BỘ y tế Số: /2016/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.14 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.14 Mb.
#39282
1   2   3   4   5   6   7   8
Herba Leonuri japonici

 

15

 

 

 

 

 

145

Ích trí nhân

B

Fructus Alpiniae oxyphyllae

 

15

 

 

 

 

 

146

Ké đầu ngựa (Thương nhĩ tử)

B-N

Fructus Xanthii strumarii

20

 

15

 

 

18

sao cháy gai

147

Kê huyết đằng

N

Caulis Spatholobi

15

 

 

 

 

 

 

148

Kê nội kim

N

Endothelium Corneum Gigeriae Galli

 

15

25

 

 

 

sao phòng

149

Kha tử

B

Fructus Terminaliae chebulae

15

20

 

 

 

80

bóc nhân lấy vỏ

150

Khiếm thực

B

Semen Euryales

10

 

15

 

 

20

sao cám

151

Khiên ngưu (Hắc sửu)

N

Semen Ipomoeae

 

13

25

 

 

 

 

152

Khổ qua

N

Fructus Momordicae charantiae

10

 

 

 

 

 

 

153

Khổ sâm

N

Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis

12

 

 

 

 

 

 

154

Khoản đông hoa

B

Flos Tussilaginis farfarae

10

 

 

15

 

 

 

155

Khương hoàng/Uất kim

N

Rhizoma et Radix Curcumae longae

 

15

 

 

 

20

vi sao

156

Khương hoạt

B

Rhizoma et Radix Notopterygii

 

15

 

 

 

20

vi sao

157

Kim anh

B

Fructus Rosae laevigatae

 

 

40

 

 

35

bỏ hạt

158

Kim ngân đằng (Kim ngân cuộng)

N

Caulis cum folium Lonicerae

 

13

 

 

 

15

vi sao

159

Kim ngân hoa

B-N

Flos Lonicerae

15

 

 

 

 

 

 

160

Kim tiền thảo

N

Herba Desmodii styracifolii

 

13

 

 

 

13

vi sao

161

Kinh giới

N

Herba Elsholiziae ciliatae

10

 

20

40

 

 

sao cháy tồn tính

162

La bạc tử

N

Semen Raphani sativi

10

 

30

 

 

 

 

163

La hán

B

Fructus Momordicae grosvenorii

10

 

 

 

 

 

 

164

Lá khôi

N

Folium Ardisiae

10

 

15

 

 

 

 

165

Lá lốt

N

Herba Piperis lolot

10

 

 

 

 

 

 

166

Lá móng

N

Folium Lawsoniae

20

15

 

 

 

 

 

167

Lạc tiên

N

Herba Passiflorae

 

15

 

 

 

 

 

168

Lệ chi hạch

N

Semen Litchii

18

 

 

 

 

 

 

169

Liên kiều

B

Fructus Forsythiae

 

 

25

 

 

30

bỏ hạt

170

Liên nhục

N

Semen Nelumbinis

8

 

20

 

 

 

 

171

Liên tâm

N

Embryo Nelumbinis nuciferae

10

 

25

 

 

 

 

172

Liên tu (tua nhị)

N

Stamen Nelumbinis

20

 

 

 

 

 

 

173

Linh chi

B-N

Ganoderma

20

18

 

 

 

 

 

174

Lô hội

N

Aloe

 

15

 

 

 

 

 

175

Lộc Nhung

N

Cornu Cervi pantotrichum

 

20

 

 

 

 

 

176

Long đởm thảo

B

Radix et R hizoma Gentianae

 

15

 

 

 

 

 

177

Long não

N

Folium et lignum Cinnamomi camphorae

 

 

 

 

 

3

dùng sống

178

Long nhãn

N

Arillus Longan

 

 

 

 

 

3

dùng sống

179

Lức (lá)/Tên khác: Hải sài

N

Folium Plucheae pteropodae

20

 

 

 

 

 

 

180

Lức (Sài hồ nam)

N

Radix Plucheae pteropodae

20

20

 

 

 

 

 

181

Lục thần khúc

B-N

Massa medicata fermentata

5

20

 

 

 

 

 

182

Mã đề

N

Folium Plantaginis

 

18

 

 

 

 

 

183

Ma hoàng

B

Herba Ephedrae

 

15

 

 

20

 

 

184

Ma hoàng (Ma hoàng căn)

B

Rhizoma Ephedrae

25

 

 

 

 

20

chế mật

185

Mã tiền

N

Semen Strychni

 

 

 

 

 

24

chế theo QT

186

Mạch môn

B-N

Radix Ophiopogonis japonici

 

 

25

 

 

13

bỏ lõi

187

Mạch nha

B-N

Fructus Hordei germinatus

10

 

20

 

 

 

 

188

Mạn kinh tử

N

Fructus Viticis

15

 

22

 

 

 

 

189

Mần trầu

N

Herba Eleusines Indicae

 

15

 

 

 

 

 

190

Mật mông hoa

B

Flos Buddleiae officinalis

12

 

 

 

 

 

 

191

Mật ong

N

Mel

 

 

 

 

 

5

5.0

192

Mẫu đơn bì

B

Cortex Paeoniae suffruticosae

 

15

 

 

 

 

 

193

Mẫu kinh kinh (Hoàng kinh)

Ntải về 1.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương