BỘ y tế Số: /2016/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.14 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.14 Mb.
#39282
1   2   3   4   5   6   7   8
Rhizoma Kaempferiae galangae

 

15

 

 

 

 

 

96

Địa long

N

Pheretima

 

13

 

 

23

 

 

97

Địa phu tử

B

Fructus Kochiae

18

 

 

 

 

 

 

98

Diếp cá (Ngư tinh thảo)

N

Herba Houttuyniae cordatae

10

18

 

 

 

 

 

99

Diệp hạ châu

N

Herba Phyllanthi urinariae

12

 

 

 

 

 

 

100

Diệp hạ châu đắng

N

Herba Phyllanthi amari

15

20

 

 

 

 

 

101

Đinh hương

B

Flos Syzygii aromatici

10

 

 

 

 

 

 

102

Đinh lăng

N

Radix Polysciacis

 

15

 

 

30

 

 

103

Đỗ trọng

B - N

Cortex Eucommiae

 

15

 

35

25

 

 

104

Độc hoạt

B

Radix Angelicae pubescentis

 

20

 

 

 

 

 

105

Đơn lá đỏ (Đơn mặt trời)

N

Herba Excoecariae cochinchinensis Lour.

10

 

15

 

 

 

 

106

Dừa cạn

N

Radix et Folium Catharanthi

 

15

 

 

 

 

 

107

Đương quy (di thực)

N

Radix Angelicae acutilobae

20

20

 

 

35

20

vi sao

108

Đương quy (Toàn quy)

B - N

Radix Angelicae sinensis

 

20

 

 

35

 

vi sao

109

Giảo cổ lam

N

Herba Gynostemmae pentaphylli

 

23

 

 

 

 

 

110

Hà diệp (Lá sen)

N

Folium Nelumbinis

 

12

 

 

 

 

 

111

Hạ khô thảo

B

Spica Prunellae

10

 

 

 

 

 

vi sao

112

Hạ khô thảo (Cải trời)

N

Herba Blumeae subcapitatae

10

20

 

 

 

15

vi sao

113

Hà thủ ô đỏ

B-N

Radix Fallopiae multiflorae

12

 

 

 

 

35

chế đậu đen, bỏ lõi

114

Hải kim sa

B-N

Spora Lygodii

10

 

 

 

 

35

tán bột

115

Hải mã (Cá ngựa)

N

Hippocampus

15

 

 

 

 

 

 

116

Hải tảo (Rong mơ)

N

Herba Sargassi

15

 

 

 

 

 

 

117

Hạnh nhân

B

Semen Armeniacae amarum

 

 

15

 

 

35

ép dầu , bỏ vỏ sao vàng

118

Hạt bí ngô

N

Semen Cucurbitae

18

 

 

 

 

 

 

119

Hậu phác

B

Cortex Magnoliae officinali

10

 

 

 

15

 

 

120

Hậu phác nam

N

Cortex Cinnamomi iners

10

15

 

 

10

 

 

121

Hoa đại

N

Flos Plumeriae rubrae

25

15

 

 

 

 

 

122

Hoắc hương

B - N

Herba Pogostemonis

 

13

 

 

 

 

 

123

Hoài sơn

N

Tuber Dioscoreae persimilis

 

15

25

 

 

35

sao vàng với cám

124

Hoàng bá

B

Cortex Phellodendri

10

 

 

 

20

 

 

125

Hoàng bá nam (Núc nác)

N

Cortex Oroxyli indici

 

15

 

 

 

 

 

126

Hoàng cầm

B - N

Radix Scutellariae

 

15

 

32

 

 

 

127

Hoàng đằng

B

Caulis et Radix Fibraureae

 

13

 

 

 

 

 

128

Hoàng kỳ (Bạch kỳ)

B

Radix Astragali membranacei

 

19

 

 

20

 

 

129

Hoàng liên

B-N

Rhizoma Coptidis

 

20

 

 

25

 

 

130

Hoàng nàn

N

Cortex Strychni wallichiannae

 

32

 

 

 

 

 

131

Hoàng tinh

N

Rhizoma Polygonati

 

15

 

 

 

 

 

132

Hoạt thạch

N

Talcum

10

 

 

 

 

 

 

133

Hòe hoa

N

Flos Styphnolobii japonici

10

 

25

45

 

 

 

134

Hồng hoa

B-N

Flos Carthami tinctorii

10

 

 

 

 

 

 

135

Húng chanh

N

Folium Plectranthi amboinici

18

 

 

 

 

 

 

136

Hương gia bì

N

Cortex Periplocae

 

15

 

 

 

 

 

137

Hương nhu

N

Herba Ocimi

13

 

 

 

 

 

tứ chế

138

Hương phụ

N

Rhizoma Cyperi

 

15

 

 

30

30

tứ chế

139

Huyền hồ

B

Tuber Corydalis

 

15

 

 

18

 

 

140

Huyền sâm

B-N

Radix Scrophulariae

 

15

 

 

 

 

 

141

Huyết dụ

N

Folium Cordylines

25

 

 

 

 

 

 

142

Huyết giác

B-N

Lignum Dracaenae cambodianae

 

18

 

 

 

 

 

143

Hy thiêm

N

Herba Siegesbeckiae

 

22

 

 

35

 

 

144

Ích mẫu

Ntải về 1.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương