BỘ y tế Số: /2016/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.14 Mb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.14 Mb.
#39282
1   2   3   4   5   6   7   8

46

Cam thảo dây

N

Herba et radix Abri Precatorii

 

20

 

 

 

 

 

47

Cam toại

B

Radix Euphorbiae kansui

 

16

 

 

 

 

 

48

Can khương

N

Rhizoma Zingiberis

 

15

22

50

 

 

 

49

Cảo bản

B

Rhizoma et Radix Ligustici sinensis

5

20

 

 

 

 

 

50

Cao lương khương

N

Rhizoma Alpiniae officinari

 

20

 

 

 

 

 

51

Cáp giới (Tắc kè)

N

Gekko

 

15

 

 

 

 

 

52

Cát căn

N

Radix Puerariae thomsonii

25

15

20

 

 

 

 

53

Cát cánh

B

Radix Platycodi grandiflori

 

17

20

 

20

 

 

54

Câu đằng

B-N

Ramulus cum unco Uncariae

10

 

 

 

 

15

vi sao

55

Câu kỷ tử

B

Fructus Lycii

 

 

 

 

 

3

dùng sống

56

Cẩu tích

N

Rhizoma Cibotii

10

 

18

 

18

 

 

57

Chè dây

N

Folium Ampelopsis

10

 

15

 

 

 

 

58

Chỉ thiên

N

Herba Elephantopi scarberis

 

15

 

 

 

 

 

59

Chỉ thực

B-N

Fructus Aurantii immaturus

 

15

25

 

 

25

sao vàng cháy cạnh

60

Chi tử

B - N

Fructus Gardeniae

10

 

26

46

 

10

vi sao

61

Chỉ xác

B-N

Fructus Aurantii

 

15

 

 

 

20

sao cám

62

Cỏ ngọt

N

Herba Steviae

10

 

 

 

 

 

thán sao

63

Cỏ nhọ nồi

N

Herba Ecliptae

39

15

 

35

 

 

 

64

Cỏ sữa lá nhỏ

N

Herba Euphorbiae thymifoliae

15

 

 

 

 

 

 

65

Cỏ xước (Ngưu tất nam)

N

Radix Achyranthis asperae

15

20

 

 

 

 

 

66

Cốc tinh thảo

B-N

Flos Eriocauli

10

 

 

 

 

 

 

67

Cối xay

N

Herba Abutili indici

10

 

 

 

 

 

 

68

Côn bố

B

Herba Laminariae

 

15

 

 

 

 

 

69

Cốt khí củ

N

Radix Polygoni cuspidati

10

 

20

 

 

 

 

70

Cốt toái bổ

N

Rhizoma Drynariae

10

 

20

 

 

 

 

71

Củ gai

N

Radix Boehmeriae niveae

10

 

20

 

 

 

 

72

Cúc hoa

B-N

Flos Chrysanthemi indici

10

 

 

 

 

15

vi sao

73

Cúc tần

N

Radix et Folium Plucheae indicae

25

15

 

 

 

 

 

74

Dạ cẩm

N

Herba Hedyotidis capitellatae

15

20

 

 

 

 

 

75

Đại bi

N

Folium, Ramulus, Radix et Camphora Blumeae

13

 

 

 

 

 

 

76

Đại hoàng

B

Rhizoma Rhei

15

20

 

25

25

 

 

77

Đại hồi

N

Fructus Illicii veri

10

 

 

 

 

 

 

78

Đại phúc bì

N

Pericarpium Arecae catechi

 

15

 

 

 

 

 

79

Đại táo

B

Fructus Ziziphi jujubae

 

 

 

 

 

3

dùng sống

80

Đại toán

N

Bulbus Allii*

 

15

 

 

 

 

 

81

Đạm đậu xị

B

Semen Vignae praeparata

15

 

 

 

 

 

 

82

Dâm dương hoắc

B

Herba Epimedii

10

 

 

 

 

17

vi sao

83

Đạm trúc diệp

B

Herba Lophatheri

20

15

 

 

 

 

 

84

Đan sâm

B

Radix Salviae miltiorrhizae

 

20

25

 

25

 

 

85

Đảng sâm

B-N

Radix Codonopsis

 

25

 

 

28

 

 

86

Đăng tâm thảo

B - N

Medulla Junci effusi

 

13

 

 

 

 

 

87

Đào nhân

B - N

Semen Pruni

 

15

18

 

 

40

ép dầu

88

Đậu đen

N

Semen Vignae cylindricae

 

12

15

 

 

20

đồ

89

Đậu quyển

N

Semen Vignae cylindricae

 

12

 

 

 

 

 

90

Dây đau xương

N

Caulis Tinosporae tomentosae

10

 

 

 

 

 

 

91

Dây gắm

N

Caulis et Radix Gneti montani

18

 

 

 

 

 

 

92

Dây tơ hồng

N

Herba Cuscutae

 

15

 

 

 

 

 

93

Địa cốt bì

B

Cortex Lycii chinensis

 

12

 

 

 

 

 

94

Địa du

B

Radix Sanguisorbae

 

20

 

28

 

 

 

95

Địa liền

Ntải về 1.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương