BỘ y tế Số: 142/bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 160.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích160.15 Kb.


BỘ Y TẾ


Số: 142/BC-BYT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2015


BÁO CÁO

Công tác y tế tháng 02 năm 2015

(từ ngày 18/01/2015 đến ngày 17/02/2015)


Kính gửi: Văn phòng Chính phủ


I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 02 NĂM 2015

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng

- Tả (A00): Không ghi nhận bệnh nhân tả mắc mới. Tích luỹ từ đầu năm 2015 đến nay cả nước không ghi nhận trường hợp mắc.

- Thương hàn (A01): Ghi nhận 21 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm 2015 đến nay là 38/0. So với cùng kỳ năm 2014 (51/0), số mắc giảm 25,5%.

- Sốt xut huyết (A90): Ghi nhận 3.640 trường hợp mắc, 02 trường hợp tử vong tại tỉnh Đồng Nai và Long An. Tích lũy từ đầu năm 2015, cả nước ghi nhận 5.263 trường hợp mắc tại 38 tỉnh, thành phố, 03 trường hợp tử vong tại tỉnh Đồng Tháp (01), Đồng Nai (01), Long An (01). So với cùng kỳ năm 2014 (4.141/01), số mắc tăng 27,1%, tử vong tăng 02 trường hợp.

- Viêm não vi rút (A83-A89): Ghi nhận 10 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong.Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 33/01. So với cùng kỳ năm 2014 (95/01) số mắc giảm 65,3%, tử vong tương đương.

- Viêm màng não do não mô cầu (A39): Ghi nhận 03 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm 2015 là 10/0. So với cùng kỳ 2014 (13/01), số mắc giảm 03 trường hợp, tử vong giảm 01 ca.

- Cúm A (H5N1): Không ghi nhận ca mắc mới. Tích lũy từ đầu năm 2015 đến nay cả nước không ghi nhận trường hợp mắc

- Tay chân miệng: Ghi nhận 3.782 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong tại tỉnh Hậu Giang. Tích lũy từ đầu năm 2015 cả nước ghi nhận 5.333 trường hợp mắc, có 02 trường hợp tử vong tại tỉnh Đồng Tháp (01), Hậu Giang (01). So với cùng kỳ năm 2014 (5.999/0) số mắc cả nước giảm 11,1 %, tử vong tăng 01 trường hợp.2. Hoạt động Y tế dự phòng

Bộ Y tế đã ban hành: Công điện số 53/CĐ-BYT ngày 22/01/2015 tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sởi; Quyết định số 319/QĐ-BYT ngày 29/01/2015 ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2015; Quyết định số 346/QĐ-BYT ngày 30/01/2015 ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015 - 2020; Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 13/02/2015 về đẩy mạnh thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trong ngành Y tế. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo: Nghị định về tiêm chủng; Quyết định phê duyệt việc đưa vắc xin IPV vào tiêm chủng mở rộng; Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học và Hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; Thông tư hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2010/TT-BYT).

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là các bệnh: Ê-bô-la, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm A (H5N1), dại, cúm A (H7N9), MERS-CoV. Tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 651 điểm cầu (tại Bộ Y tế và 63 tỉnh/TP trực) vào ngày 05/02/2015 về triển khai công tác phòng chống dịch và đảm bảo các hoạt động y tế Tết Ất Mùi 2015. Xây dựng dự thảo kế hoạch phòng, chống sốt rét kháng thuốc năm 2015 và kế hoạch tổ chức Hội nghị quốc tế về lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người trong Dự án y tế toàn cầu.

Giám sát, tổng hợp báo cáo việc triển khai tổ chức tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi tại các tỉnh/TP trên cả nước. Theo dõi đôn đốc việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ và phản ứng sau tiêm chủng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác sử dụng vắc xin; kế hoạch tập huấn về an toàn tiêm chủng năm 2015. Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh tay chân miệng và dịch bệnh mùa đông xuân tại các xã trọng điểm của 13 tỉnh/TP; triển khai các hoạt động hợp tác với WHO, UNICEF về công tác truyền thông phòng chống dịch.Tổ chức họp với WHO, CDC, FAO về đánh giá nguy cơ dịch bệnh cúm A(H7N9) tại Việt Nam. Tập huấn nâng cao năng lực kiểm dịch viên y tế về triển khai các văn bản pháp quy kiểm dịch và phòng chống bệnh phải kiểm dịch y tế lan truyền qua cửa khẩu tại TP Hà Nội ngày 29-31/01/2015 và tại tỉnh Lạng Sơn ngày 02-05/02/20153. Công tác phòng, chống HIV/AIDS

3.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS

Tính đến ngày 17/02/2015, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 224.783 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 73.569 người, số người nhiễm HIV đã tử vong 74.936 trường hợp. Chi tiết các số liệu tháng 2/2015, tháng 2/2014, tháng 1/2015 như sau:Nội dung

báo cáo


Tháng 02/2015

( 18/01/2015 đến 17/02/2015)

Tháng 02/2014

(18/01/2014 đến 17/02/2014)

Tháng 01/2015

( 18/01/2015 đến 17/02/2015)

Số người nhiễm HIV

631

104

1.310

Số bệnh nhân AIDS

2.016

550

2.515

Số tử vong do AIDS

684

37

521

So với tháng 01/2015: Số người có HIV được phát hiện giảm 51.8% (giảm 679 trường hợp). Số trường hợp bệnh nhân AIDS báo cáo giảm 19,8% (499 trường hợp), số trường hợp tử vong báo cáo tăng 31,3% (163 trường hợp).

So sánh với cùng kỳ năm trước: Số HIV được phát hiện báo cáo trong tháng 02/2015 tăng 6 lần (tăng 527 trường hợp). Số trường hợp bệnh nhân AIDS báo cáo tăng 3,7 lần (tăng 1466 trường hợp), số trường hợp tử vong báo cáo tăng 647 trường hợp.3.2. Tình hình điều trị Methadone

- Số cơ sở điều trị Methadone:

- Số tỉnh, thành phố triển khai đề án:

- Tổng số bệnh nhân đang điều trị:

- Số bệnh nhân đạt liều duy trì:

- Số bệnh nhân đang dò liều:


145

42

25.17520.298

6.877


3.2. Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế trình Chính phủ về điều trị methadone đối với người nghiện ma túy đang được quản lý tại trại giam của Bộ Công an (Tờ trình số 70/TTr-BYT ngày 26/01/2015). Ban hành: Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Buprenorphine; Kế hoạch thí điểm tăng cường năng lực phòng xét nghiệm HIV tuyến huyện thành phòng xét nghiệm khẳng định HIV tại một số tỉnh/thành phố. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Thông tư: Quy chế và biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Hướng dẫn việc nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản, phân phối và cấp phát thuốc Methadone; Hướng dẫn đánh giá sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán HIV; Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS (sửa đổi Quyết định số 04/2007/QĐ-BYT); Hướng dẫn chi tiết thực hiện Điều 19 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội; Hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV; Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT); Hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế đối với người bị nhiễm HIV và người bệnh sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS.

Chỉ đạo các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2015. Xây dựng Đề cương đánh giá giữa kỳ Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc đảm bảo cung ứng dịch vụ khám, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV của các đơn vị. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo về vai trò và sự tham gia của các đại biểu dân cử trong phòng, chống HIV/AIDS và Hội thảo đối thoại chính sách về phòng, chống HIV/AIDS. Phối hợp với Trường Đại học điều đưỡng Nam Định xây dựng kế hoạch giới thiệu và tổ chức in ấn tài liệu đào tạo cho sinh viên hệ điều dưỡng về phòng, chống HIV/AIDS. Hoàn thiện tài liệu bộ thông điệp cơ bản về phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức họp xây dựng kế hoạch xét nghiệm tải lượng HIV (05/02/2015). Phối hợp với Đại học Y Hà Nội tiếp tục đánh giá Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch Phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với ATFOA Lào xây dựng Concept note của ATFOA tổ chức phiên họp vệ tinh tại Hội nghị ICAAP 13 tại Bangladesh.4. Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm

4.1. Tình hình ngộ độc thực phẩm

Trong tháng xảy ra 08 vụ ngộ độc thực phẩm làm 143 người mắc, 138 người đi viện và 01 trường hợp tử vong. Về căn nguyên: 01/08 vụ do vi sinh vật, 05/08 vụ độc tố tự nhiên, 01/08 vụ do hóa chất và 01/08 vụ chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc. Tích lũy từ ngày 17/12/2014 đến ngày 16/02/2015 toàn quốc đã xảy ra 13 vụ ngộ độc thực phẩm với 462 người mắc, 454 người đi viện và 06 trường hợp tử vong.4.2. Tình hình triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm

Bộ Y tế đang trình Chính phủ Đề án nâng cao năng lực thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm. Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Quy định về công bố hợp quy đối với thuốc lá; Hướng dẫn triển khai thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ; Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về An toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm; Nghị định tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm theo Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 26/01/2015, trong đó chú trọng hoạt động giám sát ngộ độc thực phẩm và có biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm từ trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Làm việc với các chuyên gia ADB về Dự án Nâng cao năng lực quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Thanh tra, kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội năm 2015 tại Hà Nội; thanh tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng tại Trung tâm Thương mại Hapulico, Hà Nội; Kiểm tra về thực phẩm nhập khẩu và kinh doanh, sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kiểm tra công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Ất Mùi năm 2015 tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Tiền Giang, Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 Công ty, cơ sở vi phạm: Cơ sở sản xuất đồ uống Việt Hiếu, Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân, Công ty cổ phần Bảo Thanh Đường, Công ty cổ phần thương mại và phát triển Cộng Đồng, Công ty cổ phần TUSCANY, Công ty TNHH Ecophath Việt Nam, Công ty cổ phần dược phẩm Gia An, Công ty TNHH Fobic, Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Long, Công ty cổ phần phát triển Sức khỏe Việt, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hà Minh, Công ty cổ phần Peacelife Việt Nam, Công ty TNHH TM & Đầu tư Đồng Tân, Công ty TNHH chế biến hoa quả Tiến Thịnh, Công ty TNHH chế biến Lương thực thực phẩm Vạn Hương, Công ty TNHH Vesta, Công ty TNHH MTV Vitex Nutrition Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú, Công ty TNHH Tuệ Linh, Công ty TNHH Synergy Việt Nam, Công ty TNHH TM Pharco Minh Châu, Công ty TNHH TM Quốc tế Đức Việt.5. Công tác Quản lý Môi trường Y tế

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, chấm dứt phóng uế bừa bãi; Thông tư bổ sung bệnh bụi phổi than nghề nghiệp; Quy định về quản lý chất thải y tế (thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT); Quản lý sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động; Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt; Hướng dẫn kiểm tra vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh; Hướng dẫn chi tiết đánh giá tác động sức khỏe; Ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng trong gia dụng và y tế; Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng và y tế được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2011/TT-BYT).

Tổng hợp Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý chất thải, quản lý hóa chất và an toàn bức xạ trong các bệnh viện năm 2014. Họp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về kế hoạch Dự án Phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020. Xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân nhân năm 2015 và kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015. Tham dự cuộc họp kỹ thuật với Ngân hàng Thế giới và các Bộ ngành để xây dựng Sổ tay hướng dẫn và báo cáo khả thi thuộc Chương trình “Mở rộng cấp nước và vệ sinh nông thôn” tại 19 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Phối hợp với Unicef xây dựng kế hoạch tiểu dự án Vệ sinh môi trường/Vì sự sống còn và phát triển trẻ em năm 2015 - 2016; Tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch truyền thông lồng ghép truyền thông vệ sinh cá nhân,vệ sinh môi trường vào chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Tăng cường Hợp tác quốc tế và phối hợp liên ngành trong công tác kiểm soát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt do Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, dự kiến ngày 25/03/2015. Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015.

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 1788/QĐ-TTg tại Đắk Lắk; Khảo sát tình hình thực hiện hợp tác công tư trong quản lý và xử lý chất thải y tế tại TP. Hồ Chí Minh. Kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường y tế đối với các bệnh viện tại các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai và Đắc Lắc.B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

1. Y học Hiện đại

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Quy định về hồ sơ tiêu chí thủ tục thừa nhận các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh; Phân loại phẫu thuật, thủ thuật trong khám, chữa bệnh; Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của lái xe và điều kiện của các cơ sở khám sức khỏe cho lái xe…

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác điều trị bệnh sởi. Chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp cứu người bệnh tai nạn giao thông ngày 9/2/2015 tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Tham mưu về việc triển khai giải độc cho các nạn nhân chất độc hóa học bằng phương pháp xông hơi. Tổ chức họp Hội đồng quản lý quỹ phòng chống tác hại thuốc lá. Họp Sơ kết hoạt động năm 2014 của Dự án Phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin. Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế bảo đảm kế hoạch trực 24/24 giờ, lưu ý nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tuyến dưới chuyển lên, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho tuyến dưới khi có yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Quán triệt cán bộ y tế ở các tuyến nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh, đặc biệt chú ý đến phong cách giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã, thực hiện đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại các cơ sở y tế. Phân tuyến điều trị tại tất cả các khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Truyền nhiễm thuộc các bệnh viện trực thuộc Bộ, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bệnh viện ngành, đồng thời hướng dẫn các đơn vị bố trí kịp thời các trường hợp cấp cứu dịch bệnh, thảm họa, tai nạn giao thông, ngộ độc xảy ra.

Kiểm tra công tác trực Tết tại các bệnh viện trực thuộc Bộ, và các đơn vị (Bệnh viện Da liễu TW, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW; Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt TW; Bệnh viện Tâm Thần TW 1, Bệnh viện Việt Đức; Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Hữu Nghị; Ban bảo vệ Sức khỏe TW, Viện Y học lao động; Viện Giám định pháp y tâm thần...)2. Công tác Y dược Cổ truyền

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Quy định việc xét cấp chứng chỉ hành nghề lương y, lương dược; Quy chế xét duyệt cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền (thay thế Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT); Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức khoa Y học cổ truyền trong Viện, Bệnh viện hiện đại (thay thế Thông tư 02/BYT-TT ngày 28/2/1997); Hướng dẫn kê đơn thuốc Y học cổ truyền trong các cơ sở khám chữa bệnh; Hướng dẫn kết hợp Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Trạm Y tế xã. Tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội Đông y Việt Nam sửa đổi Nghị quyết liên tịch số 26/NQLT. Xây dựng dự thảo Hướng dẫn tạm thời về thực hiện thí điểm cung ứng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho các cơ sở khám chữa bệnh...

Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai Chỉ thị 03/CT- BYT về tăng cường công tác quản lý cung ứng, sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các cơ sở khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. Theo dõi tình hình triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề Y dược cổ truyền tư nhân trên phạm vi cả nước. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai công tác Y dược cổ truyền trong đó tập trung triển khai thực hiện đánh giá tổng kết quá trình thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg về chính sách quốc gia và chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ đạo các địa phương đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát việc mua bán và sử dụng các thuốc đông y có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Tổ chức “Hội thảo tập huấn, tuyên truyền và phổ biến Pháp luật về cấm sử dụng dược liệu có nguồn gốc từ động thực vật hoang dã bao gồm sừng Tê giác”. Dự Buổi giao lưu, tổng kết cuối năm giữa các đơn vị Y học cổ truyền trong địa bàn TP. Hà Nội.3. Công tác Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

Bộ Y tế tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo: Nghị định của Chính phủ ban hành chính sách chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nghèo cư trú tại vùng sâu, vùng xa là đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định phê duyệt hướng dẫn Thẩm định tử vong mẹ; Quyết định Quy định những kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ. Họp Ban soạn thảo, Tổ công tác hoàn thiện Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố (thay thế Quyết định số 385/2001/QĐ-BYT).

Xây dựng Kế hoạch triển khai ngân sách EU 2015. Họp Ban soạn thảo, Tổ công tác hoàn thiện Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố. Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo cuối Chương trình và Tài liệu đào tạo kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức trong cấp cứu sản phụ khoa của bệnh viện tuyến huyện. Lập kế hoạch tiến hành Điều tra tử vong mẹ và tử vong sơ sinh tại các tỉnh miền núi phía bắc. Lập kế hoạch triển khai cập nhật, bổ sung Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tiếp Đoàn sinh viên Đại học Griffith (Australia) sang học tập, thực hành về y tế công cộng tại Việt Nam. Tham gia hội thảo chuyên gia góp ý dự thảo báo cáo phân tích kết quả Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam (MICS5) do Tổng cục thống kê tổ chức. Tham gia lớp tập huấn giảng viên hệ thống kê Y tế cơ bản cho cán bộ tuyến Trung ương.

Giám sát hỗ trợ kỹ thuật thẩm định tử vong mẹ tại tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lào Cai. Khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ thân thiện vị thành niên/thanh niên" tại tỉnh Hải Dương, Kon Tum. Tập huấn cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện về kiến thức, hệ thống thông tin báo cáo lồng ghép Chăm sóc sức khỏe sinh sản & Dự phòng lây truyền HIV mẹ con tại tỉnh Gia Lai, Lào Cai. Tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc trẻ bằng phương pháp kangaroo cho các tỉnh: Yên Bái, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Kom Tum và Cà Mau tại Bệnh viện Từ Dũ.C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

1. Công tác Kế hoạch - Tài chính

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện: Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: quy hoạch hệ thống y tế giai đoạn đến 2020, định hướng 2030 và Đề án quy hoạch hệ thống y tế giai đoạn đến 2020; Đề án Y tế nông thôn và các Thông tư: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Hướng dẫn việc phân bổ ngân sách cho y tế dự phòng; Hướng dẫn định mức chi các Dự án ODA vay vốn của ngành Y tế; Định suất (sửa đổi Thông tư số 09/2009/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn thực hiện BHYT); Hệ thống chỉ số cơ bản ngành Y tế. Tiếp tục xây dựng Quyết định phê duyệt Đề án tin học hóa báo cáo thống kê.

Báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phát triển kinh tế với Quốc phòng an ninh của ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2014. Triển khai Kế hoạch số 103/KH-BYT về công tác quốc phòng an ninh năm 2015 của Bộ Y tế. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và trình duyệt Đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai trong công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Quyết định thanh lý tài sản: Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Dinh dưỡng, Trường Đại học Dược Hà Nội, Bệnh viện Hữu Nghị, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm, Viện Dược liệu. Chuẩn bị kiểm tra thực tế tài sản đề nghị thanh lý của: Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin & sinh phẩm y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương Trung ương. Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật & kế hoạch đấu thầu của: Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Tâm thần TW1. Giải quyết thủ tục tài sản của dự án sản xuất 5 loại vắc xin giữa Công ty Vắc xin số 1 và công ty vắc xin số 2 (Đà Lạt). Rà soát hướng dẫn thủ tục đất đai của Bệnh viện Phong Da liễu Quy Hòa, Đại học Y dược TP.HCM, Văn phòng Bộ Y tế phía Nam, Viện Sốt Rét –Kí sinh trùng-Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công tác Bảo hiểm Y tế

Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hoàn thiện dự thảo Thông tư: Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế; Danh mục thuốc tân dược, y học cổ truyền được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Phối hợp với Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết vướng mắc trong thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo của 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum từ kinh phí ủng hộ của chương trình “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam” tại tỉnh Đắk Lắk. Triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Y tế và Tập đoàn viễn thông quân đội về ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán chi phí Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế tại một số tỉnh, thành phố, trong đó tập trung vào các tỉnh có tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế thấp. Tổ chức 02 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế tại TP. Hà Nội và tỉnh Phú Yên.3. Công tác Quản lý Dược

Bộ Y tế tiếp tục xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược năm 2005; Quyết định thay thế Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 về việc phê duyệt kế hoạch "dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân"; Triển khai đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý dược và mỹ phẩm. Hoàn thiện các Thông tư: Doanh nghiệp tổ chức trung tâm phân phối thuốc; Quy định Quyền xuất, nhập khẩu thuốc của doanh nghiệp FDI; Công bố danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam được xác định theo mã số hàng hóa; Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc phóng xạ; Hướng dẫn hoạt động quảng cáo thuốc; Hướng dẫn ghi nhãn thuốc (sửa đổi Thông tư 04/2008/TT-BYT); Quy định về quản lý mỹ phẩm (thay thế Thông tư 06/2011/TT-BYT); Hướng dẫn thi hành tổ chức thực hiện thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước; Quy định về đấu thầu mua thuốc hướng dẫn Luật đấu thầu sửa đổi năm 2013 và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP…Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường thanh kiểm tra việc sản xuất, mua bán và sử dụng thuốc chứa Arteminsinin hoặc dẫn xuất Artemisinin đơn chất đường uống. Triển khai Đoàn kiểm tra việc thực hiện qui định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc theo Quyết định số 17/QLD ngày 14/01/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội nghị Phổ biến Văn bản Quy phạm pháp luật và giao ban công tác dược - MP năm 2014 vào ngày 24/01/2015. Tiếp tục xét duyệt kịch bản các chương trình truyền thông “Con đường thuốc Việt”.

4. Công tác Trang thiết bị và Công trình y tế

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo: Nghị định Trang thiết bị y tế hướng dẫn nhập khẩu Trang thiết bị Y tế (sửa đổi Thông tư số 24/2011/BYT-TT); Hướng dẫn nhập khẩu Trang thiết bị y tế theo Nghị định số 178/NĐ-CP của Chính Phủ (sửa đổi Thông tư số 24/2011/TT-BYT).

Thẩm định danh mục dự án đầu tư Trang thiết bị y tế xây dựng Bệnh viện Tim Mạch tỉnh An Giang. Họp Thẩm định phương án sửa chữa Hệ thống MRI theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ. Thẩm định dây truyền công năng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM; Bệnh viện Tim Mạch tỉnh An Giang. Làm việc với Viettel về kế hoạch phối hợp triển khai các dịch vụ công trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế. Họp về việc xây dựng Danh mục Trang thiết bị Y tế đã qua sử dụng do các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài viện trợ. Làm việc với Bệnh viện Thống nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy về công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Làm việc với Bệnh viện Nhi TW và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về chuẩn bị lễ khánh thành 02 Bệnh viện nhân dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/2015.

5. Công tác Tổ chức Cán bộ

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo: Quy chế tổ chức và hoạt động mẫu đối với bệnh viện công lập thực hiện theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Tiêu chuẩn chức danh quản lý của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; Hướng dẫn và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn y tế; Quy định, trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Vụ, Cục và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Xây dựng Đề án thành lập các Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực trực thuộc Bộ Y tế. Phối hợp với Bộ Nội vụ thẩm định và chuẩn bị ban hành Thông tư liên tịch quy định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế; Thông tư liên tịch quy định mã số, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế đối với các chức danh: Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ, y tế công cộng.

Tổ chức Hội nghị phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn đối với Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND và Trung tâm y tế các huyện của 25 tỉnh, thành phố miền Bắc. Thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Bệnh viện K. Làm việc với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 về công tác tổ chức, cán bộ của bệnh viện. Tổ chức thẩm định xếp hạng Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Châm cứu Trung ương Trung ương, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương. Tiếp tục chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thầy Thuốc Việt nam 27/02/2015, tổng hợp danh sách 600 đại biểu y tế tiêu biểu của cả nước dự Lễ dâng hương, báo công “60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác”.

6. Công tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học công nghệ

Bộ Y tế dự thảo kế hoạch xây dựng và chuẩn bị thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về phối hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành trong đào tạo nhân lực y tế. Họp xây dựng Nghị định quy định về phối hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành trong đào tạo nhân lực y tế.

Họp Hội đồng thẩm định tài liệu chuẩn năng lực cơ bản của Bác sỹ đa khoa. Họp chuyên gia WB báo cáo kết quả đợt làm việc về dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET). Tổ chức Lễ khởi động và ký kết hợp đồng thực hiện Chương trình sản phẩm quốc gia vắc xin phòng bệnh cho người. Tiếp và làm việc với chuyên gia Hoa kỳ về đánh giá hoạt động thông tin trong nước năm 2014 nhằm hỗ trợ việc nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin TBT cho mạng lưới TBT Việt Nam thuộc Dự án “Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện - GIG”. Tổ chức họp Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế xét duyệt hồ sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tháng 01 và tháng 02/2015. Dự Hội nghị tổng kết công tác Khoa học công nghệ năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham dự Hội thảo Khoa học chuyên ngành Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương. Phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức lớp tập huấn giám sát thử nghiệm lâm sàng và Thanh tra thực hành lâm sàng tốt tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 02-06/02/2015.

7. Công tác Công nghệ thông tin

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Thông tư về hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Hoàn thiện tài liệu đào tạo về hệ thống thông tin bệnh viện. Theo dõi tiến độ dự án bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Hỗ trợ các đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Chuẩn bị nội dung và tổ chức họp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Tổ chức họp thống nhất và chia sẻ thông tin bệnh án điện tử, thẻ bảo hiểm y tế điện tử giữa Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Viettel và các nhà thầu. Tổ chức thẩm định Đề án Bệnh viện vệ tinh (Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương).

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các gói thầu thuộc dự án Bệnh án điện tử và quản lý hệ thống khám, chữa bệnh, dự án Thí điểm áp dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong quản lý bệnh nhân bảo hiểm y tế.8. Công tác Pháp chế

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự án Luật máu và tế bào gốc; Luật phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia; Nghị định sinh con theo phương pháp khoa học, Nghị định quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Xây dựng Báo cáo công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2014; báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2014. Tổ chức hội thảo vai trò của Cơ quan địa phương trong công tác y tế.

9. Công tác Truyền thông và thi đua khen thưởng

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân - Thầy thuốc Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú.

Tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015 và Kỷ niệm 60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác (27/2/2015). Triển khai Kế hoạch chiến dịch truyền thông 27/2/2015. Tổ chức chấm giải Cuộc thi phóng sự “Y tế Việt Nam – 60 năm làm theo lời Bác”. Hướng dẫn các đơn vị đón nhận phần thưởng cao quý nhân dịp tổ chức 60 năm Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2015. Phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Giảm tải bệnh viện – Cam kết vì người bệnh”.

Tiếp tục chủ động thông tin về tình hình bệnh Sởi, Sốt xuất huyết, Tay - chân - miệng, dịch bệnh do virut Ebola trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hướng dẫn dư luận về cách phòng, chống dịch bệnh trong mùa Xuân. Tiếp tục thực hiện công tác khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân và đơn vị trong và ngoài ngành Y tế.10. Công tác Thanh tra

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 238/QĐ-BYT ngày 23/01/2015 về Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Bộ Y tế và Quyết định số 239/QĐ-BYT ngày 23/01/2015 về Nội quy tiếp công dân tại cơ quan Bộ Y tế. Tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế Việt Nam; Hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Y tế.

Trong tháng 02/2015, Bộ Y tế đã nhận được 115 đơn thư­­­­­ khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế, trong đó có 45 đơn đề nghị/phản ánh, 32 đơn khiếu nại, 38 đơn tố cáo. Một số nội dung kiếu nại/phản ánh như: công tác khám chữa bệnh (25 đơn), hành chính và phòng chống tham nhũng (16 đơn), y tế dự phòng (21 đơn), bảo hiểm y tế (03 đơn), an toàn thực phẩm (15 đơn),lĩnh vực Dược (03 đơn), có nội dung khác (22 đơn). Trong số 115 đơn thư chỉ có 04 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế, còn 114 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương và các Bộ, ngành khác.

Tổng hợp Báo cáo kết quả thanh tra về quản lý chất thải y tế tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Hưng Yên. Tổng hợp báo cáo nhanh kết quả thanh tra đột xuất về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu thực phẩm chức năng tại Trung tâm Dược phẩm và Trang thiết bị y tế HAPU, Hà Nội. Tiếp tục thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc tại Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Trung ương 1. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, xã hội hóa y tế; quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc của Sở Y tế TP. Hà Nội. Triển khai Kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế và xã hội hóa y tế; quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc và quản lý mỹ phẩm của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Hoàn thiện kết luận 05 Đoàn thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ tại Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

11. Công tác Hợp tác quốc tế

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Dự Hội nghị tham vấn các tổ chức quốc tế về sửa đổi Luật dược (22/01/2015).

Tiếp xã giao Đại sứ, cựu Đại sứ Mỹ ngày 29/1/2015. Tiếp đoàn Đại học Nagoya, Nhật Bản trao đổi về chương trình đào tạo thạc sỹ dành cho các nhà lãnh đạo trẻ của Chính phủ Nhật Bản “Young Leader’s Program”. Tiếp đoàn Tham tán y tế khu vực Đông Nam Á của Pháp. Trao đổi về công tác phòng chống HIV/AIDS và các dự án phòng chống HIV/AIDS hợp tác với Pháp (ESTHER, ARNS…), trao đổi về công tác đào tạo y khoa. Tiếp tục thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho Bộ Y tế của EC và dự án Ngoại giao Y tế toàn cầu và các hoạt động của Ban Thư ký CCM. Ban thư kí HPG tiếp tục triển khai việc chuẩn bị cho các hoạt động khác của HPG.

12. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Bộ Y tế đang trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ 01 lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Tiếp tục triển khai xây dựng Luật dân số, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2015; hoàn thiện Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số- Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015. Ban hành quyết định danh mục cấp phương tiện tránh thai miễn phí quý I/2015. Hoàn thiện báo cáo tổng kết chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2014. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015. Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo đề án xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Phối hợp với WHO tổ chức Hội thảo “Nâng cao tính thích ứng của hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi”. Phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu TW xây dựng kế hoạch phục vụ sàng lọc chuẩn đoán người mang gen bệnh thalassemia tại cộng đồng.

Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 tại Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ. Kiểm tra công tác quản lý, phân phối, cấp phát, sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hoá và Nghệ An.13. Công tác phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ

Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 02/CT-BYT ngày 26/01/2015 về đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Tổ chức Hội nghị Tăng cường công tác y tế Tây Nguyên và khởi động dự án Tây Nguyên 2 tại Đắk Lắk. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và đảm bảo các hoạt động Y tế Tết Ất Mùi 2015. Tổ chức gặp mặt và chúc tết các cán bộ đã nghỉ hưu tại Cơ quan Bộ Y tế ngày 13/2/2015.

Tiếp tục theo dõi và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân qua Đường dây nóng của Bộ Y tế; chuẩn bị các hoạt động triển khai Đề án "60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác” hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2015.II. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

Lãnh đạo Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Dự án Luật dược sửa đổi, Luật dân số, Luật giám định tư pháp; Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường y tế cơ sở và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Đề án Chủ trương quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện tuyến Trung ương và khu vực, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...

Lãnh đạo Bộ Y tế đã đi thăm và chúc Tết tại một số bệnh viện ở TP.HCM như: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175. Chỉ đạo các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến cuối làm việc bình thường trong dịp Tết Nguyên đán để khẩn trương cấp cứu những bệnh nhân nặng và khám, điều trị kịp thời cho bệnh nhân mãn tính, không để xảy ra biến chứng nguy hiểm. Chỉ đạo các bệnh viện trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, đặc biệt các bệnh cúm A(H7N9), Ebola, MER-CoV không để xâm nhập vào Việt Nam và bệnh cúm A(H5N1), Tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, tiêu chảy do vi rút Rota, các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông- Xuân nhất là dịp Tết nguyên đán, mùa lễ hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý, tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp trong công tác điều tra, xử lý khắc phục hậu quả khi có sự cố an toàn thực phẩm xảy ra.III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Công tác Y tế Dự phòng

Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo: Nghị định quy định chi tiết về hoạt động tiêm chủng; Chiến lược Quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nhu cầu sử dụng vắc xin đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để có chỉ đạo kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam đặc biệt là bệnh Ebola, MERS-CoV, cúm A (H7N9) và không để bùng phát dịch bệnh trong nước (tay chân miệng, sốt xuất huyết). Tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh/TP trọng điểm.

2. Công tác An toàn thực phẩm

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trong dịp Lễ hội xuân Ất Mùi năm 2015.3. Công tác Quản lý Môi trường Y tế

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư trong lĩnh vực quản lý môi trường y tế. Phối hợp với các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động của hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn năm 2014 và các dự án liên quan. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại các địa phương; Tiếp tục Xây dựng kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2015 chuyên ngành môi trường y tế.B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

1. Công tác Y học Hiện đại

Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư trong lĩnh vực khám chữa bệnh và Đề án đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến, Đề án chủ trương quy hoạch bệnh viện Trung ương và bệnh viện vùng. Triển khai các biện pháp giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.2. Công tác Y dược Cổ truyền

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng và nâng cấp hệ thống bệnh viện Y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020 và các dự thảo Thông tư trong lĩnh vực Y dược cổ truyền. Chỉ đạo, theo dõi tình hình triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề Y dược cổ truyền tư nhân trên phạm vi cả nước. Chỉ đạo các địa phương đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát việc mua bán và sử dụng các thuốc đông y có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.3. Công tác Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

Tiếp tục xây dựng Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/1/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 về tuyển dụng và chế độ phụ cấp cho cô đỡ thôn bản cũng như hoạt động chuyên môn của cô đỡ thôn bản.C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

1. Công tác Kế hoạch- Tài chính

Bộ Y tế tiếp tục xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường y tế cơ sở và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và Chủ trương quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện tuyến Trung ương và khu vực; Hoàn thiện Quy hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các Thông tư hướng dẫn về kế hoạch - tài chính trong lĩnh vực y tế.2. Công tác Bảo hiểm Y tế

Tiếp tục xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và các Thông tư: Danh mục thuốc tân dược, y học cổ truyển được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.3. Công tác Quản lý Dược

Tiếp tục hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án và thực hiện kiểm tra giám sát hậu mại theo quy định, xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thông tin quảng cáo thuốc, chất lượng thuốc.4. Công tác Trang thiết bị và Công trình Y tế

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý Trang thiết bị trình Chính phủ và tiến hành xây dựng các Thông tư hướng dẫn. Triển khai thẩm định trang thiết bị y tế theo kế hoạch. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị về điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế theo các quy định mới.5. Công tác Tổ chức Cán bộ

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của công tác tổ chức cán bộ (thành lập mới tổ chức theo đề án vị trí việc làm, quy định chức năng nhiệm vụ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức) của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.6. Công tác Đào tạo và Nghiên cứu khoa học công nghệ

Tiếp tục hoàn thiện: Thông tư quy định hoạt động của các tổ chức nghiên cứu lâm sàng và tổ chức quản lý địa điểm nghiên cứu trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam; Thông tư sửa đổi Thông tư số 37/2010/TT-BYT ngày 16/8/2010 về quy định quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ.7. Công tác Công nghệ thông tin

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo: Thông tư hướng dẫn về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; Quy chế quản lý sử dụng chữ ký số và Quy định sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử; Quy định về sử dụng Văn bản điện tử và Thư điện tử ngành Y tế.8. Công tác Pháp chế

Tiếp tục xây dựng dự án Luật phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia; Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Rà soát văn bản để tiến hành hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo9. Công tác Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2014 và kế hoạch Truyền thông và Thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2015. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa Thu Đông. Triển khai kế hoạch hoạt động công tác thông tin truyền thông và công tác khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân và đơn vị trong và ngoài ngành Y tế năm 2014.10. Công tác Thanh tra

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTrB ngày 14/01/2015 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế tại Hưng Yên. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 252/QĐ-TTrB ngày 12/12/2014 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu; Thanh tra việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ tại Thành phố Hà Nội. Kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Mùi tại 03 tỉnh Quảng Trị, Kiên Giang và Cà Mau.11. Công tác Hợp tác Quốc tế

Tiếp tục xây dựng Kế hoạch Hợp tác quốc tế 2011-2015 và tầm nhìn 2020. Tiếp tục thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho Bộ Y tế của EC và các hoạt động của Ban Thư ký Ban Điều phối Quốc gia toàn cầu tại Việt Nam (CCM).12. Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

Hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050; Nghị định quy định chính sách hỗ trợ 01 lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.13. Công tác phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ngành Y tế. Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động triển khai Đề án "60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác” hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2015.

Trên đây là Báo cáo công tác y tế tháng 02 năm 2015 của Bộ Y tế, kính gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:

- VPCP: Vụ TH, KGVX;

- VP TW Đảng, Ban TGTW, Ban TCTW;

- Bộ KH-ĐT, Bộ TC, Tổng cục Thống kê;

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lãnh đạo Bộ Y tế;

- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, TTrB, VPB, Đại diện VPB tại TP. HCM;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Trang tin điện tử Bộ Y tế;

- Đảng ủy Bộ Y tế;

- Lưu: VT, VPB1.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Viết Tiến
: LegalDoc -> Lists -> OperatingDocument -> Attachments
Attachments -> BỘ y tế Số: 1172 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1059/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1411/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế Số: 61 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1516/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân thành phố HÀ giang
Attachments -> Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương