BỘ y tế Số: 1172 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 134.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích134.69 Kb.
#368


BỘ Y TẾ


Số: 1172 /BC-BYT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015


BÁO CÁO

Công tác Y tế tháng 12 năm 2015

(từ ngày 18/11/2015 đến ngày 17/12/2015)


Kính gửi: Văn phòng Chính phủ


I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 12 NĂM 2015

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Tình hình dịch bệnh trong tháng

- Tả (A00): Không ghi nhận bệnh nhân tả mắc mới. Tích luỹ từ đầu năm 2015 đến nay cả nước không ghi nhận trường hợp mắc.

- Thương hàn (A01): Ghi nhận 32 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm 2015 đến nay là 376/0. So với cùng kỳ năm 2014 (384/0), số mắc giảm 2,1 %.

- Sốt xut huyết (A90): Ghi nhận 19.993 trường hợp mắc, 11 trường hợp tử vong. Tích lũy từ đầu năm 2015, cả nước ghi nhận 81.441 trường hợp mắc tại 58 tỉnh, thành phố, 52 trường hợp tử vong. Số mắc tăng 11,5% so với trung bình giai đoạn 2010-2014 nhưng tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 (vì năm 2014 là năm có số mắc thấp nhất trong vòng 25 năm qua).- Viêm não vi rút (A83-A89): Ghi nhận 60 trường hợp mắc, 02 tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm là 924/26. So với cùng kỳ năm 2014 (1.102/42) số mắc giảm 16%, tử vong giảm 38%.

- Viêm màng não do não mô cầu (A39): Ghi nhận 11 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm 2015 là 131/5. So với cùng kỳ 2014 (69/03), số mắc tăng 62 trường hợp, tử vong tăng 02 trường hợp.

- Cúm A (H5N1): Trong tháng không ghi nhận ca mắc mới. Tích lũy từ đầu năm 2015 đến nay cả nước không ghi nhận trường hợp mắc.

- Tay chân miệng: Ghi nhận 8.316 trường hợp mắc, không tử vong. Tích lũy từ đầu năm 2015, cả nước ghi nhận 57.039 trường hợp mắc, 06 trường hợp tử vong tại các tỉnh: Lâm Đồng (02), Hậu Giang (01), Tiền Giang (01), Tây Ninh (01) Đồng Tháp (01). So với cùng kỳ năm 2014 (77.970/09) số mắc cả nước giảm 42,3%, tử vong giảm 89,9%.2. Hoạt động Y tế dự phòng

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 203/QĐ-BCĐTC ngày 08/12/2015 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tiêm chủng thành lập 05 Đoàn kiểm tra chỉ đạo nâng cao tỷ lệ tiêm chủng. Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2010/TT-BYT); Hướng dẫn kiểm dịch y tế đối với vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người; Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học; Hướng dẫn khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, Quy định chi tiết về hoạt động tiêm chủng và Quyết định sửa đổi Quyết định số 64/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương về việc triển khai tăng cường công tác phòng sốt xuất huyết và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2016. Chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai chiến dịch diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết và rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh tay chân miệng, đặc biệt tại khu vực phía Nam là nơi chiếm tỷ lệ mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết cao nhất cả nước. Hoàn thiện các dự án thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với WHO xây dựng đề cương chi tiết Hướng dẫn dự trữ các mặt hàng phục vụ công tác chống dịch khẩn cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kiểm dịch y tế tại cửa khẩu biên giới.

Triển khai kế hoạch Đánh giá việc sử dụng hóa chất diệt ấu trùng (sumilarv) của dự án Phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về Y tế năm 2015 tại các tỉnh/TP: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nghệ An. Tổ chức Hội nghị khu vực các nước tiểu vùng sông Mê Kông về phòng chống bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Khánh Hòa. Tập huấn về điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng cho Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/TP khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội thảo tập huấn về thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR) tại TP. Hà Nội. Kiểm tra công tác y tế dự phòng tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Trà Vinh ngày 10-11/12/2015.3. Công tác phòng, chống HIV/AIDS

3.1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS

Tính đến ngày 17/12/2015, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 231.263 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 79.687 người, số người nhiễm HIV đã tử vong 80.103 trường hợp. Chi tiết các số liệu tháng 12/2015, tháng 11/2014, tháng 11/2015 như sau:Nội dung

báo cáo

Tháng 12/2015

( 18/11/2015 đến 17/12/2015)

Tháng 11/2014

( 18/11/2014 đến 17/12/2014)

Tháng 11/2015

( 18/10/2015 đến 17/11/2015)

Số người nhiễm HIV

642

2170

1001

Số bệnh nhân AIDS

219

1592

377

Số tử vong do AIDS

19

941

63

So với tháng 11/2015: Số người có HIV được phát hiện giảm 35,86% (359 trường hợp). Số trường hợp bệnh nhân AIDS báo cáo giảm 41,91% (158 trường hợp), số trường hợp tử vong báo cáo giảm 69,84% (44 trường hợp).

So sánh với cùng kỳ năm trước: Số người có HIV được phát hiện báo cáo trong tháng 12/2015 giảm 70,4% (1528 trường hợp). Số trường hợp bệnh nhân AIDS báo cáo giảm 86,2% (1373 trường hợp), số trường hợp tử vong báo cáo giảm 98% (922 trường hợp).3.2. Tình hình điều trị Methadone

- Số cơ sở điều trị Methadone:

- Số tỉnh, thành phố triển khai đề án:

- Tổng số bệnh nhân đang điều trị:

- Số bệnh nhân đạt liều duy trì:

- Số bệnh nhân đang dò liều:


216

55

40.44225.540

15.902


3.2. Hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý và cung ứng thuốc ARV điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam. Ban hành công văn gửi Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các tỉnh/TP, các bộ, ngành hướng dẫn khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh/TP về việc kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS và thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS. Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2015 tại tỉnh Bắc Ninh. Phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Chương trình Vòng tay nhân ái kêu gọi ủng hộ gây quỹ cho trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng bởi AIDS.4. Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm

4.1. Tình hình ngộ độc thực phẩm

Trong tháng xảy ra 11 vụ ngộ độc thực phẩm làm 373 người mắc, 316 người đi viện và có 02 trường hợp tử vong. Về căn nguyên: 05/11 vụ do vi sinh vật, 03/11 vụ do độc tố tự nhiên và còn 03/11 vụ chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc. Tính từ ngày 17/12/2014 - 17/12/2015 toàn quốc đã xảy ra 140 vụ ngộ độc thực phẩm với 4.273 người mắc, 3.990 người đi viện và 20 trường hợp tử vong.4.2. Tình hình triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 Công bố hợp quy đối với thuốc lá; Thông tư số 51/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về An toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư: Danh mục vi chất dinh dưỡng được phép bổ sung vào thực phẩm, Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Hướng dẫn việc thu hồi sản phẩm thực phẩm không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; Quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm; Quy định điều kiện trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2013/TT-BYT ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá và Thông tư triển khai áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng (GMP).

Bộ Y tế tham mưu trình Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam xin ý kiến cho dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình kiểm tra, rà soát việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng năm 2016 - 2017 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình và đề xuất một số giải pháp quản lý an toàn thực phẩm đối với việc sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Ban hành kế hoạch triển khai công tác Bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016, gửi các tỉnh/TP thực hiện. Hoàn thiện Thỏa thuận Hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc.

Triển khai đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm sau công bố đối với sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ, sữa và sản phẩm sữa năm 2015 tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Thanh tra đột xuất Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Abiphar tại Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nam Việt.5. Công tác Quản lý Môi trường Y tế

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt. Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Quy định về quản lý chất thải y tế; Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động và Môi trường của các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn chi tiết đánh giá tác động sức khỏe; Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2011/TT-BYT); Quản lý hóa chất gia dụng. Tiếp tục phối hợp với Cục An toàn lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dự thảo các nội dung y tế trong 03 Nghị định Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về quy định chung, về đơn vị quan trắc môi trường lao động và về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Bộ Y tế có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, hạn chế sử dụng lò đốt rác cỡ nhỏ tại Việt Nam. Chỉ đạo Sở Y tế Quảng Ninh và Sở Y tế Hòa Bình về việc khảo sát thực trạng quản lý chất thải tại các cơ sở phát sinh ít chất thải y tế. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Thế giới hướng dẫn các tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước dựa trên kết quả tại 21 tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát Văn kiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020.

B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

1. Y học Hiện đại

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện và Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 Quy định về trang phục y tế. Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh; Quy định chi tiết về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT; Mức chi phí các hoạt động sơ cấp cứu, quy định tổ chức các hoạt động cứu nạn trên mạng đường bộ cao tốc; Quy định giường điều trị ban ngày, danh mục bệnh điều trị ban ngày và định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện giường điều trị ban ngày đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh/TP, các bệnh viện trực thuộc Bộ, Y tế Bộ, Ngành về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT. Triển khai Chiến dịch Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo và Chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 2015. Tổ chức họp rà soát nội dung hướng dẫn khám giám định y khoa đối với các bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.

Kiểm tra Bệnh viện Nông Nghiệp, Bệnh viện Nhiệt đới TW, Bệnh viện 74 TW, Bệnh viện Đa khoa TW Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Phong Da liễu Quy Hòa, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Bệnh viện Y học cổ truyền TW, BV Châm cứu TW.2. Công tác Y dược Cổ truyền

Bộ Y tế đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển dược liệu toàn quốc trong giai đoạn 2015-2030 (Tờ trình số 1028/TTr-BYT ngày 13/11/2015). Ban hành: Quyết định số 4822/QĐ-BYT ngày 12/11/2015 Biểu mẫu thống kế công tác y dược cổ truyền và hướng dẫn cách ghi chép; Quyết định số 5164/QĐ-BYT ngày 02/12/2015 thành lập Ban tổ chức Hội thảo tư vấn mô hình đào tạo tình nguyện viên y tế và y sỹ ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu các nước ASEAN do Việt Nam tổ chức tháng 12/2015. Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Quy định cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền; Hướng dẫn kê đơn thuốc Y học cổ truyền; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới; Quy định điều kiện buôn bán Dược liệu.

Chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện y học cổ truyên các tỉnh/TP đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-BYT ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục. Tổ chức đoàn công tác làm việc tại tỉnh Đồng Nai về công tác đấu thầu dược liệu và kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc Yhọc cổ truyền, thuốc đông y tại một số cơ sở khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền và cơ sở kinh doanh dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Thành lập đoàn kiểm và tiến hành kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương, Bệnh viện Châm cứu trung ương, Bệnh viện Tuệ Tĩnh – Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Kiểm tra, khảo sát thực trạng bệnh viện y học cổ truyền được lựa chọn sử dụng nguồn viện trợ của Chính phủ Trung Quốc tại Quảng Ninh.3. Công tác Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các Thông tư: Quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; Hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và xây dựng Đề án giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em giai đoạn 2015-2020. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chương trình sữa học đường Cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Bộ Y tế tổng hợp và chỉnh sửa dự thảo Kế hoạch quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch Hành động về Dự phòng và Kiểm soát Ung thư cổ tử cung giai đoạn 2016-2020. Chuẩn bị nội dung cho Hội Nghị Tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2015.

C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

1. Công tác Kế hoạch - Tài chính

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 16/11/2015 Quy định một số nội dung và mức chi đặc thù áp dụng cho các chương trình, Dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển Chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các Nhà Tài trợ do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản Quản lý chương trình, Dự án. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức tối đa của khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong, tâm thần của Nhà nước; Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với một số đơn vị sự nghiệp y tế chuyên ngành đặc thù của Nhà nước; Hướng dẫn việc đăng ký, phân loại và điều chỉnh việc phân loại đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; Quy định thống nhất giá dịch vụ y tế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc; Hướng dẫn thí điểm về phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.

Bộ Y tế dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng Nghị dịnh quy định về công tác kết hợp quân dân y thay thế Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BYT-BQP. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn, trọng điểm quốc phòng an ninh nhân dịp ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12/2015. Trình Lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt phương án phân bổ dự thoán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2016 để gửi Bộ Tài chính thẩm định; Quyết định phê duyệt dự án “Triển khai vắc xin bại liệt tiêm (IPV) trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2015-2018” do Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) tài trợ; Kế hoạch triển khai Hệ thống Tài khoản y tế quốc gia 2015-2020.2. Công tác Bảo hiểm Y tế

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Thông tư: Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người bị bệnh lao; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ y tế, vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế. Phối hợp với Ban dân vận Trung ương để bàn các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Họp rà soát tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế.

Kiểm tra việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An và Ninh Bình.3. Công tác Quản lý Dược

Hoàn thiện Luật dược sửa đổi trình Quốc hội. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Thông tư: Doanh nghiệp tổ chức trung tâm phân phối thuốc; Quy định Quyền xuất, nhập khẩu thuốc của doanh nghiệp FDI; Công bố danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam được xác định theo mã số hàng hóa; Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc phóng xạ; Hướng dẫn hoạt động quảng cáo thuốc; Hướng dẫn ghi nhãn thuốc; Quy định về quản lý mỹ phẩm; Hướng dẫn thi hành tổ chức thực hiện thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước; Quy định về đấu thầu mua thuốc; Danh mục thuốc đấu thầu; Quy định về triển khai GMP bao bì; Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế báo cáo tình hình triển khai Chiển lược phát triển ngành Dược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai Đoàn kiểm tra giá vắc xin tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ. Tổ chức đoàn kiểm tra về thực hiện quy định về kinh doanh nguyên liệu làm thuốc tại các Công ty Cổ phần Dược Minh Hải, Công ty CP Hóa dược Minh Anh, Công ty CP Dược phẩm CPV.

4. Công tác Trang thiết bị và Công trình y tế

Bộ Y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách Nhà nước năm 2015, trái phiếu Chính phủ. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ICB15: Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ sử dụng vốn vay WB. Thẩm định phê duyệt điều chỉnh thiết kế Nhà tang lễ và Khoa giải phẫu bệnh thuộc dự án Xây dựng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.5. Công tác Tổ chức cán bộ

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trình Bộ Nội vụ thẩm định. Tiếp tục triển khai các Đoàn kiểm tra công tác thực hiện đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định số 4959/QĐ-BYT. Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

6. Công tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học công nghệ

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nghiên cứu, phát triển công nghệ và ứng dụng tế bào gốc phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị định Chính phủ quy định về kết hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành trong đào tạo nhân lực y tế; Thông tư ban hành Quy chế đào tạo sau đại học đặc thù ngành Y tế.

Họp Hội đồng nghiệm thu các đề tài cấp Bộ Y tế. Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định các đề tài Khoa học công nghệ cho Kế hoạch năm 2016 lĩnh vực Y học Dự phòng; họp Hội đồng Khoa học Công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ cấp Quốc gia cho Kế hoạch năm 2016. Triển khai thí điểm giao cho Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hành 18 tháng đối với Bác sỹ đa khoa cấp chứng chỉ hành nghề. Tổ chức giám sát đào tạo nhân lực y tế tại trường Cao đẳng y tế Sơn La, Cao đẳng y tế Điện Biên, trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên và tại Sở Y tế và Trường Cao đẳng Y tế các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam triển khai điều tra thực trạng và dự báo nhân lực điều dưỡng Việt Nam tại một số tỉnh.

7. Công tác Công nghệ thông tin

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5227/QĐ-BYT ngày 07/12/2015 về việc hướng dẫn các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Y tế. Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2016.8. Công tác Pháp chế

Bộ Y tế ban hành các Thông tư: số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện; số 46/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm, các chất tạo hương vani; số 47/2015/TT-BYT ngày 03/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi

Ban hành các Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin, khám bệnh, chữa bệnh… Tiến hành kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Y tế.

9. Công tác Truyền thông và Thi đua khen thưởng

Bộ Y tế tổ chức truyền thông về Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế; truyền thông về Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn về tổ chức, cán bộ ngành Y tế của địa phương. Phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Hướng dẫn nghi lễ đón nhận anh hùng của Viện Huyết học truyền máu trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức Hội nghị “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về y tế trong tình hình mới”. Tổ chức Lễ phát động cuộc thi ảnh “Vì sức khỏe nhân dân”. Tổ chức Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác triển khai tuyên truyền trên Zalo Page.10. Công tác Thanh tra

Bộ Y tế đã ban hành Kết luận thanh tra số 262/KL-TTrB ngày 11/12/2015 công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Sở Y tế Đà Nẵng và Kết luận thanh tra số 265/KL-TTrB ngày 15/12/2015 công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quản lý chất thải y tế, quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dung làm thuốc, hành nghề y tư nhân, các hoạt động dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý, sử dụng các phương tiện tránh thai tại Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Y tế.

Trong tháng 12/2015, Bộ Y tế đã nhận được 104 đơn thư­­­­­ khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế, trong đó có 52 đơn đề nghị/phản ánh, 24 đơn khiếu nại, 28 đơn tố cáo. Một số nội dung khiếu nại/phản ánh như: công tác khám chữa bệnh (40 đơn), hành chính và phòng chống tham nhũng (46 đơn), lĩnh vực bảo hiểm y tế (02 đơn), lĩnh vực Dược (05 đơn), nội dung khác (8 đơn). Trong số 104 đơn thư chỉ có 06 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 98 đơn; Lưu đơn (10 đơn gồm đơn nặc danh, đơn không có chữ ký hoặc địa chỉ của người đứng đơn); đang xử lý, giải quyết 06 đơn.

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về hành nghề y tư nhân, xã hội hóa y tế, việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế của Sở Y tế tỉnh Lào Cai. Thanh tra công tác quản lý Nhà nước tại Sở Y tế TP. Hà Nội về an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, chất lượng thuốc, quản lý chất thải y tế và việc chấp hành các quy định về hành nghề y tư nhân. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng tại 06 đơn vị: Bệnh viện E, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế, Viện Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y tế công cộng.11. Công tác Hợp tác quốc tế

Bộ Y tế tiếp tục thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho Bộ Y tế của EC và dự án Ngoại giao Y tế toàn cầu và các hoạt động của Ban Thư ký CCM. Tiếp Đại sứ Thụy Điển cùng đoàn Doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Thụy Điển. Tiếp chủ tịch Đại học quốc tế về y tế và phúc lợi Nhật Bản trao đổi về công tác y tế.12. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ 01 lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Chỉ đạo Chi cục các tỉnh/TP về rà soát chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2014-2015 đề xuất hoạt động và kinh phí 2016 mô hình thử nghiệm cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản và phương tiện tránh thai cho công nhân một số khu công nghiệp. Phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ Phát động và Triển lãm ảnh với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi” nhân Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12).

Tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng đề cương Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 -2020 tại Hải Phòng; Hội thảo công bố các định hướng ưu tiên quốc gia về Sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn sau 2015 tại Hà Nội. Tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Dân số tại Bình Định, Quảng Ninh; thu thập ý kiến của các nhóm đối tượng chịu sự tác động của Luật Dân số tại các tỉnh: Hải Dương, Phú Thọ, Đắc Lắc, Long An.13. Công tác phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ

Bộ Y tế đã xây dựng và gửi Bộ Công an thẩm định, ban hành Thông tư số 67/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Y tế. Tổng hợp, rà soát Chương trình đề án năm 2016 của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ. Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm Chương trình phối hợp với Ban Dân vận Trung ương. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo Đánh giá kết quả chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân năm 2015 và xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2016. Rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Y tế do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức tập huấn về công tác dân vận và Quy chế công tác dân chủ tại cơ sở trong tình hình mới. Tiếp tục theo dõi và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân qua Đường dây nóng của Bộ Y tế, Fanpage của Lãnh đạo Bộ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các dự thảo đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy pháp pháp luật trong Chương trình công tác năm 2015. Rà soát, gửi danh mục các Đề án Bộ Y tế xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết và các bệnh mùa thu đông. Tiếp tục chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác tiêm chủng. Yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án tổ chức các buổi tiêm chủng vắc xin dịch vụ phù hợp với số lượng vắc xin Pentaxim được phân bổ tại đơn vị. Thực hiện công bố công khai kế hoạch tiêm vắc xin Pentaxim. Tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các bệnh viện triển khai mạnh mẽ Đề án giảm tải bệnh viện, Đề án Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; ứng dụng cộng nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước và đẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4; ứng dụng chữ ký số cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, thí điểm ứng dụng kỹ thuật số trong công tác quản lý khám chữa bệnh. Tiếp tục ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Hiện đại hóa công sở cơ quan Bộ theo tiêu chuẩn của Chính phủ về hiện đại hóa nền hành chính trong điều kiện thực tế của Bộ. Chỉ đạo tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điểm mới trong Thông tư về giá dịch vụ y tế tính đúng tính đủ các yếu tố chi phí; vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện: Đề án Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; công tác hành nghề khám chữa bệnh tại các phòng khám tư nhân; chất lượng vắc xin. Tăng cường công tác giám sát tiêm chủng, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực phòng tai biến sản khoa, nâng cao chất lượng bệnh viện và kiểm soát an toàn thực phẩm; công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu, sân bay quốc tế.III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2016

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG

1. Công tác Y tế Dự phòng

Tiếp tục triển khai kế hoạch truyền thông về tiêm chủng 2014-2016 theo Quyết định số 4282/QĐ-BYT ngày 21/10/2014 của Bộ Y tế.2. Công tác An toàn thực phẩm

Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Quy chuẩn Việt Nam. Triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Bính Thân năm 2016. Tiếp tục triển khai Dự án Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia cơ quan Bộ Y tế.3. Công tác Quản lý Môi trường Y tế

Tiếp tục hoàn thiện các Thông tư trong lĩnh vực quản lý môi trường y tế. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công tác quản lý môi trường y tế, đặc biệt công tác quản lý chất thải y tế tại các địa phương. Triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng 16 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

1. Công tác Y học Hiện đại

Tiếp tục hoàn thiện Thông tư trong lĩnh vực khám chữa bệnh và Đề án đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến. Tổ chức các đoàn kiểm tra chất lượng bệnh viện cuối năm kết hợp với kiểm tra việc thực hiện Đề án đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.2. Công tác Y dược Cổ truyền

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát việc mua bán và sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Thông báo các sai phạm và đề nghị biện pháp xử lý đối với các cơ sở vi phạm.3. Công tác Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

Triển khai các hoạt động thuộc Đề án Mục tiêu Quốc gia và ngân sách EU năm 2015. Giám sát hỗ trợ hoạt động thẩm định tại các tỉnh có nhiều tử vong mẹ; việc lồng ghép và liên kết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV và STI, phòng lây truyền mẹ - con tại một số tỉnh trọng điểm HIV.C. THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC

1. Công tác Kế hoạch- Tài chính

Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các Thông tư hướng dẫn về kế hoạch - tài chính trong lĩnh vực y tế.2. Công tác Bảo hiểm Y tế

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế. Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.3. Công tác Quản lý Dược

Tiếp tục hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án và thực hiện kiểm tra giám sát hậu mãi theo quy định, xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thông tin quảng cáo thuốc, chất lượng thuốc.4. Công tác Trang thiết bị và Công trình Y tế

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý Trang thiết bị y tế trình Chính phủ và xây dựng các Thông tư hướng dẫn. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị về điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế theo các quy định mới.5. Công tác Tổ chức Cán bộ

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2015 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Thẩm định Đề án vị trí việc làm của các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.6. Công tác Đào tạo và Nghiên cứu khoa học công nghệ

Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo sau đại học đặc thù ngành Y tế, Nghị định Chính phủ quy định về kết hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành trong đào tạo nhân lực y tế.7. Công tác Công nghệ thông tin

Tiếp tục hoàn thiện Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Tiếp tục thực hiện nội dung liên quan đến dự án Telemedicine thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh; xây dựng dự án Hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm.8. Công tác Pháp chế

Bộ Y tế tiến hành rà soát văn bản để hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo; Tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật máu và tế bào gốc; Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia…9. Công tác Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, các cơ quan truyền thông đại chúng để xử lý và cung cấp các thông tin y tế.10. Công tác Thanh tra

Tiếp tục triển khai thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, quản lý chất thải y tế, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, hành nghề y tư nhân, các dịch vụ về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý, sử dụng các phương tiện tránh thai, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số tỉnh/TP. trực thuộc Trung ương.11. Công tác Hợp tác Quốc tế

Tiếp tục thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho Bộ Y tế của EC và các hoạt động của Ban Thư ký Ban Điều phối Quốc gia toàn cầu tại Việt Nam (CCM).12. Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chính sách hỗ trợ 01 lần cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số. Hoàn thiện dự thảo Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ.13. Công tác phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuẩn bị trả lời chất vấn của cử tri và xử lý các ý kiến phản ánh đến đường dây nóng, Fanpage của Bộ Y tế. Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Y tế do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo công tác y tế tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế, kính gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.Nơi nhận:

- VPCP: Vụ TH, KGVX;

- VP TW Đảng, Ban TGTW, Ban TCTW;

- Bộ: KHĐT, TC; Tổng cục Thống kê;

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Các Vụ, Cục, TC, TTrB, VPB, Đại diện VPB tại TP. HCM;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đảng ủy Bộ Y tế;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, VPB1.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Viết Tiến
Каталог: LegalDoc -> Lists -> OperatingDocument -> Attachments
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1059/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1411/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế Số: 61 /bc-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1516/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân thành phố HÀ giang
Attachments -> Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005
Attachments -> Ubnd tỉnh hà giang ban chỉ ĐẠo cung ứng đIỆN

tải về 134.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương