BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Bảng II.2. Phân cấp theo quy mô kết cấu các loại công trình công nghiệp không có trong danh mục của Bảng II.1tải về 1.08 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.08 Mb.
#448
1   2   3   4   5   6   7   8

Bảng II.2. Phân cấp theo quy mô kết cấu các loại công trình công nghiệp không có trong danh mục của Bảng II.1

Tiêu chí phân cấp

Đơn vị

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1. Chiều cao

m

-

> 50

20 ÷ 50

< 20

-

2. Chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất

m

-

> 72

> 36 ÷72

12 ÷ 36

< 12

3. Số tầng hầm hoặc chiều sâu phần ngầm

Số tầng hầm hoặc chiều sâu phần ngầm (m)

-

≥ 5 tầng

hoặc


>18 m

(2 ÷ 4) tầng

hoặc


(6 ÷18) m

1 tầng

hoặc


< 6 m

-Bảng II.3. Phân cấp công trình theo độ bền vững và bậc chịu lửa của nhà và công trình (QCVN 03:2012/BXD)(1)


Tiêu chí phân cấp

Đơn vị

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1. Độ bền vững (2)

Bậc, niên hạn sử dụng

Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm

Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm

Bậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm

Bậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm-

2. Bậc chịu lửa (2)

Bậc

Bậc I

Bậc II

Bậc III, bậc IV

Bậc IV


Ghi chú của Bảng II.1, II.2 và II.3:

1. Cấp công trình công nghiệp được xác định theo tiêu chí quy mô, công suất áp dụng đối với các hạng mục công trình nằm trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính (dây chuyền tạo ra sản phẩm).Ví dụ: Công trình nhà máy sản xuất xi măng.

Trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính, các công trình hoặc hạng mục công trình được coi là cùng cấp gồm: Nghiền liệu ,si lô bột liệu, lò quay, tháp trao đổi nhiệt, nhà nghiền , silô clanke, silô xi măng, nhà đóng bao...

Các công trình như nhà kho, nhà ăn, nhà điều hành, phòng thí nghiệm và các công trình phụ trợ khác không được coi là công trình hoặc hạng mục công trình nằm trong dây chuyền sản xuất chính.

2. Khi xác định cấp hạng mục công trình nằm trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính nhưng có phần ngầm, chiều cao hoặc nhịp kết cấu lớn phải căn cứ thêm các quy định tại Bảng II.2, cụ thể như sau:

a) Trường hợp theo Bảng II.2, công trình có cấp cao hơn so với cấp qui định tại Bảng II.1 thì cấp của công trình được lấy theo Bảng II.2.

Ví dụ: Hạng mục công trình tháp trao đổi nhiệt của nhà máy sản xuất xi măng công suất 0,9 triệu tấn/năm có chiều cao 105 m: Theo Bảng II.1, công trình thuộc cấp III; Theo Bảng II.2, công trình thuộc cấp II. Cấp của hạng mục công trình tháp trao đổi nhiệt được chọn là cấp II.

b) Trường hợp theo Bảng II.2, công trình có cấp nhỏ hơn cấp qui định tại Bảng II.1 thì cấp của công trình được lấy theo theo Bảng II.1.Ví dụ: Công trình nhà nghiền xi măng của nhà máy sản xuất xi măng công suất 1,4 triệu tấn/năm có chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất là 24 m: theo Bảng II.1, công trình thuộc cấp II; theo Bảng II.2, công trình thuộc cấp III. Cấp của công trình nhà nghiền xi măng được chọn là cấp II.

3. Các hạng mục công trình không thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính, cấp công trình sẽ được xác định theo cấp của loại công trình tương ứng trong phụ lục này.Ví dụ:

- Cấp của các hạng mục công trình dân dụng (nhà điều hành, hành chính, nhà ăn…) được lấy theo cấp công trình công cộng tương ứng quy định tại mục I phụ lục này;

- Cấp của các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật (bể chứa, tuyến ống cấp nước, xử lý nước thải, tuy nen kỹ thuật …) được lấy theo cấp công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng quy định tại mục III phụ lục này.

4. Đối với Bảng II.3:(1) Phân cấp công trình trong Bảng II.1 và II.2 khi có yêu cầu phải xét đến độ bền vững và bậc chịu lửa của công trình hay hạng mục công trình thì cấp công trình phải lấy theo tiêu chí lớn nhất quy định trong Bảng II.1, II.2 và Bảng II.3;

(2) Độ bền vững và bậc chịu lửa được định nghĩa trong Quy chuẩn QCVN 03:2012/BXD và các tài liệu liên quan quy định trong quy chuẩn này;
III. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Bảng III.1. Phân cấp các loại công trình hạ tầng kỹ thuật

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí

phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

III.1.1

Cấp nước

III.1.1 Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch

nghìn m3/ngày đêm

-

> 100

30 ÷ 100


> 1 ÷ 301

III.1.2 Trạm bơm (nước thô hoặc nước sạch)

m3/s

-

≥ 25

10 ÷ < 25

0,5 ÷ < 10

< 0,5

III.1.3 Bể chứa nước sạch

nghìn m3

-

≥ 20

5 ÷ 20

0,2 ÷ 5

< 0,2

III.1.4 Tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch)

Đường kính ống (mm)

-

≥ 1200

600 ÷ < 1200

100 ÷ < 600

< 100

III.1.2

Thoát nước

III.1.2.1 Tuyến cống thoát nước mưa, cống chung

Đường kính cống (mm) hoặc diện tích mặt cắt ngang tương đương

-

≥ 2000

1500 ÷ < 2000

600 ÷ <1500

< 600

III.1.2.2 Tuyến cống thoát nước thải

Đường kính cống (mm)

-

≥ 1000

600 ÷ < 1000

200 ÷ < 600

< 200

III.1.2.3 Hồ điều hòa

ha

-

≥ 20

15 ÷ < 20

1 ÷ < 15

< 1

III.1.2.4 Trạm bơm nước mưa

m3/s

-

≥ 25

10 ÷ < 25

0,5 ÷ < 10

< 0,5

III.1.2.5 Công trình xử lý nước thải

nghìn m3/ngày đêm

-

≥ 100

30 ÷ < 100

1 ÷ < 30

< 1

III.1.2.6 Trạm bơm nước thải

nghìn m3/ngày đêm

-

≥ 50

10 ÷ < 50

1 ÷ < 10

< 1

III.1.2.7 Công trình xử lý bùn

m3/ngày đêm

-

≥ 1000

200 ÷ < 1000

10 ÷ < 200

< 10

III.1.3

Xử lý rác thải

III.1.3.1 Chất thải rắn đô thịa) Trạm trung chuyển

tấn/ngày đêm

-

≥ 0,5

0,3 ÷ < 0,5

0,05 ÷ < 0,3

< 0,05

a) Bãi chôn lấp rác

ha

-

≥ 50

30 ÷ < 50

10 ÷ < 30

< 10

b) Nhà máy đốt, xử lý chế biến rác

tấn/ngày đêm

-

≥ 500

100 ÷ < 500

1 ÷ < 100

< 1d) Khu xử lý chất thải rắn

Ha

≥ 150

50 ÷ < 150

< 50

-

-

III.1.3.2 Chất thải rắn độc hại

tấn/ngày đêm

-

≥ 100

20 ÷ < 100

< 20

-

III.1.4

Công trình khác

III.1.4.1 Chiếu sáng công cộng

Cấp công trình chiếu sáng công cộng được lấy theo cấp của công trình được chiếu sáng.

Cấp công trình chiếu sáng công cộng không lớn hơn cấp II.III.1.4.2 Công viên cây xanh

ha

≥ 20

10 ÷ < 20

5 ÷ < 10

3 ÷ < 5

< 3

III.1.4.3 Nghĩa trang

ha

Nghĩa trang Quốc gia

> 60

30 ÷ < 60

10 ÷ <30

< 10

III.1.4.4 Bãi đỗ xe ô tô, xe máy

a) Bãi đỗ xe ngầm

Số tầng hầm

-

≥ 5

2 ÷ < 5

1 ÷ < 2

-

hoặc Số xe

-

≥ 500

300 ÷ < 500

50 ÷ < 300

< 50

b) Bãi đỗ xe nổi

Số tầng

-

≥ 7

4 ÷ < 7

2 ÷ < 4

-

hoặc Số xe

-

≥ 1000

500 ÷ < 1000

100 ÷ < 500

< 100

III.4.5 Cống cáp; hào và tuy nen kỹ thuật

a) Hào kỹ thuật

Bề rộng (m)

-

-

≤ 2

≤ 1,2

< 0,7

b) Tuy nen kỹ thuật

Bề rộng (m)

7

≥ 3,5

≥ 2,5

-

-Bảng III.2. Phân cấp công trình theo độ bền vững và bậc chịu lửa của nhà và công trình (QCVN 03:2012/BXD)(1)


Tiêu chí phân cấp

Đơn vị

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

1. Độ bền vững (2)

Bậc, niên hạn sử dụng

Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm

Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm

Bậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm

Bậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm-

2. Bậc chịu lửa (2)

Bậc

Bậc I

Bậc II

Bậc III, bậc IV

Bậc IV


Ghi chú của Bảng III.1 và III.2

1. Cấp của bãi đỗ xe có cả phần nổi và phần ngầm được lấy theo phần có cấp cao hơn.Ví dụ: Bãi đỗ xe có 7 tầng nổi và 1 tầng hầm thì cấp của bãi đỗ xe là cấp II lấy theo phần có cấp cao hơn là phần nổi.

2. Khi phân cấp công trình chiếu sáng công cộng được xác định theo cấp công trình được chiếu sáng.Ví dụ: Đường trục chính, đường trục khu đô thị là cấp II thì xác định cấp công trình chiếu sáng công cộng cho đường trục chính, đường trục khu đô thị là cấp II.

3. Đối với Bảng III.2:(1) Phân cấp công trình trong Bảng III.1 khi có yêu cầu phải xét đến độ bền vững và bậc chịu lửa của công trình hay hạng mục công trình thì cấp công trình phải lấy theo tiêu chí lớn nhất quy định trong Bảng III.1 và Bảng III.2;

(2) Độ bền vững và bậc chịu lửa được định nghĩa trong QCVN 03:2012/BXD và các tài liệu liên quan quy định trong quy chuẩn này.

IV. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Bảng IV. Phân cấp các loại công trình giao thông

Mã số

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

IV.1

Đường bộ

IV.1.1 Đường ô tô cao tốc

Tốc độ (km/h)

> 100

> 80

> 60

60

-

IV.1.2 Đường ô tô

Lưu lượng (Xe quy đổi /ngày đêm)

hoặc Tốc độ (km/h)> 30.000

hoặc


> 100

10.000 ÷ 30.000

hoặc


> 80

3.000 ÷ 10.000

hoặc


> 60

300 – 3.000

-


< 300

-


IV.1.3 Đường trong đô thị:

a) Đường cao tốc đô thị

Tốc độ (km/h)

> 100

≥ 80

≥ 60

-

-

b) Đường phố chính chủ yếu

Tốc độ (km/h)

-

≥ 80

≥ 60c) Đường phố chính thứ yếu

Tốc độ (km/h)

-

-

≥ 60

≥ 50

-

d) Đường gom

Tốc độ (km/h)

-

-

-

≥ 50

≥ 40

IV.1.4 Đường nông thôn

Loại (theo QĐ số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2011)

-

-

-

Loại A

Loại B

IV.1.5 Bến phà

Lưu lượng (Xe quy đổi /ngày đêm)

> 2.000

1.000 ÷ 2000

700 ÷ < 1000

400 ÷ < 700

< 400

IV.2

Đường sắt

IV.2.1 Đường sắt cao tốc và cận cao tốc, khổ đường 1435mm

Lưu lượng (đôi tàu/ngày đêm)

≥ 30

-

-

-

-

IV.2.2 Đường sắt đô thị; đường sắt trên cao; đường tàu điện ngầm (Metro)

Quy mô

Mọi quy mô

-

-

-

-

IV.2.3 Đường sắt quốc gia, khổ đường 1435mm

Tốc độ (km/h) và khối lượng vận tải 1 hướng (triệu tấn/năm)

-

120 ÷ 150

70 ÷ < 120

< 70

-

> 20

10 ÷ 20

< 10

-

IV.2.4 Đường sắt quốc gia, khổ đường 1000mm

-

100 ÷ 120

60 ÷ < 100

< 60

-

> 10

5 ÷ 10

< 5

-

IV.2.5 Đường sắt quốc gia đường lồng, khổ đường (1435-1000)mm

-

100 ÷ 120

60 ÷ < 100

< 60

-

> 10

5 ÷ 10

< 5

-

IV.2.6 Đường sắt chuyên dụng, đường sắt địa phương

Quy mô

-

-

-

Mọi quy mô

-

IV.2.7 Nhà ga đường sắt cao tốc và cân cao tốc

Quy mô

Mọi quy mô

-

-

-

-

IV.3

Cầu

IV.3.1 Cầu đường bộ, cầu bộ hành

Chiều dài nhịp (m)

> 150
hoặc trụ cao ≥ 50m

100 ÷ 150
(hoặc
sử dụng công nghệ thi công mới, kiến trúc đặc biệt)

50 ÷ < 100

25 ÷ < 50

< 25

IV.3.2 Cầu đường sắt

IV.3.3 Cầu phao

Lưu lượng (xe quy đổi/ngày đêm)

-

> 3.000

1.000 ÷ 3.000

700 ÷ < 1.000

500 ÷ < 700

IV.4

Hầm

IV.4.1 Hầm đường ô tô

Chiều dài (m)

> 1.500 hoặc sử dụng công nghệ thi công mới

500 ÷ 1.500

100 ÷ < 500

25 ÷ < 100

< 25

IV.4.2 Hầm đường sắt

IV.4.3 Hầm cho người đi bộIV.4.4 Hầm tàu điện ngầm (Metro)

Quy mô

Mọi quy mô

-

-

-

-

IV.5

Công trình đường thủy nội địa

IV.5.1 Công trình sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà…)

 Tải trọng của tàu (T)

-

> 50.000

30.000 ÷ 50.000

10.000 ÷ < 30.000

< 10.000

IV.5.2 Cảng, bến thủy nội địa:

a) Cảng, bến hàng hóa

Tải trọng của tàu (T)

> 5.000

3.000 ÷ 5.000

1.500 ÷ < 3.000

750 ÷ < 1.500

< 750

b) Cảng, bến hành khách

Cỡ phương tiện lớn nhất (Ghế)

> 500

300 ÷ 500

100 ÷ < 300

50 ÷ < 100

<50

IV.5.3 Âu tầu

Tải trọng của tàu (T)

> 3.000

1.500 ÷ 3.000

750 ÷ < 1.500

200 ÷ < 750

< 200

IV.5.4 Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H) nước chạy tàu (bao gồm cả phao tiêu báo hiệu, công trình chỉnh trị):

a) Trên sông, hồ, vịnh và đường ra đảo

Bề rộng B (m) và độ sâu H (m) nước chạy tàu

B > 120;
H > 5

B = 90 ÷ < 120
H = 4 ÷ < 5

B = 70 ÷ < 90
H = 3 ÷ < 4

B = 50 ÷ < 70
H = 2 ÷ < 3

B < 50
H < 2

b) Trên kênh đào

Bề rộng B (m) và độ sâu H (m) nước chạy tàu

B > 70;
H > 6

B = 50 ÷ < 70
H = 5 ÷ < 6

B = 40 ÷ < 50
H = 4 ÷ < 5

B = 30 ÷ < 40
H = 2 ÷ < 4

B < 30
H < 3

IV.6

Công trình hàng hải

IV.6.1 Công trình bến cảng biểnTải trọng của tàu (DWT) hoặc chiều cao bến H (m)

> 100.000 hoặc
H > 25

70.000 ÷ < 100.000 hoặc
20 < H ≤ 25

30.000 ÷ < 70.000 hoặc
15 < H ≤ 20

5.000÷ 30.000 hoặc
10 < H ≤ 15

< 5.000 hoặc
H ≤ 10IV.6.2 Nhà máy đóng mới - sửa chữa tàu biển, ụ tàu biển, âu tàu biển và các công trình nâng hạ tàu biển khác (triền, đà, sàn nâng…)

Tải trọng của tàu (DWT)

> 100.00070.000 ÷ < 100.00030.000 ÷ < 70.0005.000÷ 30.000< 5.000IV.6.3 Luồng hàng hải (chạy tàu một chiều):

a) Luồng tàu ở cửa biển, cửa vịnh hở, trên biển

Bề rộng luồng B (m) và Chiều sâu chạy tàu Hct (m)

B > 210 và
Hct ≥ 20

190 < B ≤ 210 và
16 ≤ Hct < 20

140 < B ≤190 và
14 ≤ Hct < 16

80 < B ≤ 140 và
8 ≤ Hct < 14

B ≤ 80 và
Hct ≤ 8

b) Luồng trong sông, trong vịnh kín, đầm phá, kênh đào cho tàu biển

B > 230 và
Hct ≥ 17

210 < B ≤ 230 và
14 < Hct ≤ 17

150 < B ≤ 210 và
12 < Hct ≤ 14

90 < B ≤ 150 và
7 < Hct ≤ 12

B ≤ 90 và
Hct ≤ 7

IV.6.4 Công trình chỉnh trị (đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ,…):

a) Công trình chỉnh trị cửa biển, ven biển

Chiều cao lớn nhất của công trình H (m)

H > 20

16 < H ≤ 20

12 < H ≤ 16

8 < H ≤ 12

H ≤ 8

b) Công trình chỉnh trị trong sông

H > 15

12 < H ≤ 15

9 < H ≤ 12

6 < H ≤ 9

H ≤ 6

IV.6.5 Các công trình hàng hải khác:

a) Bến phà, cảng ngoài đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình trên biển (bến phao, đê thủy khí, bến cảng nổi đa năng,…)

Chiều cao lớn nhất của công trình hoặc chiều sâu mực nước H (m)

H > 20

16 < H ≤ 20

12 < H < 16

8 < H < 12

H < 8b) Hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên sông, trên biển

(Hmn (m) - Độ sâu lớn nhất của khu nước tại vị trí thả phao)

Đường kính phao D (m) hoặc Chiều dài dây xích Ldx (m)

D > 5

hoặc
Ldx ≥ 3Hmn3,5 < D ≤ 5 hoặc
2,5Hmn ≤ Ldx < 3Hmn

2,5 < D ≤ 3,5 hoặc
2Hmn ≤ Ldx < 2,5Hmn

2 < D ≤ 2,5 hoặc
1,5Hmn ≤ Ldx < 2Hmn

D ≤ 2

hoặc
Ldx ≤ 1,5Hmnc) Đèn biển

Tầm hiệu lực hiệu dụng R (hải lý)

R ≥ 10

8 ≤ R < 10

6 ≤ R < 8

4 ≤ R < 6

R < 4

d) Đăng tiêu

Tầm hiệu lực hiệu dụng R (hải lý)

R ≥ 6

4 ≤ R < 6

2,5 ≤ R < 4

1 ≤ R < 2,5

R < 1

IV.7

Sân bay

(bao gồm cả các công trình bảo đảm hoạt động bay)

Tính chất sử dụng

Sân bay quốc tế

Sân bay nội địa

-

-

-

Каталог: userfiles
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
userfiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
userfiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
userfiles -> BỘ XÂy dựNG
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
userfiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
userfiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
userfiles -> Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 3 năm 2014 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường thcs

tải về 1.08 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương