BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 2.98 Mb.
trang25/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

* Ghi chú: Cộng luỹ kế các kỳ báo cáo trước

9

Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm trong kỳ báo cáo (loại 1)Bảng 3


TT

Tên sản phẩm và chỉ tiêu

chất lượng chủ yếuĐơn vị tính

Mức chất lượng

Kế hoạch

Thực hiện

1

2

3

4

5
10

Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả II.III)Bảng 4


TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học

Chú thích

1

2

3

4

11

Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được (trong thời gian liên quan đến báo cáo)12

Kinh phí

a) Kinh phí luỹ kế đã được cấp trước kỳ báo cáo là 1000 triệu đồng

b) Kinh phí đã được cấp trong kỳ báo cáo

Bảng 5


Đợt 1

Thời gian

Số tiền (triệu đồng)

1

/20…


Cộng luỹ kế (a và b)
13

Tình hình sử dụng kinh phí để thực hiện đề tài /Dự án tính đến kỳ báo cáo (tr. đồng)Bảng 6
TT

Thời gian sử dụng


Tổng số tiền đã sử dụngTrong đó

Thuê khoán chuyên môn

Nguyên vật liệu năng lượng

Thiết bị máy móc

Xây dựng nhỏ, sửa chữa

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8
Tổng kinh phí (a và b)

Trong đó:
a) Ngân sách SNKH


- Tính đến kỳ báo cáo


- Trong kỳ báo cáo

Cộng


b) Các nguồn vốn khác

Kinh phí đã được sử dụng tính đến kỳ báo cáo
Tổng kinh phí đã được cấp:

Tổng kinh phí đã sử dụng:

Số kinh phí đã quyết toán:triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng


Các khoản chi lớn trong thời gian liên quan đến báo cáo14

Những vấn đề tồn tại cần giải quyết


15

Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong thời gian tới


16

Kết luận và kiến nghị

Chủ nhiệm nhiệm vụ


(Họ, tên và chữ ký)

Thủ trưởng cơ quan chủ trì nhiệm vụ


(Họ, tên, chữ ký và đóng dÊu)


Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương