BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 2.98 Mb.
trang15/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29


Thuyết minh theo từng chức danh nghiên cứu, số ngày công nghiên cứu theo sản phẩm; thuyết minh về lựa chọn chuyên gia nước ngoài và mức thuê chuyên gia nước ngoài (nếu có)

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ nhất

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ hai

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ ba

Trong đó, khoán chi theo quy định1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Nguyên, vật liệu

(Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 16 của thuyết minh)2

Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng3

Năng lượng, nhiên liệu


- Điện

kW/h- Xăng, dầu


- Nhiên liệu khác4

Nước

m3
5

Mua sách, tài liệu, số liệu


Cộng:


Khoản 3. Thiết bị, máy móc

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài5II

Thiết bị, công nghệ mua mớiIII

Khấu hao thiết bị6IV

Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)V

Vận chuyển lắp đặt


Cộng:Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Đơn vị: Triệu đồng


TT

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN2

Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN3

Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước4

Chi phí khác


Cộng:


Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương