BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG


Khoản 3. Thiết bị, máy móctải về 2.98 Mb.
trang12/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#669
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29

Khoản 3. Thiết bị, máy móc

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài2II

Thiết bị, công nghệ mua mớiIII

Khấu hao thiết bị3IV

Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)V

Vận chuyển lắp đặt


Cộng:Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Đơn vị: Triệu đồng


TT

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN2

Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN3

Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước4

Chi phí khác


Cộng:


Khoản 5. Chi khác

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Khối lượng

Đơn giá

Tổng số

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ nhất

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ hai

Trong đó, khoán chi theo quy định

Năm thứ ba

Trong đó, khoán chi theo quy định

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

a

Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì)b

Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người)c

Chi điều tra, khảo sát (số phiếu, số chỉ tiêu...)c

Hợp tác quốc tế


Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)


Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...)d

Chi hội nghị, hội thảo khoa học (địa điểm, số người, số ngày…)e

Chi đào tạo, tập huấn (số ngày, số người, địa điểm…)g

Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấph

Chi khác


- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin…


- Các khoản thuê dịch vụ (dịch tài liệu…)


-Phụ cấp chủ nhiệm đề tài (cho đến khi có Thông tư thay thế Thông tư 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN)


- Các khoản chi khác (liệt kê và thuyết minh theo từng khoản chi)


Cộng:Каталог: uploads -> laws -> file -> 2012
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
file -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập

tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương