BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 48


Dạng mã FM 75-XII Ext.CLIMAT TEMP, FM 76-XII Ext.CLIMAT TEMP SHIP và quy tắc mã hóatải về 2.14 Mb.
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.2. Dạng mã FM 75-XII Ext.CLIMAT TEMP, FM 76-XII Ext.CLIMAT TEMP SHIP và quy tắc mã hóa


FM 75-XII Ext.CLIMAT TEMP

Mã hóa số liệu khí áp, nhiệt độ, độ ẩm và gió trên cao trung bình tháng từ trạm cố định trên mặt đất

FM 76-XII Ext.CLIMAT TEMP SHIP

Mã hóa số liệu khí áp, nhiệt độ, độ ẩm và gió trên cao trung bình tháng từ trạm trên biển

2.2.1. Dạng mã


CLIMAT TEMP

MMJJJ

IIIiii*CLIMAT TEMP SHIP

MMJJJ

99LaLaLa

QcLoLoLoLo**g nT1


nT1


nv1rf1rf1nT2


nT2­


nv2rf2rf2
……………….

……………….

……………….

……………….
nTm


nTm­


nvmrfmrfm
1. Nhận dạng bản tin

CLIMAT TEMP: nhóm chữ nhận dạng cố định của bản tin.

2. Các mức phát báo số liệu

Các mức quy định phát báo: Mức bề mặt và các mặt đẳng áp tiêu chuẩn 850, 700, 500, 300, 200, 150, 100, 50 và 30 hPa.

Các yếu tố tính theo trung bình cộng gồm: độ cao địa thế vị, khí áp, nhiệt độ, độ hụt điểm sương tại bề mặt và các mặt đẳng áp.

Gió: bao gồm hướng và tốc độ gió hợp trung bình tại bề mặt và các mặt đẳng áp tương ứng.

3. Dãy số liệu dùng để tính các trị số trung bình trong mã điện CLIMAT TEMP phải nhiều hơn 10 lần (ngày) nhưng không được gián đoạn quá 5 lần liên tiếp.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương