BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU BÁO CÁO THÁM KHÔNG VÔ TUYẾNtải về 2.73 Mb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.73 Mb.
#21292
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU BÁO CÁO THÁM KHÔNG VÔ TUYẾN

TT

Trạm

Tỉnh

Tên tư liệu

Obs QT số liệu

Tháng có tư liệu

Số tháng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Ghi chú: - Biểu TK-3b dùng cho loại tư liệu thứ cấp trạm TKVT

Trong từng tháng, ghi số lần có số liệu quan trắcTK-3c

BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU QUAN TRẮC GIÓ TRÊN CAO (PILOT) NĂM….TT

Tên trạm

Tỉnh

Giờ

STK2

BTK-2b

Số tháng có số liệu

Tháng có số liệu

Ghi chú

Số tháng có số liệu

Tháng có số liệu

Ghi chú

1

Phan Thiết

Bình Thuận

1

10

2 – 11
11

2 – 12

7

12

1 – 12
12

1 – 12

13

12

1 - 12
12

1 – 12

19

2
TK-3d

BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU ÔZÔN/BỨC XẠ CỰC TÍMTT

Trạm

Tỉnh

Năm

Tháng có tư liệu

Số tháng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TK-3đ

BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU RADA/TƯ LIỆU ĐÔNG NAM ÁTT

Tên trạm

Năm

Bản đồ ra đa thời tiết

Đông Nam Á

Số tháng có số liệu

Tháng có số liệu

Ghi chú

Tháng

Năm

Quyển

Ghi chú1

Phù Liễn

1990

9

1 – 3; 6 – 12
1

71 – 75, 81 – 83, 86 – 88

12


1991

10

2 – 12
2

71 – 75, 80 – 84, 86 – 88

14


1992

12

1 – 12
3

71 – 76, 80 – 84, 86 – 88

14


1993

9

1 – 12
4

71 – 76

6


.


5

71 – 76, 80 – 88

8


.
.


2

Vinh

1990


6

80 – 88

9


1991


7

71 – 76, 80 – 84, 86 – 88

8


1992


8
1993


9
.


10
.
.


3

Tam KỳTK-4

BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNGTT

Tên trạm

Tên tỉnh

(sông)


Năm

Môi trường không khí

Môi trường nước

Môi trường mặn

Ghi chú

Tự động

MTK1

MTK2

MTK3

MTK4

MTK6

MTN1

MTN2

MTN3

MTN4

MTN5

MTN6

MTN7

MTN8
TK-5

Каталог: uploads -> laws -> file
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

tải về 2.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương