BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.73 Mb.
trang4/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.73 Mb.
#21292
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

………, ngày…….. tháng…… năm…….GN-8a

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG NĂM……..

Kính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

Đơn vị nộp: giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên điểm khảo sát

Tỉnh

Sổ SKT-1

Sổ SKT-2

Sổ SKT-3

Sổ SKT-5

GĐ các loại máy

BKT-1

BKT-2b

BKT-2a

BKT-2a

BKT-3

BKT-5


Ghi chú

(thời gian khảo sát)Ghi chú: Ghi các loại tư liệu này theo nhiệm vụ được giao của các điểm khảo sát

Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu:Đúng thời hạn Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


…, ngày…….. tháng…… năm…….

GN-8b

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỦY VĂN NĂM……..

Kính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

Đơn vị nộp: giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên trạm

Sông

Sổ gốc h

Sổ gốc Q

Sổ đo sâu

Xử lý mẫu

nước chất 11Chỉnh biên Q cạn

Chỉnh biên Q lũ

Chỉnh biên

Sổ đo V đv

Sổ đo V c.tiết

Sổ đo mặn đb

Sổ đo mặn chi tiết

Biểu W

Biểu đồ

Kiểm tra hợp lý

Ghi chú

(thời gian khảo sát)Ghi chú: Ghi số quyển sổ giao nộp

Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


………, ngày…….. tháng…… năm…….

GN-8c

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG NĂM……..

Kính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên điểm khảo sát

Tên tỉnh

Môi trường không khí

Môi trường nước

Môi trường mặn

Ghi chú

(thời gian khảo sát)Tự động

MTK1

MTK2

MTK3

MTK4

MTK6

MTN1

MTN2

MTN3

MTN4

MTN5

MTN6

MTN7

MTN8Tổng số tháng…../…. trạm


Ghi chú: đánh dấu (x) vào ô tương ứng có loại tư liệu được khảo sát

Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


, ngày…….. tháng…… năm…….

GN-9

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU BẢN ĐỒ THỜI TIẾT NĂM……..

Kính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Vùng

Thời gian

Loại bản đồ

Ghi chú

Mặt đất

Trên cao

Biển đông

850mb

700mb

500mb

300mb

200mb
Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:

Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)Каталог: uploads -> laws -> file
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

tải về 2.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương