BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.73 Mb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.73 Mb.
#21292
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu:

Đúng thời hạn Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)

Bên giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


…, ngày…….. tháng…… năm…….

GN-3

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG NĂM……..

Kính gửi:

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên trạm

Tên tỉnh

Tháng

Sổ quan trắc

Các loại báo cáo

TL gốc (băng thu…)

Ghi chú

STK2

SOZ1

SOZ2

SCT1

SCT2

BTK1

BTK2

BTK3

BTK2a

BTK3a

BTK11

BOZ

BCTTổng số tháng…../…. trạm

Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:

Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


, ngày…….. tháng…… năm…….

GN-4

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG NĂM……..

Kính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên trạm

Tên tỉnh

Môi trường không khí

Môi trường nước

Môi trường mặn

Ghi chú

Tự động

MTK1

MTK2

MTK3

MTK4

MTK6

MTN1

MTN2

MTN3

MTN4

MTN5

MTN6

MTN7

MTN8

Tổng số tháng…../…. trạm


Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn  Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:

Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


………, ngày…….. tháng…… năm…….

GN-5

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU THỦY VĂN NĂM……..Kính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên trạm

Tên tỉnh

Chỉnh biên

Sổ H

Sổ Q

Sổ h

Biểu p

Sổ đo tốc độ triều

Biểu tính WQ

Giản đồ

Kiểm tra hợp lý

Ghi chú

(quyển)

(quyển)

(quyển)

(quyển)

(quyển)

(quyển)

(quyển)

(tập)

(quyển)


Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn  Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:

Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)

TRUNG TÂM

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

(Tên đơn vị giao nộp)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


, ngày…….. tháng…… năm…….

GN-7

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BIỂN NĂM……..

Kính gửi:

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên trạm

Tên tỉnh

Tháng

Sổ quan trắc

BHV

Giản đồ

Ghi chú

SHV1
1

2Tổng số tháng…../…. trạm
Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:

Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)Каталог: uploads -> laws -> file
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

tải về 2.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương