BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.73 Mb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.73 Mb.
#21292
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A

A.1 CÁC BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU KTTV

TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

…, ngày…….. tháng…… năm…….GN-1a

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT NĂMKính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên trạm

Tên tỉnh

Tháng có

tư liệu nộpSKT

BKT

Giản đồ

Ghi chú

1

2

3

13a

13b

1

2 áp

2 ẩm

2

3

9

10

13a

13b

14

15

Áp

Ẩm

Nhiệt

Gió

Mưa

Nắng

Tổng số tháng…../…. trạm


Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn  Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:

Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

…, ngày…….. tháng…… năm…….GN-1b

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU BỨC XẠ NĂMKính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên trạm

Tên tỉnh

Tháng có tư liệu nộp

SKT

BKT

Giản đồ

Ghi chú

11a

11b

12

11a

11b

11c

12a

12b

12cTổng số tháng……/…… trạm


Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn  Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:

Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)

TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
(Tên đơn vị giao nộp)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúcSố:

, ngày…….. tháng…… năm…….


GN-1c

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU MƯA NĂMKính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên trạm

Tên tỉnh

Tháng

(BKT5)


Năm

(SKT5)


Ghi chúTổng số tháng ……/…… trạm


Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu:

Đúng thời hạn Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Bên giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)

TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
(Tên đơn vị giao nộp)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

GN-2


Số:

, ngày…….. tháng…… năm…….


BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆPNĂM……

Kính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên trạm

Tên tỉnh

Tháng

BKN2


Vụ/năm

Ghi chú

BKN1

SKN

Tổng số tháng ……/…… trạm

Каталог: uploads -> laws -> file
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

tải về 2.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương