BỘ TÀi chính tổng cục thuếtải về 5.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích5.62 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 1657/TCT-TTHT
V/v tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Nhằm tuyên truyền cho dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp với Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) xây dựng phóng sự về tác động của dự án đối với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng, được phát sóng trên kênh VTV1-Đài THVN. Dự kiến phóng sự sẽ được ghi hình thực tế tại Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Để tạo điều kiện cho nhóm phóng viên thực hiện chương trình, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La thực hiện một số nội dung sau:

- Chuẩn bị báo cáo theo nội dung trên, cung cấp các thông tin, tài liệu phù hợp, bố trí trả lời phỏng vấn và tạo điều kiện cho các phóng viên ghi hình thực tế tại đơn vị.

- Liên hệ với Kho bạc nhà nước trên địa bàn và 01 doanh nghiệp để nhóm phóng viên đến làm việc, phỏng vấn, ghi hình.

Thời gian: trong tháng 5/2013 (về ngày ghi hình cụ thể Vụ TTHT NNT, Cục CNTT sẽ liên hệ trực tiếp với Cục Thuế).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện./.

 


 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Cao Thái


 

: data -> file -> 2013 -> thang05
thang05 -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
thang05 -> Môn thi: tiếng anh đỀ thi chính thức ngày thi: 28 tháng 3 năm 2013
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 394/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 454/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> QuyếT ĐỊnh về việc quy đỊnh mức thù lao cho các lực lưỢng làm nhiệm vụ phòNG, chống lụT, BÃo và TÌm kiếm cứu nạN Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
thang05 -> BỘ giao thông vận tải số: 526/QĐ-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 542/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘ
thang05 -> KỲ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp thpt năm họC 2012 – 2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương