Bộ TƯ pháp trưỜng đẠi học luật hà NỘi nhóM : 08 LỚPtải về 451.65 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu18.09.2023
Kích451.65 Kb.
#55158
1   2   3   4   5   6
A KỸ NĂNG LUẬT GIA - BẢN CHÍNH innnnn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


11 
 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
1. Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, NXB 
Công an Nhân dân.
2. Luật Thương mại 2005, NXB Lao động. 
3. Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân sự, Nhà xuất bản 
Tư pháp, Hà Nội – 2022. 

tải về 451.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương