Bộ TƯ pháp trưỜng đẠi học luật hà NỘi nhóM : 08 LỚP


II.  NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT TRONG VỤ VIỆC VÀ KỸtải về 451.65 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu18.09.2023
Kích451.65 Kb.
#55158
1   2   3   4   5   6
A KỸ NĂNG LUẬT GIA - BẢN CHÍNH innnnn

II. 
NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT TRONG VỤ VIỆC VÀ KỸ 
NĂNG NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT NÀY 
1. Xác định các vấn đề pháp lý 
Công ty thép ABC ký hợp đồng mua 1.000 tấn thép phế liệu loại A 
từ Công ty thương mại XYZ nhưng công ty XYZ giao sai về số lượng và 
chủng loại. Vấn đề pháp lý đặt ra trong vụ việc là: 
- Công ty thương mại XYZ có vi phạm hợp đồng không?
- Công ty thép ABC có quyền đòi bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua 
bán thép phế liệu từ Công ty thương mại XYZ không? Nếu có thì khoản 
tiền bồi thường mà Công ty ABC có thể yêu cầu là bao nhiêu?
2. Kỹ năng giải quyết các vấn đề 
2.1. Xác định từ khoá:
Từ khóa quan trọng trong tình huống trên là: “Bồi thường thiệt 
hại’’; “Tranh chấp hợp đồng mua bán’’. 
2.2. Xác định nguồn để tìm: 
- Bộ luật Dân sự 2015. 
- Luật Thương mại 2005. 2.3. Khoanh vùng pháp luật (lĩnh vực pháp lý): 
- Hợp đồng mua bán hàng hóa. 
- Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa. 
- Nghĩa vụ của các bên trong giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng 
hóa.
- Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá, cách giải quyết, 
quyền hạn giữa các bên. 
- Trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng mua 
bán hàng hoá. 
2.4. Ghi lại quá trình nghiên cứu/tìm kiếm làm bằng chứng để kiểm 
nghiệm: 
Thông qua Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005 để: 
- Xem xét nội dung hợp đồng, mối quan hệ giữa hai bên trong thỏa thuận 
mua - bán hàng hoá. 
- Thời hạn giải quyết. 
- Trách nhiệm, phương hướng giải quyết và những trường hợp cần chú ý. 
2.5. Kiểm tra hiệu lực văn bản: 
- BLDS 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và đang còn hiệu 
lực. 
- Luật thương mại 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006 và đang còn 
hiệu lực. 

tải về 451.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương