BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 4.3 Mb.
trang34/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46

Đơn vị tính: Vụ việc

Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý, địa điểm trợ giúp pháp lý

Tổng số vụ việc tiếp nhận

Số vụ việc trợ giúp pháp lý

Kết quả TGPL

Phân theo hình thức thụ lý vụ việc TGPL

Phân theo người thực hiện

Kỳ trước chuyển qua

Phát sinh trong kỳ

Trợ giúp viên pháp lý

Cộng tác viên là luật sư

Người của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Cộng tác viên khác

Đã hoàn thành

Chuyển đi nơi khác

Chuyển sang kỳ sau

Luật sư

Tư vấn viên pháp luật

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng số

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

I

Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

1

PL hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

2

PL dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

3

PL hôn nhân gia đình và PL trẻ em

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

4

PL hành chính, khiếu nại và tố tụng hành chính

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

5

PL đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

6

PL lao động, việc làm, bảo hiểm

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

7

PL ưu đãi người có công với CM và PL về chính sách ưu đãi

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

8

Các lĩnh vực pháp luật khác

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

II

Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

1

Tư vấn

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

2

Tham gia tố tụng

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

2.1

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

 

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

2.2

Bào chữa

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

3

Đại diện ngoài tố tụng

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

4

Hòa giải trong trợ giúp pháp lý

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

5

Hình thức trợ giúp pháp lý khác

 

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

III

Phân theo địa điểm trợ giúp pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tại trụ sở của tổ chức trợ giúp pháp lý

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Trụ sở của Trung tâm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Trụ sở của Chi nhánh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Trụ sở của tổ chức đăng ký tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trợ giúp pháp lý lưu động/khác

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1).....................................................

Cột 1:………………………..                                                        Cột 9:…………………………

 N
i lập biu
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

Ngày….. tháng…. năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 25c/BTP/TGPL

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 02 tháng 6 hàng năm.

BC năm lần 1: ngày 02 tháng 12 hàng năm.

BC năm chính thức: ngày 15 tháng 3 năm sau.SỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo:.........................(Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày....... tháng....... năm......)

Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp...

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương