BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 4.3 Mb.
trang31/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.3 Mb.
#486
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   46

Đơn vị tính: Lượt người

Phân theo lĩnh vực pháp luật, hình thức trợ giúp pháp lý

Tổng số

Chia theo giới tính

Chia theo đối tượng được trợ giúp pháp lý

Nữ

Nam

Người nghèo

Người có công với cách mạng

Người già cô đơn không nơi nương tựa

Người khuyết tật

Trẻ em không nơi nương tựa

Người dân tộc thiểu số

Nạn nhân theo quy định của PL phòng, chống mua bán người

Người bị nhiễm HIV

Khác

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Phân theo lĩnh vực pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

PL hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

PL dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

PL hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

PL hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

PL đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

PL lao động, việc làm, bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

PL ưu đãi người có công với CM và PL về chính sách ưu đãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Các lĩnh vực pháp luật khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tham gia tố tụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

- Bào chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đại diện ngoài tố tụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hòa giải trong trợ giúp pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hình thức trợ giúp pháp lý khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1) Cột 1..........................

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày….. tháng…. năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

Biểu số: 24c/BTP/TGPL

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 02 tháng 6 hàng năm.

BC năm lần 1: ngày 02 tháng 12 hàng năm.

BC năm chính thức: ngày 15 tháng 3 năm sauSỐ LƯỢT NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo:.....................(Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày....... tháng....... năm......)

Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp:...

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)...


tải về 4.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương