BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Chọn tạo vật liệu khởi đầutải về 7.61 Mb.
trang9/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56

3.2. Chọn tạo vật liệu khởi đầu

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung các khoản chi

Đơn v ị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

công

850

-

Làm đất

công

80

-

Chuẩn bị giống, trồng

công

90

-

Vun, chăm sóc

công

270

-

Phòng trừ sâu bệnh

công

50

-

Lấy mẫu thí nghiệm

công

50

-

Thu hoạch

công

280

-

Tưới nước

công

30

2

Công lao động kỹ thuật

công

400

-

Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

50

-

Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu, thu và xử lý mẫu...

công

280

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

70

3

Thuê mướn khác-

Thuê công bảo vệ

công

50

-

Phân tích mẫu (chất khô, tinh bột)

mẫu

20

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

III

Nguyên vật liệu, năng l ượng1

Nguyên vật liệu-

Giống

kg

2500

-

Phân chuồng

tấn

20

-

N

kg

860

-

P2O5

kg

650

-

K2O

kg

320

-

Thuốc BVTV

kg

10

2

Dụng cụ TN-

Túi đựng mẫu

cái

500

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

10

-

Cọc thí nghiệm

cái

800

-

Cuốc

cái

20

-

Quang gánh, đòn gánh, rổ xảo, dầm cỏ

đôi

20

-

Chậu nhựa, Xô nhựa

cái

128

-

Khay nhựa

cái

140

3

Năng lượng


Xăng dầu vận chuyển

lít

100

-

Điện, nước

Kw

500

-

Thủy lợi phí (nước nguồn)

ha

1

3.3. Thí nghiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung các khoản chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1.1

Công lao động phổ thông

công

830

-

Làm đất (thủ công)

công

80

-

Chuẩn bị giống, trồng

công

90

-

Vun, chăm sóc

công

270

-

Phòng trừ sâu bệnh

công

50

-

Lấy mẫu thí nghiệm

công

40

-

Thu hoạch

công

270

-

Tưới nước

công

30

2

Công lao động kỹ thuật

công

400

-

Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

50
Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu, thu và xử lý mẫu...

công

280
Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

70

3

Thuê mướn khác-

Thuê công bảo vệ

tháng

30

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

II

 Nguyên vật liệu, năng lượng1

Nguyên vật liệu-

Giống

kg

2500

-

Phân chuồng

tấn

10

-

N

kg

860

-

P2O5

kg

650

-

K2O

kg

320

-

Thuốc BVTV

kg

10

2

Dụng cụ TN-

Túi đựng mẫu

cái

500

-

Bảng tên giống

cái

10

-

Cuốc

cái

5

-

Quang gánh, Đòn gánh, Rổ xảo, Dầm cỏ

đôi

20

-

Chậu nhựa

cái

15

3

Năng lượng-

Xăng dầu vận chuyển

lít

100

-

Điện

Kw

500

-

Thủy lợi phí

ha

1

3.4. Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm giống mới

Tính cho 1 ha

TT

N ội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công kỹ thuật (thiết kế bố trí thí nghiệm, theo dõi, thu mẫu, xử lý số liệu, viết báo cáo...)

công

120

2

Thuê mướn khác-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

-

Thuê vận chuyển giống, vật tư xây dựng mô hìnhII

 Nguyên vật liệu1

Nguyên liệu-

Giống

kg

2500

-

Phân chuồng

tấn

10

-

N

kg

860

-

P2O5

kg

650

-

K2O

kg

320

2

Dụng cụ-

Túi đựng giống

cái

500

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

5

-

Cuốc

cái

5

-

Quang gánh, Đòn gánh, Rổ xảo

đôi

15

III

Chi phí khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

IV. CÂY KHOAI SỌ

4.1. Thí nghiệm tập đoàn công tác và chọn dòng

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung các khoản chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

công

850

-

Làm đất (thủ công)

công

80

-

Chuẩn bị giống, trồng

công

90

-

Vun, chăm sóc

công

250

-

Phòng trừ sâu bệnh

công

50

-

Thu mẫu, xử lý mẫu...

công

90

-

Thu hoạch

công

260

-

Tưới, tiêu nước

công

30

2

Công lao động kỹ thuật

công

450
Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm
50
Theo dõi TN, đánh giá, thu mẫu, xử lý mẫu...
330

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo
70

3

Thuê mướn khác-

Thuê công bảo vệ

công

50

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

II

 Nguyên vật liệu, năng lượng1

Nguyên vật liệu-

Giống

kg

1.400

-

Phân chuồng

tấn

20

-

N

kg

330

-

P2O5

kg

600

-

K2O

kg

300

-

Thuốc BVTV, thuốc chuột

kg

7

2

Dụng cụ TN-

Túi đựng mẫu

cái

500

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

10

-

Cọc thí nghiệm

cái

1000

-

Cuốc, dầm cỏ (mỗi loại)

cái

20

-

Quang gánh, Đòn gánh

đôi

20

-

Rổ, xảo (mỗi loại)

cái

20

-

Xô nhựa

cái

20

-

Chậu nhựa

cái

50

-

Khay nhựa

cái

280

3

Năng lượng


Xăng dầu vận chuyển

lít

100

-

Điện

Kw

500

-

Thủy lợi phí (nước nguồn)

ha

1

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương