BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Thí nghiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật và khảo nghiệm tác giảtải về 7.61 Mb.
trang8/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56

2.3. Thí nghiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

công

650

-

Làm đất ( thủ công)

công

80

-

Chuẩn bị luống trồng

công

140

-

Chăm sóc (vun, xới…)

công

160

-

Phòng trừ sâu bệnh

công

70

-

Lấy mẫu thí nghiệm

công

50

-

Thu hoạch

công

120

-

Tưới, tiêu nước

công

30

2

Công lao động kỹ thuật

công

400

-

Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

35

-

Theo dõi, chọn mẫu, thu mẫu, xử lý mẫu...

công

295

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

70

3

Thuê mướn khác-

Thuê công bảo vệ

công

30

-

Phân tích mẫu (chất khô,tinh bột, đường, protein)

mẫu

10

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

II

 Nguyên vật liệu1

Nguyên vật liệu-

Giống

kg

1400

-

Phân chuồng

tấn

20
hoặc phân vi sinh

Tấn

2

-

N

kg

325

-

P2O5

kg

600

-

K2O

kg

240

-

Thuốc BVTV

kg

7

2

Dụng cụ thí nghiệm-

Túi đựng mẫu

cái

500

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

10

-

Cọc thí nghiệm

cái

1200

-

Cuốc

cái

15

-

Quang gánh, Đòn gánh,

Bộ

15

-

Rổ, xảo (mỗi loại)

cái

20

-

Sơn cọc thí nghiệm

hộp
III

Chi phí khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

-

Xăng dầu bơm nước, vận chuyển

lít

100

-

Điện

Kw

500

-

Thuỷ lợi phí (nước nguồn)

ha

1

2.4. Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm giống mới

Tính cho 1 ha

TT

N ội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công kỹ thuật (thiết kế bố trí thí nghiệm, theo dõi, thu mẫu, xử lý số liệu, viết báo cáo...

công


120

2

Thuê mướn khác-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

-

Thuê vận chuyển giống, vật tư xây dựng mô hìnhII

 Nguyên vật liệu1

Nguyên liệu-

Giống

kg

1400

-

N

kg

325

-

P2O5

kg

600

-

K2O

kg

240

-

Thuốc BVTV

kg

7

2

Dụng cụ-

Túi đựng giống

cái

560

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

5

-

Cuốc

cái

5

-

Quang gánh

đôi

5

-

Đòn gánh

cái

5

-

Rổ xảo

cái

5

III

Chi phí khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

1

Công tác phíIII. CÂY DONG RIỀNG

3.1. Thí nghiệm nghiên cứu tập đoàn công tác, chọn dòng

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung các khoản chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

công

900

-

Làm đất (thủ công)

công

80

-

Chuẩn bị giống, trồng

công

100

-

Vun, chăm sóc

công

280

-

Phòng trừ sâu bệnh

công

50

-

Lấy mẫu thí nghiệm

công

60

-

Thu hoạch

công

300
Tưới nước

công

30

2

Công lao động kỹ thuật

công

450

-

Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

50
Theo dõi đánh giá các chỉ tiêu, thu và xử lý mẫu...

công

330
Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

70

3

Thuê mư ớn khác-

Thuê công bảo vệ

công

50

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha

1

II

 Nguyên vật liệu, năng l ượng1

Nguyên vật liệu-

Giống

kg

2500

-

Phân chuồng

tấn

20

-

N

kg

860

-

P2O5

kg

650

-

K2O

kg

320

-

Thuốc BVTV

kg

10

2

Dụng cụ TN-

Túi đựng mẫu

cái

560

-

Bảng tên thí nghiêm

cái

10

-

Cọc thí nghiệm

cái

1000

-

Cuốc

cái

20

-

Quang gánh, đòn gánh, rổ xảo, dầm cỏ

đôi

20

-

Chậu nhựa, Xô nhựa

cái

20

-

Khay nhựa

cái

280

3

Năng lượngКаталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương