BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Phụ lục XI. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO PHÂN TÍCH MẪU LÚA GẠOtải về 7.61 Mb.
trang55/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Phụ lục XI.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO PHÂN TÍCH MẪU LÚA GẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-KHCN ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phân tích chiều dài hạt gạo, chiều rộng hạt gạo, tỉ lệ dài/rộng, tỉ lệ bạc bụng

TT

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

I

Công lao động1

Công lao động phổ thông-

Chuẩn bị mẫu từ thóc ra gạo

công

0,4

2

Công lao động kỹ thuật-

Xử lý mẫu

công

0,3

-

Xử lý số liệu

công

0,3

II

Hóa chấtIII

Dụng cụ tiêu hao1

Khay phơi mẫu, dụng cụ chứa mẫu, panh, kẹp, thước, giấy kẻ ôly, kính lúp, dao lam.....

bộ

0,1

IV

Năng lượng nhiên liệu1

Điện

kw

2

V

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị


Bảo dưỡng các dụng cụ đo lường

% (I+III+IV)

3

2. Phân tích tỉ lệ gạo lật, gạo xát, gạo nguyên

TT

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

I

Công lao động1

Công lao động phổ thông-

Công chuẩn bị mẫu, vệ sinh dụng cụ, thiết bị

công

0,3

-

Công bóc tách, xay mẫu, xát mẫu, phân loại hat

công

0,4

2

Công lao động kỹ thuật-

Công xử lý mẫu

công

 0,2

-

Công xử lý số liệu

công

0,2

II

Hóa chất

 

 

III

Dụng cụ tiêu hao

 

 
Khay đựng mẫu, sàng, dụng cụ chứa mẫu, túi đựng mâu, mẹt, cân kỹ thuật, cân phân tích điện tử

bộ

0,03
Bút ghi, bút xóa, sổ ghi số liệu

cái

0,03

IV

Năng lượng nhiên liệu

 

 

1

Điện

kw

5

V

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

 

 

1

Thiết bị, dụng cụ xay xát, cân các loại, tủ sấy....

% (I+III+IV)

5

3. Phân tích nittơ tổng số

TT

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

I

Công lao động1

Công lao động phổ thông-

Công rửa dụng cụ thí nghiệm

công

0,2

2

Công lao động kỹ thuật-

Công xử lý mẫu

công

0,3 

-

Công phân tích

công

0,5

-

Công xử lý số liệu

công

0,2

II

Hóa chất

 

 

1

HClO4

lit

0,02

2

H3BO3

kg

0,01

3

H2SO4 chuẩn

ml

0,015

4

H2SO4 đậm đặc

lít

0,015

5

Nước cất

lít

0,6

6

Chỉ thị màu tổng hợp Tasirô

ml

1,0

7

NaOH

kg

0,01

8

Giấy lọc không tro

tờ

3

III

Dụng cụ tiêu hao

 

 

1

Dụng cụ chứa mẫu

cái

0,01

2

Ống công phá kjeldal

cái

0,01

3

Bình tam giác 50,100, 250 ml

cái

0,03 x 3

4

Pipet 2,5,10, 50 ml

cái

0,02 x 4

5

Ống đong 10,25, 50,100 ml

cái

0,02 x 4

6

Phễu lọc

cái

0,06

7

Buret 25,50 ml

cái

0,02 x 2

IV

Năng lượng nhiên liệu

 

 

1

Điện

kw

2

2

Nước sạch

lít

2

V

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

 

 
Bếp cách thủy, thiết bị công phá, thiết bị chưng cất, dụng cụ chuẩn độ, cân, tủ sấy, máy nghiền mẫu

% (I+II+III+IV)

8

4. Phân tích protein tổng số

TT

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

I

Công lao động1

Công lao động phổ thông-

Công rửa dụng cụ thí nghiệm

công

0,2

2

Công lao động kỹ thuật-

Công xử lý mẫu

công

0,2 

-

Công phân tích

công

0,3

-

Công xử lý số liệu

công

0,2

II

Hóa chất
 

1

HClO4

lit

0,02

2

H3BO3

kg

0,01

3

H2SO4 chuẩn

ml

0,015

4

H2SO4 đậm đặc

lít

0,015

5

CCl3COOH

kg

0,02

6

H3BO3

kg

0,01

7

Nước cất

lít

0,6

8

NaOH

kg

0,015

9

Chỉ thị màu tổng hợp Tasirô

ml

1,0

III

Dụng cụ tiêu hao
 

1

Dụng cụ chứa mẫu

cái

0,01

2

Ống công phá kjeldal

cái

0,01

3

Bình tam giác 50,100,250 ml

cái

0,03 x 3

4

Pipet 2,5,10, 50 ml

cái

0,02 x 4

5

Ống đong 10, 25, 50, 100 ml

cái

0,02 x 4

6

Phễu lọc

cái

0,06

7

Buret 25,50 ml

cái

0,02 x 2

IV

Năng lượng nhiên liệu

 

 

1

Điện

kw

2

2

Nước sạch

lít

2

V

Chi phí bảo dưỡng thiết bị


Bếp cách thủy, thiết bị công phá, thiết bị chưng cất, dụng cụ chuẩn độ, cân, tủ sấy, máy nghiền mẫu

% (I+II+III+IV)

2

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương