BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầutải về 7.61 Mb.
trang51/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

5.2. Thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầu

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính


Định mức cho 40 ổ trứng/lứa

I.

Thuê khoán chuyên môn


205

1.
Công kỹ thuật
111

-

Theo dõi các chỉ tiêu thời kỳ trứng

công

12

-

Điều tra, theo dõi các chỉ tiêu sinh học và kinh tế

công

20

-

Chọn lọc kén giống

công

10

-

Nhân giống

công

15

-

Xử lý Acid + sát trùng mặt trứng

công

6

-

Bắt mẫu, kiểm tra bệnh gai

công

13

-

Kiểm tra các chỉ tiêu công nghệ tơ kén

Công

30

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

5

2.

Công phổ thông
94

-

Nuôi tằm

công

40

-

Hái dâu

công

20

-

Gỡ kén,bảo quản kén giống

công

10

-

Cắt kén, phân biệt đực – cái

công

10

-

Công độc hại

công

4

-

Vệ sinh nhà và dụng cụ nuôi tằm

công

10

II.

Nguyên vật liêu, năng lượng
1.

Nguyên liệu, hoá chất-

Lá dâu

kg

600

-

Cloruavôi

Kg

10

-

Phoocmol

kg

10

-

Acid HCL

kg

20

-

Thuốc bệnh tằm

hộp

20

-

Vôi bột

kg

20

2.

Dụng cụ thí nghiệm-

Đũi tre

cái

4

-

Nong nuôi tằm, nhân giống

cái

80

-

Né tre

cái

40

-

Giấy Ka ráp cho ngài đẻ

kg

10

-

Bếp than tổ ong

cái

2

3.

Vật rẻ tiền mau hỏng-

Hộp ngài

cái

100

-

Báo cũ

kg

10

-

Biểu nuôi tằm

cái

40

-

Rơm làm né

kg

40

-

Dâ Dây thép buộc né

kg

5

-

Phễu cấp 1

phên

80

-

Ẩm nhiệt kế

cái

2

-

Vải phủ dâu

m

20

-

Bạt đựng dâu

m

20

-

Bảo hộ lao động

bộ

2

-

Rổ, rá, dao, thớt, dày, dép, chổi…

bộ

2

4.

Năng lượng, điện, nước-

Than tổ ong

kg

300

-

Điện nuôi tằm, nhân giống

KW

300

-

Điện kho lạnh bảo quản trứng

KW

500

-

Điện sấy mẫu bệnh, chiếu kính

KW

400

-

Điện sấy mẫu kén, ươm tơ

KW

300

-

Nước rửa nhà, giặt nong

m3

20

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương