BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


V. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CON TẲMtải về 7.61 Mb.
trang50/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   56

V. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CON TẲM

5.1. Thí nghiệm đánh giá tập đoàn, chọn dòng

TT

Nội dung chi

ĐVT


Định mức cho 40 ổ trứng/lứa

Độc hệ

Lưỡng hệ

Đa hệ

Tằm sắn

I

Thuê khoán chuyên môn


174

172

166

154

1.
Công kỹ thuật
96

95

90

80

-

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm

công

4

4

4

4

-

Ấp trứng tằm

công

12

12

10

8

-

Điều tra, theo dõi, ghi chép...

công

25

24

23

22

-

Chọn kén giống

công

5

5

5

6

-

Nhân giống

công

15

15

15

20

-

Sát trùng mặt trứng

công

4

4

2

2

-

Chiếu kính kiểm tra bệnh

công

13

13

13

13

-

Kiểm nghiệm tơ kén (công/mẫu)

công

13

13

13

0

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

5

5

5

5

-

Văn phòng phẩm
2.

Công phổ thông
78

77

76

74

-

Nuôi tằm

công

25

24

23

18

-

Cho tằm ăn đêm

công

12

12

12

12

-

Gỡ kén

công

5

5

5

5

-

Cắt phân biệt đực - cái

công

10

10

10

10

-

Giao phối, chỉnh đôi, cho đẻ,..

công

12

12

12

15

-

Công độc hại

công

4

4

4

4

-

Vệ sinh nhà và dụng cụ nuôi tằm

công

10

10

10

10

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

1.

Nguyên liệu, hoá chất
-

Lá dâu (lá thầu dầu, lá sắn)

kg

500

480

400

520

-

Cloruavôi

Kg

10

10

10

10

-

Phoocmol

kg

10

10

10

10

-

Thuốc bệnh tằm

hộp

20

20

20

20

-

Vôi bột

kg

20

20

20

20

2.

Dụng cụ thí nghiệm
-

Đũi tre

cái

4

4

4

4

-

Nong nuôi tằm, nhân giống

cái

80

80

80

80

-

Né tre

cái

40

40

40

40

-

Giấy Ka ráp

kg

5

5

5

5

-

Bếp than tổ ong

cái

2

2

2

2

3.

Vật rẻ tiền mau hỏng
-

Hộp ngài

cái

40

40

40

40

-

Báo cũ

kg

5

5

5

5

-

Biểu nuôi tằm

cái

40

40

40

40

-

Rơm làm né

kg

40

40

40

40

-

Dây thép buộc né

kg

5

5

5

5

-

Phễu cấp 1

phên

80

80

80

80

-

Ẩm nhiệt kế

cái

2

2

2

2

-

Vải phủ dâu

m

20

20

20

20

-

Bạt đựng dâu

m

20

20

20

20

-

Bảo hộ lao động

bộ

2

2

2

2

-

Rổ, dao, thớt, dày, dép, chổi…

bộ

2

2

2

2

4.

Năng lượng, điện, nước
-

Than tổ ong

kg

350

350

300

300

-

Điện nuôi tằm, nhân giống

KW

350

350

300

300

-

Điện kho lạnh bảo quản trứng

KW

600

600

500

500

-

Điện sấy mẫu bệnh, chiếu kính

KW/ mẫu

450

450

300

400

-

Điện sấy mẫu kén, ươm tơ

KW

10

10

10

0

-

Nước rửa nhà, giặt nong

m3

20

20

20

20

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương