BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 7.61 Mb.
trang48/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   56

1.3.2. Kiến thiết cơ bản

Tính cho 1 ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn
 

1

Công lao động phổ thông

 

(theo cây)

-

Chăm sóc, đốn tỉa, tạo tán,..

Công

400

-

Công khác

Công

100

-


Thu hoạch

Dâu tằm


Chè

Cao su-cà phêCông

600

500


300

2

Công lao động kỹ thuật

 

150

-

Theo dõi các chỉ tiêu thí nghiệm

Công

120

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

30

3

Thuê mướn khác


-

Bảo vệ đồng ruộng

Công

100

-

Phân tích mẫu

Mẫu

150

-

Thuê thiết bị (máy bơm, thiết bị canh tác,...)

Ca

10

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 
1

Nguyên, nhiên vật liệu

 
1.1

Phân bón-

Phân chuồng/phân vi sinh

Tấn

30/5

-

Phân vi lượng

Kg

2

-

Thuốc BVTV

Kg

8

-

Phân vô cơ


Đạm Urê

+ Cây chè:

+ Cây cao su:

+ Cây cà phê:

+ Cây dâu:


Kg

1.000

200


450

2.500

Lân Super

+ Cây chè:

+ Cây cao su:

+ Cây cà phê:

+ Cây dâu:


Kg

500

200


750

3.000

Kali Clorua

+ Cây chè:

+ Cây cao su:

+ Cây cà phê:

+ Cây dâu:


Kg

1.000

80


450

2.500


2

Năng lượng

Theo thực tế, <15% KP thí nghiệm

3

Vật rẻ tiền mau hỏng, dụng cụ thí nghiệm,

Theo thực tế, <10% KP thí nghiệm

1.4. Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm giống mới

Tính cho 1ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn
 

1

Công lao động phổ thông

 

(theo cây)

-

Sản xuất cây con

Công

250

-

Làm đất

Công

250

-

Trồng, chăm sóc

Dâu tằm


Chè

Cao su-cà phêCông

700

500


200

-

Thu hoạch

Dâu tằm


Chè

Cao su-cà phêCông

700

500


300

-

Công khác

Công

250

2

Công lao động kỹ thuật

 

200

-

Theo dõi các chỉ tiêu thí nghiệm

Công

160

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

400

3

Thuê mướn khác


-

Bảo vệ đồng ruộng

Công

100

-

Phân tích mẫu

Mẫu

150

-

Thuê thiết bị (máy bơm, thiết bị canh tác,...)

Ca

10

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 
1

Nguyên, nhiên vật liệu

 
1.1

Giống-

Cao su

Cây

700

-

Chè

Cây

25.000

-

Dâu

Cây

50.000

-

Cà phê

Cây

12.000

1.2

Phân bón-

Phân chuồng/ phân vi sinh

Tấn

30/5

-

Phân vi lượng

Kg

2

-

Thuốc BVTV

Kg

8
Đạm Urê

+ Cây chè:

+ Cây cao su:

+ Cây cà phê:

+ Cây dâu:


Kg

2.000

150


600

2.500

Lân Super

+ Cây chè:

+ Cây cao su:

+ Cây cà phê:

+ Cây dâu:


Kg

1.000

150


1.500

3.000

Kali Clorua

+ Cây chè:

+ Cây cao su:

+ Cây cà phê:

+ Cây dâu:


Kg

2.000

800


600

2.500


2

Năng lượng

Theo thực tế, <15% KP thí nghiệm

3

Vật rẻ tiền mau hỏng, dụng cụ thí nghiệm,

Theo thực tế, <10% KP thí nghiệm

II. CÂY CA CAO, ĐIỀU, BƠ, MÍT, DỪA.

2.1. Thí nghiệm đánh giá tập đoàn, chọn dòng

Tính cho 1ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn
 

1

Công lao động giản đơn

 

200

-

Làm đất, đào hố

Công

50

-

Trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Công

90

-

Thu hoạch

Công

40

-

Công khác

Công

20

2

Công lao động kỹ thuật

 

100

-

Theo dõi các chỉ tiêu TN ( bao gồm cả thiết kế thi công và chỉ đạo thí nghiệm)

Công

80
Xử lý số liệu, báo cáo thí nghiệm

Công

20

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 
1

Nguyên, nhiên vật liệu

 Cây giống

Cây

1.200
Phân chuồng/phân vi sinh

Tấn

30/5
N

Kg

250
P2O5

Kg

500
K2O

Kg

300
Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

2
Thuốc BVTV, hóa chất khác (cả xử lý đất)

Kg ai

8

2

Năng lượng

Theo thực tế, <15% KP thí nghiệm

3

Vật rẻ tiền mau hỏng, dụng cụ thí nghiệm,

Theo thực tế, <10% KP thí nghiệm

4

Thuê mướn khác


-

Bảo vệ đồng ruộng

Công

100

-

Phân tích mẫu

Mẫu

150

-

Thuê thiết bị (máy bơm, thiết bị canh tác,...)

Ca

5

2.2. Thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầu

Tính cho 1ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn
 

1

Công lao động giản đơn

 

800

-

Làm đất, đào hố

Công

160

-

Trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Công

400

-

Thu hoạch

Công

160

-

Công khác

Công

80

2

Công lao động kỹ thuật

 

350

-

Theo dõi các chỉ tiêu TN (thiết kế và chỉ đạo)

Công

200
Xử lý số liệu, báo cáo thí nghiệm

Công

150

3

Thuê mướn khác


-

Bảo vệ đồng ruộng

Công

100

-

Phân tích mẫu

Mẫu

150

-

Thuê thiết bị (máy bơm, thiết bị canh tác,...)

Ca

5

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 
1

Nguyên, nhiên vật liệu

 Cây giống

Cây

1.200
Phân chuồng/phân vi sinh

Tấn

30/5
N

Kg

300
P2O5

Kg

500
K2O

Kg

300
Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

2
Thuốc BVTV, hóa chất khác (cả xử lý đất)

Kg ai

8

2

Năng lượng

Theo thực tế, <15% KP thí nghiệm

3

Vật rẻ tiền mau hỏng, dụng cụ thí nghiệm,

Theo thực tế, <10% KP thí nghiệm

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương