BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầutải về 7.61 Mb.
trang43/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   56

4.2. Thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầu

Tính cho 1 ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Lao động phổ thông

Công

600
Chuẩn bị đất, đào hố
50
Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh
450
Thu hoạch
100

2

Công kỹ thuật

Công

1.300
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm
100
Theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật
250
Công khử đực
150
Công bao cách ly
100
Công lai
300
Công xử lý đột biến
100
Công thu mẫu
100
Công bảo quản mẫu, làm sạch hạt
100
Xử lý số liệu, viết báo cáo
100

3

Thuê khoán khác


Phân tích mẫu

Mẫu

50
Bảo vệ thí nghiệm

Tháng

6
Thuê đất làm thí nghiệm

Ha

1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng1

Nguyên vật liệu 

Cây giống

Cây

400
Vật liệu che phủ đất (rơm, rạ…)

Tấn

10

 

Phân chuồng/phân vi sinh

Tấn

30/3

 

N

Kg

600

 

P2O5

Kg

800
K2O

Kg

600
Túi bao quả

Túi

6000
Phân vi lượng, kích thích ST

Kg

20
Thuốc BVTV

Kg

20
Thuốc xử lý đất

Kg

30

2

Năng lượng, nhiên liệu 

Điện bơm nước

Kw/h

300
Xăng dầu phun thuốc

Lít

100

3

Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng


Biển thí nghiệm

Chiếc

1
Thẻ thí nghiệm

Chiếc

400
Bình phun thuốc

Chiếc

2
Máy bơm nước


Dây tưới

Mét

200
Kéo cắt cành, quả,...

Chiếc

5
Cọc chống

Chiếc

10.000
Cuốc

Chiếc

2
Xẻng

Chiếc

2
Quang gánh, thùng tưới, gáo múc nước

Chiếc

2
Túi đựng mẫu

Chiếc

7.000

 

Túi bao cách ly

Chiếc

10.000
Panh

Chiếc

10
Đĩa petry

Chiếc

50
Cồn

Lít

5
Kéo cắt bao phấn

Chiếc

10
Găng tay

Đôi

50
Dây buộc

Cuộn

5
Dụng cụ theo dõi thí nghiệm

Bộ

1
Bảo hộ lao động

Bộ

4

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
Thuê xe

Km

5.000
Phụ cấp lưu trú

Ngày/người

100
Thuê nhà nghỉ

Đêm/người

80

4.3. Thí nhiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1 ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Lao động phổ thông
500

 

Chuẩn bị đất, đào hố

Công

50

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Công

350

 

Thu hoạch

Công

100

2

Công kỹ thuật
400
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

Công

60
Theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật

Công

250
Xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

90

3

Thuê khác


Phân tích mẫu

Mẫu

500
Bảo vệ thí nghiệm

Tháng

3
Thuê đất làm thí nghiệm

Ha

1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng1

Nguyên vật liệu 

Cây giống

Cây

400

 

Vật liệu che phủ đất (rơm, rạ ...)

Tấn

10

 

Phân chuồng/phân vi sinh

Tấn

30/3

 

N

Kg

800

 

P2O5

Kg

1200

 

K2O

Kg

800
Túi bao quả

Túi

3000

 

Thuốc BVTV

Kg

20
Thuốc xử lý đất

Kg

30

2

Năng lượng, nhiên liệu 

Điện bơm nước

Kw/h

300
Xăng dầu phun thuốc

Lít

100

3

Dụng cụ thí nghiệm 

Biển thí nghiệm

Chiếc

1
Thẻ thí nghiệm

Chiếc

400
Bình phun thuốc

Chiếc

2
Máy bơm nước

Chiếc

1
Dây tưới

Mét

200
Kéo cắt cành, quả,...

Chiếc

5
Cuốc

Chiếc

2
Xẻng

Chiếc

2
Quang gánh, thùng tưới, gáo múc nước...

Chiếc

2
Túi đựng mẫu

Chiếc

3000
Dụng cụ theo dõi thí nghiệm

Bộ

1
Bảo hộ lao động

Bộ

4

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
Thuê xe

Km

5.000
Phụ cấp lưu trú

Ngày/người

100
Thuê nhà nghỉ

Đêm/người

80

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương