BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Thí nhiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giảtải về 7.61 Mb.
trang42/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   56

3.3. Thí nhiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 500 cây/ha/năm

TT

Nội dung (Chăm sóc cây trên 5 năm tuổi/năm)

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công kỹ thuật
1.050
Theo dõi các chỉ tiêu thí nghiệm (bao gồm cả thiết kế thi công và chỉ đạo làm thí nghiệm)

công

900
Xử lý số liệu, báo cáo thí nghiệm

công

150

2

Công lao động phổ thông
1.100
Chuẩn bị đất, đào hố

công

200
Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

công

700
Thu hoạch

công

100
Công khác

công

100

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

Lít/Kw

2.000

1

Nguyên vật liệu


Cây giống

cây

500
Phân chuồng

Tấn

20
N

kg

1.000
P2O5

kg

1.250
K2O

kg

1.000
Phân N-P-K

kg

1.200
Phân vi lượng, kích thích ST

kg

15
Thuốc BVTV (gồm cả thuốc xử lý đất)

Kg

40

2

Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng


Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng

Bộ

1

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

3.4. Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm giống mới

Tính cho 500 cây/ha/năm

TT

Nội dung (Chăm sóc cây 2 năm tuổi/năm)

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công kỹ thuật
1.150
Theo dõi các chỉ tiêu thí nghiệm (bao gồm cả thiết kế thi công và chỉ đạo làm thí nghiệm)

công

800
Xử lý số liệu, báo cáo thí nghiệm

công

150

2

Công lao động phổ thông3

Thuê khoán khác


Công chỉ đạo địa phương

công

200

II

Nguyên vật liệu, năng lượng1

Nguyên vật liệu


Cây giống

cây

500
Phân chuồng

Tấn

10
N

kg

500
P2O5

kg

800
K2O

kg

250
Phân N-P-K

kg

800

]

Phân vi lượng, kích thích ST

kg

5
Thuốc BVTV (gồm cả thuốc xử lý đất)

Kg

20

2

Năng lượng, nhiên liệu

Lít/Kw

2.000

3

Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng

Bộ

1

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

IV. CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI KHÁC (lê, hồng, na, ổi, mận, đào, táo...)

4.1. Thí nghiệm đánh giá tập đoàn, lưu giữ nguồn gien

Tính cho 1 ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

1

Lao động phổ thông
500

 

Chuẩn bị đất, đào hố

Công

50

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Công

350

 

Thu hoạch

Công

100

2

Lao động kỹ thuật

 

 400
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

Công

60
Theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật

Công

250
Xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

90

3

Thuê khác


Phân tích mẫu

Mẫu

100
Bảo vệ thí nghiệm

Tháng

3

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

1

Nguyên vật liệu 

Cây giống

Cây

400

 

Vật liệu che phủ đất (rơm, rạ ...)

Tấn

10

 

Phân chuồng/phân vi sinh

Tấn

30/3

 

N

Kg

600

 

P2O5

Kg

800

 

K2O

Kg

600
Túi bao

Túi

6000

 

Thuốc BVTV

Kg

20
Thuốc xử lý đất

Kg

30

2

Năng lượng, nhiên liệu 

Điện bơm nước

Kw/h

300
Xăng dầu phun thuốc

Lít

100

3

Dụng cụ thí nghiệm 

Biển thí nghiệm

Chiếc

1
Thẻ thí nghiệm

Chiếc

400
Bình phun thuốc

Chiếc

2
Máy bơm nước

Chiếc

1
Dây tưới

m

200
Kéo cắt cành, quả,...

Chiếc

5
Cuốc

Chiếc

2
Xẻng

Chiếc

2
Quang gánh, thùng tưới, gáo múc nước...

Chiếc

2
Túi đựng mẫu

Chiếc

6000
Dụng cụ theo dõi thí nghiệm

Bộ

1
Bảo hộ lao động

Bộ

4

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương