BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm giống mớitải về 7.61 Mb.
trang40/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   56

1.4. Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm giống mới

Tính cho 1 ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Lao động phổ thông
500
Chuẩn bị đất, đào hố

Công

50
Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Công

350
Thu hoạch

Công

100

2

Công kỹ thuật300

 

Hướng dẫn kỹ thuật

Công

50
Thuê cán bộ địa phương chỉ đạo

Công

100

 

Theo dõi, đánh giá

Công

100
Xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

50

3

Thuê khác


Phân tích mẫu

Mẫu

10
Bảo vệ thí nghiệm

Tháng

3
Thuê đất làm thí nghiệm

Ha

1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng1

Nguyên vật liệu 

Cây giống

Cây

400

 

Vật liệu che phủ đất (rơm, rạ ...)

Tấn

10

 

Phân chuồng/phân vi sinh

Tấn

30/3

 

N

Kg

800
P2O5

Kg

1200

 

K2O

Kg

800
Phân vi lượng, kích thích ST

Kg

20
Thuốc BVTV

Kg

20
Thuốc xử lý đất

Kg

30

2

Năng lượng, nhiên liệu 

Điện bơm nước

Kw/h

300
Xăng dầu phun thuốc

Lít

100

3

Dụng cụ thí nghiệm 

Biển thí nghiệm

Chiếc

1
Bình phun thuốc

Chiếc

2
Máy bơm nước
1
Dây tưới

Mét

200
Kéo cắt cành, quả,...

Chiếc

5
Cọc chống

Chiếc

10.000
Cuốc

Chiếc

2
Xẻng

Chiếc

2
Quang gánh, thùng tưới, gáo múc nước

Chiếc

2
Túi đựng mẫu, Túi bao

Chiếc

100
Dụng cụ theo dõi thí nghiệm

Bộ

1
Bảo hộ lao động

Bộ

4

III

Chi khác(Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
Hội nghị đầu bờ

Hội nghị

1
Tập huấn

Lớp

1
Thuê xe

Km

6.000
Phụ cấp lưu trú

Ngày/người

80
Thuê nhà nghỉ

Đêm/người

60

II. CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI (bưởi, cam, quýt)

2.1. Thí nghiệm đánh giá tập đoàn, lưu giữ nguồn gien

Tính cho 400-800 cây/ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Lao động phổ thông
1.850
Chuẩn bị đất, đào hố

công

200
Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

công

1.500
Thu hoạch

công

100
Công khác

công

50

2

Công kỹ thuật
680
Theo dõi các chỉ tiêu thí nghiệm (bao gồm cả thiết kế thi công và chỉ đạo làm thí nghiệm)

công

544
Xử lý số liệu, báo cáo thí nghiệm

công

136

II

Nguyên vật liệu. năng lượng1

Nguyên vật liệu


Cây giống
800
Phân chuồng

tấn

40
N

kg

800
P2O5

kg

1.200
K2O

kg

400
NPK

kg

1.200
Phân vi lượng, kích thích ST

kg

20
Thuốc BVTV (bao gồm cả xử lý đất)

Kg/lít

40

2

Năng lượng, nhiên liệu


Nước tưới3

Dụng cụ. phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng


Dụng cụ. phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng

Bộ

1

III

Chi khác(Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

2.2. Thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầu

Tính cho 1 ha/năm

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Lao động phổ thông
1.900
Chuẩn bị đất, đào hố

công

250
Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

công

1.500
Thu hoạch

công

100
Công khác

công

50

2

Công kỹ thuật
900
Theo dõi các chỉ tiêu thí nghiệm (bao gồm cả thiết kế thi công và chỉ đạo làm thí nghiệm)

công

500
Phân tích chất lượng quả

công

300
Xử lý số liệu, báo cáo thí nghiệm

công

100

II

Nguyên vật liệu. năng lượng1

Nguyên vật liệu


Cây giống

Cây

2.000
Phân chuồng

tấn

40
N

kg

1.000
P2O5

kg

2.500
K2O

kg

500
Phân N-P-K

kg

2.000
Phân vi lượng, kích thích ST

kg

20
Thuốc BVTV (bao gồm cả xử lý đất)

kg

40

2

Năng lượng, nhiên liệu


Nước tưới3

Dụng cụ. phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng


Dụng cụ. phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng

Bộ

1

III

Chi khác(Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

1

Công tác phí, văn phòng phẩm, in ấn….Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương