BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Lai, tạo vật liệu khởi đầu mới theo phương pháp truyền thốngtải về 7.61 Mb.
trang4/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

2. Lai, tạo vật liệu khởi đầu mới theo phương pháp truyền thống

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

I

Thuê khoán chuyên môn


1

Công lao động phổ thông

Công

1.010

 
Làm đất

Công

120

Cày, bừa vỡ, bừa nhỏ, lên luống, cuốc góc
Gieo hạt

Công

50

Gieo thủ công, 200m2/công
Xới, nhặt cỏ 3 lần

Công

140

3 lần, xới 400 m2/công
Cắt cỏ đường lô
50Cắt cỏ trong hàng, vơ cỏ gốc

Công

100

300-400m2/công (dọn trước khi trỗ cờ và trước khi thu hoạch)
Bón phân 3 lần + vun cao

Công

140

3 lần + vận chuyển phân từ kho ra ruộng
Phun thuốc BVTV, rải thuốc xử lý đất, rắc thuốc nõn trừ sâu đục thân

Công

120Đào rãnh thoát nước

Công

40

Rãnh dài 200 m, rộng 30cm, sâu 40 cm,
Tưới nước, tiêu nước

Công

90

Tưới 3 -4 lần (cấp, dẫn nước, điều chỉnh tưới, tiêu)
Diệt và phòng chuột

Công

40

4-5 lần bằng bẫy, rào nilon
Bảo vệ đồng ruộng

Công

120

Từ gieo đến thu hoạch

2

Công lao động kỹ thuật

Công

1.130

 
Soạn giống, thiết kế thí nghiệm

công

50

-
Tỉa, khử lẫn

Công

40

Tính gộp cả 2 lần
Theo dõi, đánh giá các đặc tính nông sinh học

Công

150Thụ phấn, lai tạo
400Thu hoạch

Công

120Chế biến sau thu hoạch
200Chọn bắp, viết bao

Công

120

Chọn bắp, viết từng bao
Thu thập, xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

50
3

Thuê mướn khác
 

 
Thuê đất

Ha

1

Theo thời giá cụ thể 

II

Nguyên vật liệu, năng lượng


1

Giống

Kg

40
2

Phân bón 
Phân hữu cơ vi sinh

Kg

2500

 
N

Kg

360

160N
P2O5

Kg

700

110 P2O5
K2O

Kg

200

80 K2O
Vôi bột

Kg

500
3

Thuốc BVTV

Thuốc xử lý đất và rắc nõn

Kg

34

Thuốc bột xử lý đất 30kg/ha và 4 kg rắc nõn
Thuốc trừ sâu

Kg

8

Phun trừ sâu đục thân
Thuốc trừ bệnh

Kg

5

Phun trừ bệnh thân, lá
Thuốc trừ cỏ

Kg

2

Phun trừ cỏ
Thuốc xử lý mọt

Kg

3
4

Vật tư chuyên dụng

Bao giấy Craft lớn (bao cờ)

Cái

50.000Bao giấy Craft nhỏ (bao bắp)

Cái

50.000
5

Vật tư thí nghiệm khác (vật rẻ)≤10% tổng giá trị định mức (Xem chi tiết: Phụ lục 1)
Điện bảo quản giống

KWh/tháng

60

-

3. Thí nhiệm so sánh, thí nghiệm kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

I

Thuê khoán chuyên môn


1

Lao động phổ thông

Công

1.030Làm đất

Công

100

Cày, bừa vỡ, bừa nhỏ, lên luống, cuốc góc
Gieo hạt

Công

60

Gieo thủ công
Xới, nhặt cỏ 3 lần

Công

140

3 lần, xới 400 m2/công
Phun thuốc BVTV, xử lý đất, rắc thuốc nõn trừ sâu đục thân

Công

120Đào rãnh thoát nước

Công

40

Rãnh dài 200 m, rộng 30 cm, sâu 40 cm
Bón phân 3 lần + vun cao

Công

120

3 lần (300-400 m2/công)+ vận chuyển phân từ kho ra ruộng
Rào chống chuột, diệt chuột

Công

40

4-5 lần bằng bẫy, rào nilon
Tưới nước

Công

90

Tưới 3 -4 lần (cấp, dẫn nước, điều chỉnh tưới, tiêu)
Thu hoạch

Công

200

Thu hoạch bằng tay, để đầu hàng, vận chuyển về kho
Bảo vệ thí nghiệm

Công

120

Từ gieo trồng đến thu hoạch

2

Lao động kỹ thuật
490Soạn giống, thiết kế thí nghiệm

Công

50Tỉa dặm

Công

40Theo dõi thí nghiệm, thu thập số liệu,…

Công

350

Theo dõi, đo đếm ngoài đồng và trong phòng, thu hoạch, đóng biển, phơi
Tổng hợp, xử lý số liệu , viết báo cáo tổng kết

Công

50
3

Thuê mướn khác

Thuê đất

ha

1

Theo thời giá cụ thể

II

Nguyên vật liệu, năng lượng


1

Giống

Kg

30
2

Phân bón

Phân vi sinh

Kg

2500N

Kg

450

200 N
P2O5

Kg

700

110 P2O5
K2O

Kg

200

80 K2O
Vôi bột

Kg

500
3

Thuốc BVTV

Thuốc xử lý đất, rắc nõn

Kg

34

Thuốc bột xử lý đất 30kg/ha và 4 kg rắc nõn
Thuốc trừ cỏ

Lit

2Thuốc trừ sâu

Kg

10Thuốc trừ bệnh

Lit

5
4

Vật tư chuyên dùng

Bao Crap nhỏ (bao bắp)

Cái

0Bao Crap lớn (bao cờ)

Cái

2000
5

Vật tư thí nghiệm khác (vật rẻ)≤10% tổng giá trị định mức (Xem chi tiết: Phụ lục 1)

6

Nhiên liệuTheo yêu cầu của đề tài

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương