BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm giống mớitải về 7.61 Mb.
trang38/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   56

4.4. Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm giống mới

Tính cho 1 ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn

 

1

Công lao động phổ thông

 

300

 

Làm đất

công

12

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh...

công

260

 

Thu hoạch, phân loại

công

28

2

Công lao động kỹ thuật

 
 

Theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

công

150
Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

20

 

Phụ cấp chỉ đạo kỹ thuật

tháng

12

3

Thuê mướn khác

 

 
Phụ cấp cán bộ địa phương chỉ đạo

tháng

12
Thuê máy làm đất

m2

1.000

 

Thuê đất

m2

1.000

 

Thuê bảo vệ

Tháng

12

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

1

Giống

 

 

 

Giống

Cây

1.000

2

Vật tư

 

 

 

Phân chuồng/phân vi sinh/hữu cơ sinh học

Tấn

4/ 0,4/ 3

 

N

Kg

160

 

P2O5

Kg

300

 

K2O

Kg

160

 

Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

2

 

Thuốc bảo vệ thực vật

Kg

6

3

Vật rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

Dây tưới

m

150

 

Lưới đen che nắng

m2

1.200

 

Biển thí nghiệm

Chiếc

1

 

Vật dụng khác (quang gánh, cuốc, xẻng, găng tay...)

 Bộ4

Năng lượng

 

 

 

Điện

KWh

1000
Xăng dầu (chạy máy bơm nước, phun thuốc)

Lít

40

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
Tập huấn

Lớp

1
Hội nghị đầu bờ

Lần

1
Thuê xe kiểm tra đánh giá mô hình

Chuyến

2


Phụ lục VIII.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-KHCN ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. CÂY ĂN QUẢ THUỘC HỌ BỒ HÒN (nhãn, vải, chôm chôm)

1.1. Thí nghiệm đánh giá tập đoàn, lưu giữ nguồn gien

Tính cho 1 ha/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Lao động phổ thông
500
Chuẩn bị đất, đào hố

Công

50
Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Công

350
Thu hoạch

Công

100

2

Công kỹ thuật
400
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

Công

60
Theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật

Công

250
Xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

90

3

Thuê khác


Phân tích mẫu

Mẫu

500
Bảo vệ thí nghiệm

Tháng

3
Thuê đất làm thí nghiệm

Ha

1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng1

Nguyên vật liệu 

Cây giống

Cây

300

 

Vật liệu che phủ đất (rơm, rạ ...)

Tấn

10

 

Phân chuồng/phân vi sinh

Tấn

30/3

 

N

Kg

800

 

P2O5

Kg

1200

 

K2O

Kg

800
Túi bao quả

Túi

6000

 

Thuốc BVTV

Kg

20
Thuốc xử lý đất

Kg

30

2

Năng lượng, nhiên liệu 

Điện bơm nước

Kw/h

300
Xăng dầu phun thuốc

Lít

100

3

Dụng cụ thí nghiệm 

Biển thí nghiệm

Chiếc

1
Thẻ thí nghiệm

Chiếc

400
Bình phun thuốc

Chiếc

2
Máy bơm nước

Chiếc

1
Dây tưới

Mét

200
Kéo cắt cành, quả,...

Chiếc

5
Cuốc

Chiếc

2
Xẻng

Chiếc

2
Quang gánh, thùng tưới, gáo múc nước...

Chiếc

2
Túi đựng mẫu

Chiếc

6000
Dụng cụ theo dõi thí nghiệm

Bộ

1
Bảo hộ lao động

Bộ

4

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
Thuê xe

Km

5.000
Phụ cấp lưu trú

Ngày/người

100
Thuê nhà nghỉ

Đêm/người

80

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương