BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử nghiệm giống mớitải về 7.61 Mb.
trang34/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   56

2.4. Khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử nghiệm giống mới

Tính cho 1 ha/6 tháng

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn

 

1

Công lao động phổ thông

 

250

 

Làm đất

công

10

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh...

công

220

 

Thu hoạch, phân loại

công

20

2

Công lao động kỹ thuật

 
 

Theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

công

180

 

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

10
Phụ cấp chỉ đạo kỹ thuật

tháng

6

3

Thuê khoán khác


Phụ cấp cán bộ địa phương chỉ đạo

tháng

6
Thuê đất

m2

1.000
Thuê bảo vệ

tháng

6

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

1

Giống

 

 

 

Giống hoa lily

Củ

25.000
Giống loa kèn, lay ơn ...

Củ

30.000

2

Vật tư

 

 

 

Phân chuồng/phân vi sinh/hữu cơ sinh học

Tấn

4/ 0,4/ 3

 

N

Kg

100

 

P2O5

Kg

150

 

K2O

Kg

100

 

Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

2

 

Thuốc bảo vệ thực vật

Kg

3

3

Vật rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

Dây tưới

m

150

 

Lưới đen che nắng

m2

1.200
Lưới đỡ cây

kg

30

 

Chậu trồng cây

Chiếc

5.000

 

Biển thí nghiệm

Chiếc

1
Bảo hộ lao động

Bộ

3
Vật dụng khác (quang gánh, cuốc, xẻng, găng tay...)

 Bộ4

Năng lượng

 
 

Điện

KWh

500
Xăng dầu (chạy máy bơm nước, phun thuốc)

Lít

20

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
Tập huấn

Lớp

1
Hội nghị đầu bờ

Lần

1
Thuê xe kiểm tra đánh giá mô hình

Chuyến

2

III. NHÓM HOA CHẬU, HOA THẢM

3.1. Thí nghiệm đánh giá tập đoàn, lưu giữ nguồn gen

Tính cho 1.000m2/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn

 
1

Công lao động phổ thông

 

300

 

Chuẩn bị giá thể

công

12

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh...

công

260

 

Thu hoạch, phân loại..

công

28

2

Công lao động kỹ thuật

 

310
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

10

 

Theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

công

270
Tỉa, thải loại cây

công

5

 

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

25

3

Thuê mướn khác

 
 

Thuê đất

m2

1.000

 

Thuê bảo vệ

Tháng

12
Thuê phân tích mẫu

Mẫu

100

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 
1

Giống

 
 

Giống hoa lan

Chậu

30.000
Giống hồng môn, phượng lê, ..

Chậu

20.000

2

Vật tư

 
 

Phân chuồng/phân vi sinh/hữu cơ sinh học

Tấn

4/ 0,4/ 3

 

Giá thể trồng cây

kg

1.000

 

Phân NPK tổng hợp

Kg

70

 

Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

2

 

Thuốc bảo vệ thực vật

Kg

6

3

Dụng cụ, phụ tùng

 
 

Máy đo pH, EC

Chiếc

1

 

Bình phun thuốc

Chiếc

1

 

Máy bơm nước

Chiếc

1

 

Máy đo cường độ ánh sáng

Chiếc

1

 

Dụng cụ đo nhiệt độ, ẩm độ

Chiếc

1

4

Vật rẻ tiền mau hỏng

 
 

Chậu trồng hồng môn, phượng lê

chiếc

20.000
Chậu trồng lan

Chiếc

30.000

 

Khay đựng bầu lan

chiếc

2.000

 

Dây tưới

m

150

 

Lưới đen che nắng

m2

1.200

 

Biển thí nghiệm

Chiếc

10

 

Thẻ thí nghiệm

chiếc

100

 

Vật dụng khác (quang gánh, cuốc, xẻng, găng tay...)

 Bộ

2

5

Năng lượng

 
 

Điện

KWh

2000
Xăng dầu (chạy máy bơm nước, phun thuốc)

Lít

40

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương