BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầutải về 7.61 Mb.
trang31/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   56

1.2. Thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầu

Tính cho 1.000m2/6 tháng

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

 

250

 

Làm đất

công

7

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh...

công

220

 

Thu hoạch, phân loại...

công

23

2

Công lao động kỹ thuật

 

240
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

10

 

Theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

công

180
Thực hiện các thao tác kỹ thuật (lai, xử lý đột biến...)

công

30

 

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

20

3

Công thuê mướn

 
 

Thuê máy làm đất

m2

1.000

 

Thuê đất

m2

1.000

 

Thuê bảo vệ

Tháng

6
Thuê phân tích mẫu

Mẫu

100

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 
1

Giống

 
 

Cẩm chướng, cát tường, ...

Cây

35.000

 

Cúc

Cây

40.000

 

Hồng, đồng tiền

Cây

6.000

2

Vật tư

 
 

Phân chuồng/phân vi sinh/hữu cơ sinh học

Tấn

4/ 0,4/ 3

 

N

Kg

100

 

P2O5

Kg

150

 

K2O

Kg

100

 

Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

1

 

Thuốc bảo vệ thực vật

Kg

3

3

Dụng cụ, phụ tùng

 
 

Máy đo pH, EC

Chiếc

1

 

Bình phun thuốc

Chiếc

1

 

Máy bơm nước

Chiếc

1

4

Vật rẻ tiền mau hỏng

 
 

Dây tưới

m

150

 

Lưới đen che nắng

m2

1.200

 

Lưới đỡ cây

kg

30

 

Biển thí nghiệm

Chiếc

10

 

Thẻ thí nghiệm

chiếc

100

 

Bảo hộ lao động

Bộ

3
Vật dụng khác (quang gánh, cuốc, xẻng, găng tay...)

 Bộ

2

5

Năng lượng

 
 

Điện

KWh

500
Xăng dầu (chạy máy bơm nước, phun thuốc)

Lít

20

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

1.3. Thí nhiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1.000m2/6 tháng

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Công lao động phổ thông

 

250

 

Làm đất

công

7

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh...

công

220

 

Thu hoạch, phân loại

công

23

2

Công lao động kỹ thuật

 

230
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

10

 

Theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

công

180
Thực hiện các thao tác kỹ thuật

công

25

 

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

15

3

Công thuê mướn

 
 

Thuê máy làm đất

m2

1.000

 

Thuê đất

m2

1.000

 

Thuê bảo vệ

Tháng

6
Thuê phân tích mẫu

Mẫu

100

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 
1

Giống

 
 

Cẩm chướng, cát tường, ...

Cây

35.000

 

Cúc

Cây

40.000

 

Hồng, đồng tiền

Cây

6.000

2

Vật tư

 
 

Phân chuồng/phân vi sinh/hữu cơ sinh học

Tấn

4/ 0,4/ 3

 

N

Kg

1 00

 

P2O5

Kg

150

 

K2O

Kg

100

 

Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

1

 

Thuốc bảo vệ thực vật

Kg

3
Vật tư thí nghiệm đặc thù3

Dụng cụ, phụ tùng

 
 

Máy đo pH, EC

Chiếc

1

 

Bình phun thuốc

Chiếc

1

 

Máy bơm nước

Chiếc

1

4

Vật rẻ tiền mau hỏng

 
 

Dây tưới

m

150

 

Lưới đen che nắng

m2

1.200

 

Lưới đỡ cây

kg

30

 

Biển thí nghiệm

Chiếc

10

 

Thẻ thí nghiệm

chiếc

100

 

Bảo hộ lao động

Bộ

3
Vật dụng khác (quang gánh, cuốc, xẻng, găng tay...)

 Bộ

2

5

Năng lượng

 
 

Điện

KWh

500
Xăng dầu (chạy máy bơm nước, phun thuốc)

Lít

20

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương