BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử nghiệm giống mớitải về 7.61 Mb.
trang30/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   56

4.4. Khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử nghiệm giống mới

Tính cho 1 ha

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Định mức

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

1

Công lao động phổ thông

 

1.100

-

Cắt cỏ

Công

100

-

Làm đất + Lên luống

Công

100

-

Rạch hàng, bón phân lót, xử lý đất

Công

120

-

Gieo hạt, chăm sóc cây con

Công

60

-

Chăm sóc (Tưới nước, dặm, làm cỏ, bón phân...)

Công

400

-

Đào mương thoát nước

Công

60

-

Phun thuốc BVTV

Công

50

-

Diệt và phòng chuột

Công

20

-

Thu hoạch

Công

120

-

Dọn tàn dư TN

Công

70

2

Công lao động kỹ thuật

 

105
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí mô hình

Công

30
Theo dõi TN, hướng dẫn công LĐPT, thu thập số liệu

Công

60
Xử lý số liệu, viết báo cáo,...

Công

15
Phụ cấp chỉ đạo mô hình

Tháng

5

3

Thuê mướn khác

 

 

-

Phân tích mẫu

Mẫu

5

-

Thuê đất

ha

1

-

Thuê bảo vệ

tháng

5

-

Phụ cấp cán bộ địa phương phối hợp chỉ đạo mô hình

tháng

5

-

Thuê đất

ha

1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 
1

Nguyên nhiên vật liệu

 
-

Giống


Cà chua, ớt, dưa chuột

kg

0,5 -1,5
Đậu rau

kg

40-50

-

Khay gieo hạt

Cái

750

-

Phân chuồng/phân hữu cơ sinh học

Tấn

30/10

-

N

Kg

450

-

P2O5

Kg

750

-

K2O

Kg

450

-

Trấu(rơm)phủ

Tấn

1

-

Vôi bột

Kg

500

-

Thuốc bệnh

Kg

10

-

Thuốc xử lý đất

kg

30

-

Thuốc trừ sâu

Kg

15

-

Phân vi lượng

Kg

20

2

Vật tư, dụng cụ khác

 
-

Túi nilon thu mẫu

Kg

10
Quang gánh, sảo

Đôi

10
Thùng tưới

Đôi

10
Liềm

Cái

15
Cuốc

Cái

10
Dầm

Cái

50
Xẻng

Cái

10
Rổ nhựa

Cái

30
Dây tưới

m

1000
Bình phun thuốc

Cái

5
Máy đo pH cầm tay

Cái

1
Máy đo độ Brix cầm tay

Cái

1
Máy bơm nước

Cái

1
Thước kẹp

Cái

2
Thước dây

Cái

2
Dao, kéo

Bộ

2

-

Biển thí nghiệm

Chiếc

1

3

Năng lượng

 
-

Điện (bơm nước)

KW/tháng

100

-

Xăng phun thuốc

Lít

100

-

Dầu diezen bơm nước

Lít

300

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

2

Thuê xe kiểm tra đánh giá mô hình

Chuyến

2

6

ôHội Hội nghị đầu bờ

Hội nghị

1


Phụ lục VII.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HOA

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-KHCN ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. NHÓM HOA CẮT CÀNH

    1. Thí nghiệm đánh giá tập đoàn, lưu giữ nguồn gen

Tính cho 1.000m2/6 tháng

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn

 
1

Công lao động phổ thông

 

250

 

Làm đất

công

7

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh...

công

220

 

Thu hoạch, phân loại...

công

23

2

Công lao động kỹ thuật

 

210
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

10

 

Theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

công

180
Tỉa, thải loại cây

công

5

 

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

15

3

Thuê mướn khác

 
 

Thuê máy làm đất

m2

1.000

 

Thuê đất

m2

1.000

 

Thuê bảo vệ

Tháng

6
Thuê phân tích mẫu

Mẫu

100

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 
1

Giống

 
 

Cẩm chướng, cát tường, ...

Cây

35.000

 

Cúc

Cây

40.000

 

Hồng, đồng tiền

Cây

6.000

2

Vật tư

 
 

Phân chuồng/phân vi sinh/hữu cơ sinh học

Tấn

4/ 0,4/ 3

 

N

Kg

100

 

P2O5

Kg

150

 

K2O

Kg

100

 

Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

1

 

Thuốc bảo vệ thực vật

Kg

3

3

Dụng cụ, phụ tùng

 
 

Máy đo pH, EC

Chiếc

1

 

Bình phun thuốc

Chiếc

1

 

Máy bơm nước

Chiếc

1

4

Vật rẻ tiền mau hỏng

 
 

Dây tưới

m

150

 

Lưới đen che nắng

m2

1.200

 

Lưới đỡ cây

kg

30

 

Biển thí nghiệm

Chiếc

10

 

Thẻ thí nghiệm

chiếc

100
Bảo hộ lao động

Bộ

3

 

Vật dụng khác (quang gánh, cuốc, xẻng, găng tay...)

 Bộ

2

5

Năng lượng

 
 

Điện

KWh

500
Xăng dầu (chạy máy bơm nước, phun thuốc)

Lít

20

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương