BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Thí nghiệm so sánh giống, nghiên cứu kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giảtải về 7.61 Mb.
trang2/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

1.3. Thí nghiệm so sánh giống, nghiên cứu kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Lao động phổ thông

công

550

 

Làm đất (thủ công)

công

50

 

Thuê gieo mạ, chăm sóc mạ

công

40

 

Thuê nhổ mạ, cấy

công

90

 

Thuê làm cỏ, bón phân

công

60

 

Phun thuốc trừ sâu bệnh, trừ cỏ, chống chuột

công

60

 

Thu mẫu, làm mẫu

công

100

 

Thuê gặt, tuốt, phơi, làm sạch

công

130

 

Công dẫn nước

công

20

2

Lao động kỹ thuật

công

450
Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

60
Theo dõi thí nghiệm, thu thập và xử lý mẫu...

công

320
Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

70

3

Thuê mướn khác 

Bảo vệ thí nghiệm

công

30
Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha 

 1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng1

Phân, thuốc sâu bệnh


Giống

kg

80

 

N

kg

250

 

P2O5

kg

500

 

K2O

kg

200

 

Phân vi sinh, vi lượng

tấn

1

 

Hoặc phân chuồng

tấn

10

 

Thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc chuột

kg

7

2

Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng 

Cọc tre (có thẻ kèm theo)

cái

1000

 

Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống

cái

30

 

Nia

cái

10

 

Mẹt

cái

10

 

Cuốc, cào (mỗi loại)

cái

10

 

Thúng

cái

10

 

Quang gánh, đòn gánh (bộ)

bộ

10

 

Bạt phơi giống 10m2

cái

5

 

Nilon chống chuột, chống rét

kg

30

 

Bẫy chuột

cái

50

 

Bao giấy đựng dòng (1-3kg)

cái

200

 

Bao dứa đựng dòng, giống (5-50kg)

cái

100

3

Nhu cầu điện nước, xăng dầu 

Xăng dầu phục vụ vận chuyển, máy thu hoạch

lit

100
Tiền thuỷ lợi phí (nước nguồn)

ha 

1

1.4. Khảo nghiệm sản xuất, sản xuất thử nghiệm các giống lúa mới

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn1

Lao động phổ thông

công

0

2

Lao động kỹ thuật

công

120

 

Theo dõi, đánh giá, đo đếm các chỉ tiêu, thu thập mẫu, xử lý mẫu, xử lý số liệu, viết báo cáo...

công

120

II

Nguyên vật liệu, năng lượng1

Phân, thuốc sâu bệnh


Giống

kg

50

 

N

kg

125

 

P2O5

kg

250

 

K2O

kg

100

 

Thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc chuột

kg

5

2

Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng 

Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống

cái

20

 

Nia

cái

10

 

Mẹt

cái

10

 

Cuốc, cào (mỗi loại)

cái

10

 

Thúng

cái

10

 

Quang gánh, đòn gánh

bộ

10

 

Bạt phơi giống 10m2

cái

5

 

Nilon chống chuột, chống rét

kg

30

 

Bẫy chuột

cái

50

 

Bao dứa đựng dòng, giống (5-50kg)

cái

100

III

Chi phí, thuê mướn khác


Công tác phí

km
 

Thuê đất

ha

1

II. LÚA LAI

2.1. Thí nghiệm tập đoàn công tác và vườn dòng

Tính cho 1 ha

TT

Nội dung chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

1

Lao động phổ thông

công

650

 

Làm đất

công

50

 

Gieo, chăm sóc mạ

công

40

 

Nhổ mạ, cấy

công

120

 

Bón phân, làm cỏ, chống chuột

công

100

 

Phun thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất

công

50
Thu mẫu, làm mẫu

công

120

 

Thu hoạch, phơi sấy

công

150
Thuê tưới tiêu nước

công

20

2

Lao động kỹ thuật

 

600

 

Chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

70

 

Theo dõi, chọn mẫu, thu mẫu, xử lý mẫu, soi phấn

công

450

 

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

80

3

Thuê mướn khác

 

 

 

Bảo vệ thí nghiệm

công

30

 

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

ha 

 1

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

1

Giống, phân bón, hoá chất

 

 

 

Giống

kg

40

 

Phân vi sinh

kg

1.500

 

N

kg

300

 

P2O5

kg

550

 

K2O

kg

200

 

Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc chuột

kg

7

2

Vật tư khác

 

 
Bảng thí nghiệm

cái

10

 

Nilon che mạ

kg

250

 

Thẻ thí nghiệm

cái

3.000

 

Cọc tre chống chuột

cái

750

 

Dây buộc

cuộn

20

 

Liềm

cái

20

 

Cuốc

cái

10

 

Bình bơm thuốc sâu

cái

1

 

Nia

cái

300

 

Mẹt

Mẹt

500

 

Bao đựng giống, mẫu

cái

3.000

 

Vật tư khác : sơn, bẫy chuột, mồi

 

 

3

Chi phí khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
Điện

KW

1.000
Tiền thuỷ lợi phí (nước nguồn)

ha 

1

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương