BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 1.1 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.1 Mb.
#592
1   2   3   4   5   6   7   8

VIII. PHÂN BÓN LÁ

 

 

 

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng kýMớiMớiMới

14

53

A-K-105

Valva 8-6-5

%

N-P2O5-K2O: 8-6-5; Mg: 0,02

CT TNHH
SX & TM
Bắc Á

CT TNHH Valva

ppm

Mn: 6; Cu: 1500; B: 200

 

pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,1

L. Danh mục phân bón đã có trong Phụ lục 02, DMPB được phép SXKD & SD tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT) nhưng có sự thay đổi về tên phân bón, tổ chức, cá nhân đăng ký gồm:

VIII. PHÂN BÓN LÁ (trang 10)

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng kýMớiMớiMới

50

54

LAKMIN-HUMATE 2 (Chuyên lúa)

KINA K-HUMATE (Chuyên lúa)

%

Axit Humic: 58; Axit Fulvic: 14; K2O: 7; Mg: 0,01
Độ ẩm: 10

CT TNHH
Kiên Nam

ppm

Mn: 100; Zn: 100; Fe: 100; Cu: 100

M. Danh mục phân bón đã có trong Phụ lục 01 DMPB được phép SXKD&SD tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 59 /2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT) nhưng có sự thay đổi về tên phân bón, tổ chức, cá nhân đăng ký gồm:

VII. PHÂN BÓN LÁ

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng kýMớiMớiMới

38

55

Cal-Bor-Amin
(Biorolex)-L

%

N: 8; CaO: 11,2; Axit Amin: 8 [Lysine, Alanine, Argenine, Aspatic, Cystine, Glycine, Glutamic Axit, Histindine, Oleucine]

CT TNHH
Dòng Sông Mới (Newriver Co.,Ltd - Vietnam)
(NK từ Bỉ)

CT TNHH
Dòng Sông Mới (Newriver Co.,Ltd - Vietnam)
(NK từ Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và các nước châu Âu)

ppm

Fe: 2,5; Mn: 25; Zn: 25; Cu: 25; B: 150

 

pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15-1,2

39

56

SICO-Perplex
(Biorolex-Top)

%

HC: 5; N: 2; MgO: 0,3; S: 2,5; Axit Amin: 0,25 [Lysine, Alanine, Argenine, Aspatic, Cystine, Glycine, Glutamic Axit, Histindine, Oleucine]

ppm

Fe: 0,2; Mn: 100; Zn: 500; Cu: 50; B: 150; Mo: 50

 

pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15-1,2

N. Danh mục phân bón đã có trong Phụ lục 02 DMPB được phép SXKD & SD tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 59 /2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT) nhưng có sự thay đổi về tên phân bón, tổ chức, cá nhân đăng ký gồm:

VI. PHÂN BÓN LÁ (trang 2)

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng kýMớiMớiMới

3

57

ProExcel 10-52-17+TE

%

N-P205-K20: 10-52-10; Độ ẩm: 5-10

CT TNHH TM&DV Thái Sơn [NK từ Đức]

ppm

Mg0:400;Fe:180;Mn:200;Cu:190;Zn:200;B:200;Mo:2

VI. PHÂN BÓN LÁ (trang 3)

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng kýMớiMớiMới

10

58

Tuấn Minh
10-20-10

TĐK_DIMAN

%

N-P2O5-K2O: 10-20-10; Mg: 1,5; NAA: 0,3; Độ ẩm: 7

CT TNHH TMDV
Hoá Nông
Tuấn Minh

CT TNHH SX-TM-DV Tô Đăng Khoa

ppm

Cu: 200; Zn: 200; B:50

VI. PHÂN BÓN LÁ (trang 4)

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng kýMớiMớiMới

16

59

Tuấn Minh-
chống đổ ngã

TĐK_CARBO

%

N-P2O5-K2O: 4-3-2; NAA: 0,4; SiO2: 1,5

CT TNHH TMDV
Hoá Nông
Tuấn Minh

CT TNHH SX-TM-DV Tô Đăng Khoa

ppm

Monoglutamatnatri: 30; Mg: 300; Zn: 200; Cu: 200; B: 50

 

pH: 7,2; Tỷ trọng: 1,05

VI. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC (trang 10)

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng kýMớiMớiMới

46

60

Phượng Hoàng

%

HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P2O5-K2O: 2,5-1-2; Độ ẩm: 25

CT CP DV TM VT Tổng hợp

CT CP DV TM VT Tổng hợp Hà - Lan

47

61

AT

%

HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P2O5-K2O: 2,8-1,5-2; Độ ẩm: 20

CT TNHH PT Công nghệ sạch Nông nghiệp

CT TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp

VIII. PHÂN BÓN LÁ (trang 12)

TT

Tên phân bón

Đơn vị

Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký

Tổ chức, cá nhân đăng kýMớiMớiMới

59

62

AT

%

Axit Humic: 1,5; N-P2O5-K2O: 8-5-2; Ca: 0,02

CT TNHH PT Công nghệ sạch Nông nghiệp

CT TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp

mg/l

Mn: 500; Zn: 500; Cu: 500; B: 200

 

pH: 5,5; Tỷ trọng: 1,15-1,16tải về 1.1 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương