BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.18 Mb.
trang30/37
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.18 Mb.
#930
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37

5.3. Tờ trình

5.3.1. Khái niệm

Tờ trình là một loại văn bản dùng để đề xuất với cấp trên (hay cơ quan chức năng) một vấn đề mới hoặc đã có trong kế hoạch để xin phê duyệt. Vấn đề mới có thể là một chủ trương, phương án công tác, chính sách, tiêu chuẩn, định mức… hoặc bãi bỏ một văn bản, quy định không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội.5.3.2. Yêu cầu của Tờ trình

Không nên nhầm lẫn vai trò của tờ trình với một công văn trao đổi. Tờ trình không những cung cấp thông tin như vai trò của một công văn trao đổi, mà còn có chức năng trình bày, lập luận, diễn giải vấn đề bằng các phương án, các giải pháp tổ chức thực hiện mang tính khả thi; các kiến nghị cần phải rõ ràng, cụ thể và hợp lý; người viết tờ trình cần phân tích thực tế để người duyệt nhận thấy rõ tính cấp thiết của vấn đề.

Kết cấu của Tờ trình gồm 3 phần:

- Phần mở đầu: Nhận định tình hình, phân tích mặt tích cực của tình hình để làm cơ sở cho việc đề xuất vấn đề mới; phân tích thực tế để thấy được tính cần kíp của đề xuất.

- Phần nội dung: Nêu tóm tắt nội dung của đề nghị mới, dự kiến những vấn đề có thể nảy sinh quanh đề nghị mới nếu được áp dụng; nêu những khó khăn, thuận lợi và biện pháp khắc phục. Phần này cũng có thể trình bày những phương án. Luận điểm và luận chứng được trình bày cần cụ thể, nêu rõ sự việc hoặc những số liệu có thể xác minh để làm tăng sức thuyết phục của đề xuất.

- Phần kết thúc: Nêu ý nghĩa, tác dụng của đề nghị mới; đề nghị cấp trên xem xét chấp thuận đề xuất để sớm triển khai thực hiện. Có thể nêu phương án dự phòng nếu cần thiết.5.3.3. Mẫu Tờ trình

a. Mẫu chung


Tline 606ÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

­

Số.../ TTr - ....(2)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 629

....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200
TỜ TRÌNH

Về việc ........ (4)................

line 607

Kính gửi: .........................(5).............................


Phần mở đầu :

- Nhận định tình hình.

- Phân tích mặt tích cực, tiêu cực của tình hình để làm cơ sở cho việc đề xuất vấn đề mới.

Phần nội dung :

- Nêu tóm tắt nội dung của đề nghị, đề xuất các phương án.

- Nêu dự kiến những vấn đề có thể nảy sinh nếu đề nghị mới được áp dụng.

- Nêu những khó khăn, thuận lợi (chủ quan, khách quan) khi triển khai thực hiện và dự kiến biện pháp khắc phục.Phần kết thúc :

- Nêu ý nghĩa, tác dụng của đề nghị mới.

- Đề nghị cấp trên xem xét chấp thuận đề xuất sớm triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình../.
Nơi nhận:

- ..........

- ..........

- Lưu: ......CHỨC VỤ QUYỀN HẠN NGƯỜI KÝ

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủ


b. Ví dụ minh hoạ

CỤC THUẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCHI CỤC THUẾ QUẬN...

line 631


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 633


Số: /TTr- …

………….,ngày ………tháng ……..năm 20…


TỜ TRÌNH

Về việc lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

line 632

Kính gửi: Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh


Trụ sở Chi cục Thuế quận……tại số …đường …..phường……. quận ……, hiện đã đưa vào sử dụng từ tháng …………. Hằng ngày, số lượng khách đến làm việc khá đông, tài kiệu hồ sơ thuế tại các bộ phận rất nhiều.

Vừa qua, để đảm bảo an toàn các cơ quan và khu vực dân cư chung quanh, cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị phải lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Trước đây, trong hồ sơ xây dựng trụ sở mới, Chi cục Thuế quận………có lập thiết kế dự trù kinh phí lắp đặt hệ thống PCCC, nhưng theo Quyết định số….ngày …… của Tổng cục Thuế về duyệt thiết kế dự toán công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận……. không có hệ thống PCCC. Do đó, hiện trụ sở Chi cục Thuế quận…… chưa có hệ thống PCCC theo quy định.

Vì vậy, Chi cục Thuế quận ……. kính đề nghị lãnh đạo Cục Thuế phê duyệt kinh phí lắp đặt hệ thống PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Qua làm việc với các đơn vị, Chi cục Thuế quận ……. nhận thấy dịch vụ của Công ty ………..…..có ưu thế về giá cả và chất lượng, với tổng kinh phí dự trù là ……………(ghi bằng chữ). Chi cục Thuế quận ………….xin đính kèm bảng báo giá của ba đơn vị cung ứng dịch vụ

Chi cục Thuế quận ……..,kính đề nghị Lãnh đạo Cục Thuế, Phòng HCQTTV Cục Thuế xem xét, hỗ trợ kinh phí cho Chi cục Thuế Quân……….được lắp đặt hệ thống PCCC, tạo điều kiện làm việc an toàn cho CBCC.

Trân trọng kính trình./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục Thuế;

- Phòng HCQTTV;

- Lưu: VT, HC.CHI CỤC TRƯỞNG

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A


tải về 3.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương