B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầutải về 77.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích77.8 Kb.
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:


STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VND)

Giá trúng thầu

(VND)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01Gói thầu số 01

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.640.000.000

3.639.300.000

Công ty Cổ phần

thương mại Nhật MinhQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến trước ngày 30/5/2014

02Gói thầu số 02

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.640.000.000

3.639.300.000

Công ty Cổ phần

thương mại Nhật MinhQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến trước ngày 30/5/2014
STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VND)

Giá trúng thầu

(VND)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

03Gói thầu số 03

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.2.730.000.000

2.729.790.000

Công ty Cổ phần

lương thực Hà TĩnhQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến trước ngày 30/5/2014

04Gói thầu số 04

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.640.000.000

3.639.720.000

Công ty Cổ phần

lương thực Hà TĩnhQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến trước ngày 30/5/2014

05Gói thầu số 05

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.640.000.000

3.639.720.000

Công ty Cổ phần

lương thực Hà TĩnhQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến trước ngày 30/5/2014

06Gói thầu số 06

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.2.730.000.000

2.729.790.000

Công ty Cổ phần

lương thực Hà TĩnhQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến trước ngày 30/5/2014

07Gói thầu số 07

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.620.000.000
Không có nhà

thầu trúng thầuQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.08Gói thầu số 08

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.620.000.000
Không có nhà

thầu trúng thầuQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VND)

Giá trúng thầu

(VND)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

09Gói thầu số 09

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.2.715.000.000
Không có nhà

thầu trúng thầuQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.10Gói thầu số 10

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.620.000.000
Không có nhà

thầu trúng thầuQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.11Gói thầu số 11

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.620.000.000
Không có nhà

thầu trúng thầuQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.12Gói thầu số 12

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.620.000.000
Không có nhà

thầu trúng thầuQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.


13Gói thầu số 13

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.2.715.000.000
Không có nhà

thầu trúng thầuQuyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.14Gói thầu số 14

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.620.000.000

3.618.800.000

Công ty TNHH một

thành viên lương thực

Thừa Thiên Huế


Quyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 30/5/2014

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VND)

Giá trúng thầu

(VND)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

15Gói thầu số 15

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.4.344.000.000

4.339.200.000

Công ty Cổ phần

lương thực và dịch vụ

Quảng Nam


Quyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 30/5/2014

16Gói thầu số 16

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.4.072.500.000

4.071.150.000

Công ty TNHH một

thành viên lương thực

Thừa Thiên Huế


Quyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 30/5/2014

17Gói thầu số 17

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.4.072.500.000

4.071.150.000

Công ty TNHH một

thành viên lương thực

Thừa Thiên Huế


Quyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 30/5/2014

18Gói thầu số 18

Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ cho từng

gói thầu.3.801.000.000

3.799.740.000

Công ty TNHH một

thành viên lương thựcThừa Thiên Huế

Quyết định phê duyệt số: 277/QĐ- CDTBTT ngày 31/3/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện.

Đến hết ngày 30/5/2014


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương