B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầutải về 12.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.22 Kb.
#22829
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện

hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Mua 29.680 m2 màng PVC

Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển

1.333.819.200

1.332.038.400

Công ty CP thương mại và thiết bị điện

Quyết định số 538/QĐ-CDTNT ngày 21/11/2013 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh

Trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện

30 ngày

2

Gói thầu số 02: Mua 29.750 m2 màng PVC

Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển

1.336.965.000

1.335.180.000

Công ty CP thương mại và thiết bị điện

Quyết định số 538/QĐ-CDTNT ngày 21/11/2013 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh

Trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện

30 ngày

3

Gói thầu số 03: Mua 24.220 m2 màng PVC

Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua sơ tuyển

1.088.446.800

1.083.796.560

Liên danh Công ty Biển Đông - Rạng Đông

Quyết định số 538/QĐ-CDTNT ngày 21/11/2013 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh

Trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện

30 ngày


tải về 12.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương