BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảngtải về 3.24 Mb.
trang8/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

1.3. CĐKTXNATVSTPK7

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Anh 1: English Unlimited A2

Unit 1: People in your life1


45

9


45


Q.Anh-Hảo-Trang-Phương

Unit 2: Away from home
9Unit 3: Your time
9Unit 4: Change
9Unit 5: Your space
9Anh 2: New Headway Elementary

1

45

45

Q.Anh-Nhung-Trang-Phương

Unit 6: What would you like?
9Unit 7: Work-life balance
9Unit 8: What’s she like?
9Unit 9: Getting around
9Unit 10: Getting together
9Tổng

2
90
1.6. CĐKTXNATVSTPK6

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Anh 3: English Unlimited A2

Unit 11: Journeys1

9


45

Phương, Nam

Unit 12: Are you OK?
9Unit 13: Experiences
9Unit 4: Choices
9Revision: Preparation for KET
9Tổng

1

45

45
2. KHỐI CHUYÊN TU

2.1. CTY K47.N1, CT DƯỢC 15-N1

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Anh 1:New Headway Elementary

Unit 1: Hello Everybody!6


6

180

Q.Anh, Hảo, Trang

Unit 2: Meeting people
6Unit 3: The world of work
6Unit 4: Take it easy!
6Unit 5: Where do you live?
6Anh 2: New Headway Elementary

6

30

180

Nam, Nhung, Ly

Unit 6: Can you speak English
6Unit 7: Then and now
6Unit 8: How long ago?
6Unit 9: Food you like!
6Unit 10: Bigger and bigger
6Tổng

12
360
2.2. CHUYÊN TU K46 N2

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Anh 4 CN (Medicine):

7

45

315

Nam, Hồng, Hảo

Unit 1: Part of the bdy
3Unit 2: Blood
3Unit 3: Bones
3Unit 4: The eyes
3Unit 5: The gastrointestinal system
3Unit 6: The heart and circulation
3Unit 7: The Nervous system
3Unit 8: The Respiratory system
3Unit 9: The Urinary system
3Unit 10: The Skin
3Unit 11: The Reproductive Organs
3Unit12: Taking a History
3Unit13: Examining a Patient
3Unit 14: Explaining Diagnosis
3Unit 15: Treatment
3Tổng

7

45

315
2.4. CHUYÊN TU DƯỢC K14- N2

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Anh 3 CN (Pharmacy):

2

45

45

Hồng, Ly

Unit 1: Some highlights from the history of medicine and pharmacy
8Unit 2: Drugs
8Unit 3: Natural medicines
8Unit 4: How to measure medicines
8Unit 5: Some informations of medicine
8Unit 6: Revision
5Tổng

2

45

90
2.6. CNĐD VHVL K11 (NiÊn chẾ)

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Anh4 CN: The language of nursing in English

2


75

150

Nam, Ly


Unit 1: Introduction to nursing science
7Unit 2: Where do you work?
7Unit 3: The ward units
7Unit 4: Anatomy for paramedical students
7Unit 5: Body temperature
7Unit 6: Common diseases and ailments
7Unit 7: Foods our body need to stay healthy
7Unit 8: Admissions
7Unit 9: Taking a history
7Unit 10: Observation and take care of the patient
7Revision
5Tổng

2
150
3. ĐTTĐC + CTCQ

3.1. ĐTTĐC 13

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Anh 1: English Unlimited- A2

Unit 1: People in your life1

42

9


42

Phương- Nhung

Unit 2: Away from home
9Unit 3: Your time
9Unit 4: Changes
9Revision
6Anh 2: English Unlimited- A2

1

42

42

Trang, Q.Anh

Unit 5: Your space
9Unit 6: What would you like?
9Unit 7: Work-Life balance
9Unit 8: What’s she like?
9


Revision
6Tổng

2
84
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương