BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảngtải về 3.24 Mb.
trang5/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá ĐC - VC - HC

1

Bài 1: Dung dịch

2

2,5

5

Ths Minh

2

Bài 2: Tốc độ phản ứng - cân bằng hóa học

2

2,5

5

Ths Minh

3

Bài 2: Kim loại

2

2,5

5

Ths Minh

4

Bài 3: Phi kim

2

2,5

5

Ths Minh

5

Bài 5: Alcol - phenol

2

2,5

5

Ths Minh

6

Bài 6: Aldehyd - ceton

2

2,5

5

Ths Minh

Tổng
15

30
6. CĐKTXNATVSTP.K6.N2

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá PT thực phẩm

1

Bài 1: Các phương pháp phân tích hoá học thông dụng trong kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

1

3

3

Ths Ninh

2

Bài 2: Kỹ thuật phân tích aflatoxin trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

1

3

3

Ths Ninh

3

Bài 3: Phụ gia thực phẩm và phương pháp xác định cyclamate bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

1

3

3

Ths Ninh

4

Bài 4: Xác định một số hoá chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm bằng sắc ký khí

1

3

3

Ths Ninh

5

Bài 5: Kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong thực phẩm bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

1

3

3

Ths Ninh

Tổng
15

15
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá PT thực phẩm

1

Bài 1: Dụng cụ và kỹ thuật phân tích thực phẩm và dinh dưỡng

1

2,5

2,5

Ths Ninh

2

Bài 2: Xác định nồng độ NaOH và HCl bằng phương pháp axit - bazơ

1

2,5

2,5

Ths Ninh

3

Bài 3: Xác định hàm lượng clo hoạt động nước Javen

1

2,5

2,5

Ths Ninh

4

Bài 4: Xác định một số chỉ tiêu hóa học của nước mắm

1

2,5

2,5

Ths Ninh

5

Bài 5: Xác định đạm amin (đạm formon) trong nước mắm

1

2,5

2,5

Ths Ninh

6

Bài 6: Xác định chỉ số axit của chất béo

1

2,5

2,5

Ths Ninh

7

Bài 7: Xác định chỉ số xà phũng chất béo

1

2,5

2,5

Ths Ninh

8

Bài 8: Xác định chỉ số iot trong chất béo

1

2,5

2,5

Ths Ninh

9

Bài 9: Xác định chỉ số peroxit trong chất béo

1

2,5

2,5

Ths Ninh

10

Bài 10: Xác định KIO3 trong muối iot

1

2,5

2,5

Ths Ninh

11

Bài 11: Xác định hàm lượng lactoza trong sữa đặc có đường bằng phương pháp Bectrand

1

2,5

2,5

Ths Ninh

12

Bài 12: Xác định chất béo tổng số trong fomat mềm hoặc bơ bằng phương pháp Adam Rose

1

2,5

2,5

Ths Ninh

Tổng
30

60
7. ĐC13, R26

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá học (kỳ I)

1

Bài 1: Nguyên tử

3

4

12

Giang,Minh,Quế

2

Bài 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và đinh luật tuần hoàn

3

5

15

Giang,Minh,Quế

3

Bài 3: Liên kết hoá học

3

6

18

Giang,Minh,Quế

4

Bài 4: Phản ứng hoá học

3

4

12

Giang,Ninh,Quế

5

Bài 5: Nhóm halogen

3

8

24

Tuyết,Ninh,Minh

6

Bài 6: Nhóm oxi

3

6

18

Tuyết,Ninh,Minh

7

Bài 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

3

2

6

Tuyết,Ninh,Quế

8

Bài 8: Sự điện li

3

6

18

Tuyết,Ninh,Quế

9

Bài 9: Nhóm nitơ

3

6

18

Giang,Ninh,Quế

10

Bài 10: Nhóm cacbon

3

5

15

Giang,Ninh,Tuyết

11

Bài 11: Đại cương về kim loại

3

5

15

Giang,Ninh,Tuyết

12

Bài 12: Kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ - nhôm

3

7

21

Giang,Ninh,Quế

13

Bài 13: Crom - sắt - đồng

3

6

18

Giang,Ninh,Quế

Tổng
70

210Hoá học (kỳ II)

1

Bài 1: Đại cương về hoá học hữu cơ

3

10

30

Giang,Ninh,Minh

2

Bài 2: Hiđrocacbon no

3

7

21

Giang,Ninh,Minh

3

Bài 3: Hiđrocacbon không no

3

8

24

Giang,Tuyết,Quế

4

Bài 4: Hiđrocacbon thơm

3

6

18

Giang,Tuyết,Quế

5

Bài 5: Dẫn xuất halogen. Alcol - phenol

3

10

30

Giang,Ninh,Quế

6

Bài 6: Aldehit - ceton - axit cacboxylic

3

8

24

Giang,Ninh,Minh

7

Bài 7: Este - lipit

3

5

15

Tuyết,Ninh,Quế

8

Bài 8: Cacbohidrat

3

8

24

Tuyết,Ninh,Quế

9

Bài 9: Amin - aminoaxit - protein

3

8

24

Tuyết,Ninh,Quế

Tổng
70

210
8. CY.K47.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá Đại cương

1

Bài 1: Nguyên lý I của NĐLH. Hiệu ứng nhiệt

4

2

8

Giang,Quế,Tuyết

2

Bài 2: Định luật Hess. Nhiệt biến đổi trạng thái tợp hợp

4

1

4

Giang,Quế,Tuyết

3

Bài 3: Vận dụng nguyên lý II. Xác định chiều hướng diễn biến của quá trình

4

2

8

Giang,Quế,Tuyết

4

Bài 4: Cân bằng hoá học

4

1

4

Giang,Quế,Tuyết

5

Bài 5: Tốc độ phản ứng và cơ chế phản ứng

4

3

12

Giang,Quế,Tuyết

6

Bài 6: Tính chất chung của dung dịch. Độ tan

4

3

12

Giang,Quế,Tuyết

7

Bài 7: Cân bằng trong dung dịch. Tính pH của dung dịch. Phức chất

4

3

12

Giang,Quế,Tuyết

Tổng
15

60
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá học đại cương

1

Bài 1: Kỹ thuật thực nghiệm. Nồng độ dung dịch

8

2,5

20

Ths Giang

2

Bài 2: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

8

2,5

20

Ths Minh

3

Bài 3: pH và dung dịch đệm

8

2,5

20

Ths Quế

4

Bài 4: Phản ứng oxi hoá - khử

8

2,5

20

Ts Tuyết

5

Bài 4: Phức chất

8

2,5

20

Ths Ninh

6

Bài 6: Sự thuỷ phân của muối

8

2,5

20

Ths Quế

Tổng
15

120
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương