BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảngtải về 3.24 Mb.
trang4/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá hữu cơ

1

Bài 1: Hydrocarbon - alcol - ether

4

2,5

10

Quế, Giang

2

Bài 2: Phenol

4

2,5

10

Quế, Giang

3

Bài 3: Aldehyd - ceton

4

2,5

10

Quế, Giang

4

Bài 4: Ester - chất béo

4

2,5

10

Quế, Giang

5

Bài 5: Acid carboxylic

4

2,5

10

Quế, Giang

6

Bài 6: Carbohydrat

4

2,5

10

Quế, Giang

7

Bài 7: Điều chế acid benzoic

4

2,5

10

Quế, Giang

8

Bài 8: Điều chế ethyl bromid

4

2,5

10

Quế, Giang

9

Bài 9: Điều chế ethyl actetat

4

2,5

10

Quế, Giang

10

Bài 10: Điều chế nitrobenzen

4

2,5

10

Quế, Giang

11

Bài 11: Điều chế phẩm vàng -naphtol

4

2,5

10

Quế, Giang

12

Bài 12: Điều chế aspirin (acid axetylsalicylic)

4

2,5

10

Quế, Giang

Tổng
30

120
3. D.K10.N2

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá phân tích 1

1

Bài 1: Đại cương về Hoá phân tích

2

2

4

Ths Ninh

2

Bài 2: Nồng độ dung dịch

2

1

2

Ths Ninh

3

Bài 3: Xử lý dữ liệu thực nghiệm

2

3

6

Ths Ninh

4

Bài 4: Cân bằng hoá học trong dung dịch

2

3

6

Ths Ninh

5

Bài 5: Cân bằng hoà tan kết tủa

2

3

6

Ths Ninh

6

Bài 6: Phương pháp phân tích khối lượng

2

3

6

Ths Ninh

7

Bài 7: Đại cương về phương pháp chuẩn độ

2

3

6

Ths Ninh

8

Bài 8: Phương pháp chuẩn độ acid - base

2

3

6

Ths Ninh

9

Bài 9: Phương pháp chuẩn độ tạo phức

2

3

6

Ths Ninh

10

Bài 10: Phương pháp chuẩn độ kết tủa

2

3

6

Ths Ninh

11

Bài 11: Phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử

2

3

6

Ths Ninh

Tổng
30

60
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá phân tích 1

1

Bài 1: Dụng cụ và động tác định lượng thể tích. Hiệu chỉnh dụng cụ đo thể tích

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

2

Bài 2: Phương pháp khối lượng

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

3

Bài 3: Phương pháp acid - base đơn chức

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

4

Bài 4: Phương pháp acid - base đa chức

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

5

Bài 5: Phương pháp hỗn hợp

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

6

Bài 6: Phương pháp định lượng bằng pemanganat

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

7

Bài 7: Phương pháp định lượng bằng pemanganat (tiếp)

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

8

Bài 8: Phương pháp định lượng bằng nitrit

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

9

Bài 9: Phương pháp định lượng kết tủa (Morơ)

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

10

Bài 10: Phương pháp định lượng kết tủa (Volhar)

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

11

Bài 11: Phương pháp định lượng bằng iot

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

12

Bài 12: Phương pháp định lượng bằng iot (tiếp)

4

2,5

10

Tuyết, Ninh

Tổng
30

120
4. D.K9.N3

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá phân tích 2

1

Bài 1: Đại cương và phân tích dụng cụ

2

2

4

Tuyết, Minh

2

Bài 2: Đại cương và phân tích quang học

2

2

4

Tuyết, Minh

3

Bài 3: Quang phổ hấp thụ phân tử

2

3

6

Tuyết, Minh

4

Bài 4: Quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

2

2

4

Tuyết, Minh

5

Bài 5: Phân tích khối phổ

2

3

6

Tuyết, Minh

6

Bài 6: Đại cương về sắc kí

2

3

6

Tuyết, Minh

7

Bài 7: Sắc kí khí

2

3

6

Tuyết, Minh

8

Bài 8: Sắc kí lỏng

2

3

6

Tuyết, Minh

9

Bài 9: Phân tích đo điện thế

2

3

6

Tuyết, Minh

10

Bài 10: Phân tích von - ampe

2

3

6

Tuyết, Minh

11

Bài 11: Kỹ thuật xử lĩ mẫu

2

3

6

Tuyết, Minh

Tổng
30

60
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá phân tích 2

1

Bài 1: Phép đo đicromat xác định Fe2+

4

2,5

10

Tuyết, Minh

2

Bài 2: Phương phap iot xác định Cu2+

4

2,5

10

Tuyết, Minh

3

Bài 3: Phương pháp complexon (xác định độ cứng chung của nước)

4

2,5

10

Tuyết, Minh

4

Bài 4: Phương pháp complexon (tiếp)

4

2,5

10

Tuyết, Minh

5

Bài 4: Xác định nồng độ

4

2,5

10

Tuyết, Minh

6

Bài 5: Phương pháp so màu bằng mắt

4

2,5

10

Tuyết, Minh

7

Bài 6: Phương pháp chiết đo quang

4

2,5

10

Tuyết, Minh

8

Bài 7: Tách hỗn hợp bằng sắc ký lớp mỏng

4

2,5

10

Tuyết, Minh

9

Bài 8: Phương pháp đo quang (theo pp thêm chuẩn)

4

2,5

10

Tuyết, Minh

10

Bài 9: Phương pháp điện hoá: đo pH

4

2,5

10

Tuyết, Minh

11

Bài 10: Sắc ký lỏng (HPLC)

4

2,5

10

Tuyết, Minh

12

Bài 10: Sắc ký lỏng HPLC (tiếp)

4

2,5

10

Tuyết, Minh

Tổng
30

120
5. CĐKTXNATVSTP.K7.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá ĐC - VC - HC

1

Bài 1: Cấu tạo phân tử

1

2

2

Ths Minh

2

Bài 2: Nhiệt động học hoá học

1

2

2

Ths Minh

3

Bài 3: Động hoá học

1

1

1

Ths Minh

4

Bài 4: Kim loại - phi kim

1

2

2

Ths Minh

5

Bài 5: Hydrocarbon

1

2

2

Ths Minh

6

Bài 6: Ancol - phenol - ether

1

2

2

Ths Minh

7

Bài 7: Aldehyd - ceton

1

2

2

Ths Minh

8

Bài 8: Monosaccarid - acid carboyxylic

1

2

2

Ths Minh

Tổng
15

15
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương