BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảng


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNGtải về 3.24 Mb.
trang3/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

TT

Đối tượng

Số SV

Số lớp

Số tổ

ĐVHT

(TC)

Giờ LT

Giờ TH

Giờ coi chấm thi

Tổng giờ

1

Y.K48.N1

650

8

16

4/1

480

240

86

806

2

YRHM.K8.N1

50

1

1

4/1

60

15

7

82

3

YHDP.K9.N1

100

1

2

4/1

60

30

13

103

4

D.K11.N1

120

2

4

3/2

90

120

16

226

5

D.K10.N2

107

2

4

2/2

60

120

11

191

6

D.K9.N3

182

2

4

2/2

60

120

18

198

7

ĐD.K12.N1

120

2

4

4/1

120

60

16

196

8

CĐKTXNATVSTP.K7.N1

50

1

1

1/1

15

15

4

34

9

CĐKTXNATVSTP.K6.N2

19

1

1

1/2

15

30

4

49

10

ĐC13

50

1

0
140

0

0

240

11

R26

120

2

0
280

0

0

280

12

CY.K47.N1

200

4

8

1/1

60

120

16

196

13

CD.K15.N1

100

1

2

6/3

90

90

20

200

14

ĐDTC.K12.N1

100

2

4

4/0

120

0

16

136

Tổng

1620

850

227

2697

1. Y.K48.N1, YRHMK8.N1, YHDPK9.N1, D.K11.N1, ĐDK12.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hóa học

1

Bài 1: Nguyên lý I của NĐLH. Hiệu ứng nhiệt

13

3

39

Giang,Tuyết,Ninh

2

Bài 2: Đinh luật Hess: Nhiệt sinh, nhiệt cháy.

13

3

39

Giang,Tuyết,Ninh

3

Bài 3: Nguyên lý II của NĐLH. Xác định chiều hướng diễn biến của quá trình

13

3

39

Giang,Minh,Ninh

4

Bài 4: Cân bằng hóa học

13

3

39

Giang,Quế,Ninh

5

Bài 5: Tính chất chung của dung dịch

13

6

78

Giang,Minh,Ninh

6

Bài 6: Cân bằng ion trong dung dịch.

13

3

39

Tuyết,Quế,Ninh

7

Bài 7: Tốc độ phản ứng

13

3

39

Tuyết,Quế,Ninh

8

Bài 8: Các nguyên tố kim loại bộ s, p, d.

13

6

78

Tuyết,Quế,Ninh

9

Bài 9: Các nguyên tố phi kim

13

6

78

Giang,Quế,Ninh

10

Bài 10: Các hợp chất vô cơ

13

4

52

Giang,Quế,Tuyết

11

Bài 11: Phản ứng của hợp chất hữu cơ

13

3

39

Giang,Quế,Tuyết

12

Bài 12: Hydrocarbon, hợp chất cơ magie

13

3

39

Giang,Minh,Ninh

13

Bài 13: Alcol - phenol

13

3

39

Giang,Minh,Ninh

14

Bài 14: Andehyd - ceton

13

3

39

Giang,Quế,Ninh

15

Bài 15: Glucid

13

3

39

Giang,Quế,Ninh

16

Bài 16: Acid carboxylic - ester

13

3

39

Giang,Quế,Tuyết

17

Bài 17: Amin - aminoacid

13

2

26

Giang,Quế,Tuyết

Tổng
60

780
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá học

1

Bài 1: Dụng cụ và kỹ thuật thực nghiệm cơ bản trong PTN. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

26

2,5

65

Giang,Tuyết,Ninh

2

Bài 2: Xác định nồng độ dung dịch NaOH bằng phương pháp axit - bazơ

26

2,5

65

Tuyết,Minh,Ninh

3

Bài 3: pH và dung dịch đệm

26

2,5

65

Giang,Minh,Tuyết

4

Bài 4: Kim loại phân nhóm A

26

2,5

65

Giang,Minh,Ninh

5

Bài 5: Kim loại phân nhóm B

26

2,5

65

Giang,Minh,Ninh

6

Bài 6: Hóa hữu cơ

26

2,5

65

Giang,Quế,Ninh

Tổng

­­­

15

390
2. D.K11.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Hoá hữu cơ

1

Bài 1: Cấu tạo của hợp chất hữu cơ

2

1

2

Ths Quế

2

Bài 2: Hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ

2

2

4

Ths Quế

3

Bài 3: Đồng phân học

2

1

2

Ths Quế

4

Bài 4: Các phản ứng hữu cơ. Cơ chế phản ứng

2

1

2

Ths Quế

5

Bài 5: Các phương pháp tinh chế và xác định cấu trúc của hợp chất hữu cơ

2

1

2

Ths Quế

­­­­6

Bài 6: Hydrocarbon mạch hở

2

2

4

Ths Quế

7

Bài 7: Hydrocarbon cycanic và dẫn chất

2

2

4

Ths Quế

8

Bài 8: Hydrocarbon terpenic và dẫn chất

2

2

4

Ths Quế

9

Bài 9: Hydrocarbon thơm

2

2

4

Ths Quế

10

Bài 10: Dẫn chất halogen và dẫn chất cơ kim

2

2

4

Ths Quế

11

Bài 11: Dẫn chất nitro và sulfo

2

1

2

Ths Quế

12

Bài 12: Ancol - phenol - ether

2

3

6

Ths Quế

13

Bài 13: Andehyd - ceton - quinon

2

3

6

Ths Quế

14

Bài 14: Acid carboxylic và dẫn chất

2

3

6

Ths Quế

15

Bài 15: Acid carboxylic hỗn chức

2

3

6

Ths Quế

16

Bài 16: Dẫn chất của acid carboxylic

2

2

4

Ths Quế

17

Bài 17: Amin

2

2

4

Ths Quế

18

Bài 18: Hợp chất diazoic và azoic

2

2

4

Ths Quế

19

Bài 19: Các hợp chất màu

2

1

2

Ths Quế

20

Bài 20: Lipid

2

1

2

Ths Quế

21

Bài 21: Carbohydrat (glucid)

2

3

6

Ths Quế

22

Bài 22: Aminoacid

2

3

6

Ths Quế

23

Bài 23: Hợp chất dị vòng

2

2

4

Ths Quế

Tổng
45

90
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương