BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảngtải về 3.24 Mb.
trang18/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19Phần VLĐC- Lý sinh y học

1. CHÍNH QUY Y.K48.N1, RHM.K8.N1, YHDP.K9.N1, ĐD.K12.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

Phần Vật Lý

1

Phần cơ học

13

3

39

Ths. Thúy

Ths Đông

Dao động và sóng
Cơ học chất l­ưu

2

Phần Nhiệt học

13

3

39

TS Thành

Ths Đông

Thuyết động học phân tử
Các khái niệm cơ bản về nhiệt học
Chất lỏng

3

Phần điện từ

13

3

39

Ths. Thúy

Ths Đông


Tĩnh điện
Dòng điện không đổi
Từ trường, cảm ứng điện từ

4

Phần: Quang học

13

3

39

TS Thiện

TS Thành


Bản chất ánh sáng
Sự hấp thụ và phát quang

5

Phần : Vật lý hạt nhân

13

3

39Hiện tượng phóng xạ, tính chất tia phóng xạ


Ths. Đông

Ths Thúy

Tương tác của tia phóng xạ với vật chất, ghi đo phóng xạ


Tổng

12

15

180
Phần Lý sinh

1

Chư­ơng 1: Năng lư­ợng và sự sống

Ứng dụng nguyên lý 1 nhiệt động học cho hệ thống sống

Ứng dụng nguyên lý 2 nhiệt động học cho hệ thống sống


13

3

39

TS Thiện


2

Chư­ơng 2: Vận chuyển của vật chất trong cơ thể sinh vật

Các hiện tư­ợng vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ thể sinh vật.

Các cơ chế vận chuyển của vật chất qua màng tế bào.


13

3

39

ThS Đông


3

Chư­ơng 3: Lý sinh Tuần hoàn, lý sinh hô hấp

Sự vận chuyển của máu trong cơ thể (Lý sinh tuần hoàn)

Sự vận chuyển của khí trong cơ thể

( Lý sinh hô hấp)13

3

78

TS Thiện


4

Chương 4: Siêu âm và ứng dụng trong y học

Bản chất vật lý của sóng âm, siêu âm

Nguồn phát siêu âm, ứng dụng âm, siêu âm trong y học


13

3

39

ThS Đông

5

Chư­ơng 5: Các hiện tư­ợng điện trên cơ thể sống

Các loại điện thế sinh vật cơ bản. Cơ chế dẫn truyền hưng phấn từ thần kinh đến cơ

Tác dụng của dòng điện lên cơ thể và ứng dụng trong điều trị


13

6

78

ThS Hoà

6

Chư­ơng 6: Tác dụng của ánh sáng lên hệ thống sống

Một số quá trình quang sinh và ứng dụng.

Ứng dụng của Laser trong y học

Mắt và dụng cụ bổ trợ13

6

78

TS Thiện


7

Chương 7: Bức xạ ion hóa và ứng dụng

Hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hoá.

Ứng dụng của tia phóng xạ trong y học.

Ứng dụng của tia X trong y học, kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (CT scaner). Cộng hưởng từ hạt nhân.An toàn bức xạ.13

6

39

ThS Hoà

Tổng

13

30

390
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Sai số và cách tính, đo kích thước và xác định thể tích của vật

26

2,5

65

TS Thiện

Ths Thúy


2

Đo sức căng mặt ngoài của chất lỏng

26

2,5

65

TS Thiện

Ths Thúy


3

Hướng nghe của tai người

26

2,5

65

Ths Thuý

Ths Đông


4

Sử dụng máy quang phổ để phân tích định tính và định lượng các chất.

26

2,5

65

TS Thiện

ThS Hòa


5

Kỹ thuật ghi đo dòng điện sinh học (Phương pháp ghi điện tim).

26

2,5

65

ThS Hoà

Ths Thuý


6

Ghi đo phóng xạ

26

2,5

65

Ths. Hòa

Ths. ĐôngTổng

26

15

390
2. CHUYÊN TU Y - K47.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Chư­ơng 1: Năng lư­ợng và sự sống

Các khái niệm và nguyên lý cơ bản về nhiệt học

ứng dụng nguyên lý 1 nhiệt động học cho hệ thống sống

ứng dụng nguyên lý 2 nhiệt động học cho hệ thống sống, Trạng thái dừng và sự dịch chuyển Entropi trong các hệ thống sống.4

3

12

TS Thiện


2

Chư­ơng 2: Vận chuyển của vật chất trong cơ thể sinh vật

Các hiện tư­ợng vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ thể sinh vật.

Các cơ chế vận chuyển của vật chất qua màng tế bào.

Vận chuyển máu và khí trong cơ thể sinh vật4

3

12

Ths. Đông

3

Chư­ơng 3: Các hiện tư­ợng điện SV

Các loại điện thế sinh vật cơ bản, cơ chế phát sinh và lan truyền

Cơ chế dẫn truyền hưng phấn từ thần kinh đến cơ

Tác dụng của dòng điện lên cơ thể và ứng dụng trong điều trị4

3

12

ThS Hoà

4

Chư­ơng 4: Tác dụng của ánh sáng lên hệ thống sống

Bản chất ánh sáng

Sự hấp thụ và phát quang

Một số quá trình quang sinh và ứng dụng.

ứng dụng của Laser trong y học


4

3

12

TS Thiện


5

Chương 5: Bức xạ ion hóa và ứng dụng

Hiện tượng phóng xạ, tính chất của tia phóng xạ, qui luật phân rã phóng xạ.

Hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hoá.

Ứng dụng của bức xạ ion hoá trong y sinh học.

An toàn bức xạ.


4

3

12

ThS Hoà

Tổng

4

15

60
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Sai số, đo kích thước và xác định thể tích của vật.

8

2,5

20

TS Thiện

Ths Thúy


2

Đo sức căng mặt ngoài của chất lỏng

8

2,5

20

TS Thiện

Ths Thúy


3

Hướng nghe của tai người

8

2,5

20

Ths Thuý

Ths Đông


4

Sử dụng máy quang phổ để phân tích định tính và định lượng các chất.

8

2,5

20

TS Thiện

ThS Hòa


5

Kỹ thuật ghi đo dòng điện sinh học, phương pháp ghi điện tim

8

2,5

20

ThS Hoà

Ths Thuý


6

Ghi đo phóng xạ

8

2,5

20

Ths. Hòa

Ths. ĐôngTổng

8

15

120
3. CAO ĐẲNG KTXN-ATVSTPK7.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Chư­ơng 1: Năng lư­ợng và sự sống

ứng dụng nguyên lý 1 và 2 nhiệt động học cho hệ thống sống.Trạng thái dừng và sự dịch chuyển Entropi trong các hệ thống sống.


1

3

3


TS Thiện


2

Chư­ơng 2: Vận chuyển của vật chất trong cơ thể sinh vật

Các hiện tư­ợng vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ thể sinh vật.


1

3

3


ThS Đông

3

Chương 3: Các hiện tượng điện SV.

Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động. Lý thuyết ion màng, giải thích cơ chế của các loại điện thế sinh vật.

Cơ chế dẫn truyền hưng phấn từ thần kinh đến cơ.

1

3

3


ThS Hoà


4

Chương 4: Tác dụng của ánh sáng lên hệ thống sống.

Các quá trình quang sinh và ứng dụng.

Laser và ứng dụng trong y học

1

3

3

TS Thiện


5

Chương 5: Bức xạ ion hóa và cơ thể sống.

Hiện tượng phóng xạ, tính chất của tia phóng xạ. Hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hóa. ứng dụng của bức xạ ion hóa, an toàn bức xạ.1


3


3


ThS Hoà

Tổng

1

15

15
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng

1

Sai số, đo kích thước và xác định thể tích của vật

2

2,5

5

TS Thiện

Ths Thúy


2

Đo sức căng mặt ngoài của chất lỏng

2

2,5

5

TS Thiện

Ths Thúy


3

Hướng nghe của tai người

2

2,5

5

Ths Thuý

Ths Đông


4

Sử dụng máy quang phổ để phân tích định tính và định lượng các chất.

2

2,5

5

TS Thiện

ThS Hòa


5

Kỹ thuật ghi đo dòng điện sinh học (Phương pháp ghi điện tim).

2

2,5

5

ThS Hoà

Ths Thuý


6

Ghi đo phóng xạ

2

2,5

5

Ths. Hòa

Ths. ĐôngTổng

2

15

30
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương