BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảngtải về 3.24 Mb.
trang11/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Sinh học – Di truyền

1

Kính hiển vi quang học và cách sử dụng kính hiển vi để quan sát một số loại tế bào

1

2.5

2.5

Ths Hằng

2

Quan sát một số cấu trúc và hoạt động sống của tế bào

1

2.5

2.5

Ths Hằng

3

Quan sát một số tế bào sinh duc,bộ NST người

1

2.5

2.5

Ths Hằng

4

Phương pháp lập phả hệ,phân tích gia hệ và tính nguy cơ di truyền

1

2.5

2.5

TS Hiền

5

Phương pháp quan sát nếp vân da

1

2.5

2.5

TS Hiền

6

phương pháp lạp karyotyp

1

2.5

2,5

TS Hiền

Tổng
15

15
3. YHDP.k9.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Sinh học – Di truyền

1

Thành phần nguyên tố của tế bào

2

1

2

TS Duy Anh

2

Nước và vai trò sinh hoc của nước

2

1

2

TS Duy Anh

3

Cacbonhidrat và vai trò sinh học

2

2

4

Ths Hằng

4

Lipit và vai trò sinh học

2

1

2

Ths Hằng

5

Protein và vai trò sinh học

2

2

4

Ths Hằng

6

Axit nucleic và vai trò sinh học

2

1

2

Ths Hằng

7

Các phương pháp nghiên cứu tế bào

2

1

2

Ths Giang

8

Cấu tạo tế bào Eucaryote

2

4

8

Ths Giang

9

Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào

2

1

2

Ths Giang

10

Các kiểu phân chia tế bào

2

2

4

Ths Giang

11

Đặc điểm của của sự chuyển hoá M và E

2

1

2

Ths Ngân

12

Các phương thức chuyển hoá M và E

2

3

6

Ths Ngân

13

Các phương pháp nghiên cứu di truyền y học

2

3

6

Ths Ngân

14

Bộ NST và bộ gen con người

2

6

12

Ths Ngân

15

Các vật thể đặc trưng cho giới tính ở người

2

1

2

Ths Hoàng

16

Di truyền đơn gen trên NST thường

2

4

8

Ths Hoàng

17

Di truyền giới tính và liên kết vơi giới tính

2

2

4

Ths Hoàng

18

Di truyền đa alen

2

2

4

TS Hiền

19

Di truyền đa gen và nhân tố

2

2

4

TS Hiền

20

Di truyền quần thể

2

4

8

TS Hiền

21

Đột biến NST và các bệnh có liên quan

2

5

10

Ths Hằng

22

Đột biến gen và các bệnh có liên quan

2

2

4

Ths Hằng

23

Bất thường bẩm sinh

2

2

4

Ths Hằng

24

Tư vấn di truyền y học

2

2

4

TS Hiền

25

Kĩ thuật di truyền y học

2

5

10

TS Hiền

Tổng
60

120
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Sinh học – Di truyền

1

Kính hiển vi quang học và cách sử dụng kính hiển vi để quan sát một số loại tế bào

4

2.5

10

TS Duy Anh

2

Quan sát một số cấu trúc và hoạt động sống của tế bào

4

2.5

10

TS Duy Anh

3

Quan sát một số tế bào sinh duc,bộ NST người

4

2.5

10

Ths Hoàng

4

Phương pháp lập phả hệ,phân tích gia hệ và tính nguy cơ di truyền

4

2.5

10

Ths Hoàng

5

Quan sát nếp vân da lòng bàn tay

4

2.5

10

Ths Hoàng

6

phương pháp lạp karyotyp

4

2.5

10

Ths Hoàng

Tổng
15

60
4. D.k11.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Sinh học – Di truyền

1

Thành phần nguyên tố của tế bào

2

1

2

TS Duy anh

2

Nước và vai trò sinh hoc của nước

2

1

2

TS Duy anh

3

Cacbonhidrat và vai trò sinh học

2

2

4

TS Duy Anh

4

Lipit và vai trò sinh học

2

1

2

Ths Trang

5

Protein và vai trò sinh học

2

2

4

Ths Trang

6

Axit nucleic và vai trò sinh học

2

1

2

Ths Trang

7

Các phương pháp nghiên cứu tế bào

2

1

2

Ths Giang

8

Cấu tạo tế bào Eucaryote

2

4

8

Ths Giang

9

Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào

2

1

2

Ths Giang

10

Các kiểu phân chia tế bào

2

2

4

Ths Giang

11

Đặc điểm của của sự chuyển hoá M và E

2

1

2

Ths Ngân

12

Các phương thức chuyển hoá M và E

2

3

6

Ths Ngân

13

Các phương pháp nghiên cứu di truyền y học

2

3

6

Ths Ngân

14

Bộ NST và bộ gen con người

2

6

12

Ths Ngân

15

Các vật thể đặc trưng cho giới tính ở người

2

1

2

Ths Hoàng

16

Di truyền đơn gen trên NST thường

2

4

8

Ths Hoàng

17

Di truyền giới tính và liên kết vơi giới tính

2

2

4

Ths Hoàng

18

Di truyền đa alen

2

2

4

TS Hiền

19

Di truyền đa gen và nhân tố

2

2

4

TS Hiền

20

Di truyền quần thể

2

4

8

TS Hiền

21

Đột biến NST và các bệnh có liên quan

2

5

10

Ths Hằng

22

Đột biến gen và các bệnh có liên quan

2

2

4

Ths Hằng

23

Bất thường bẩm sinh

2

2

4

Ths Hằng

24

Tư vấn di truyền y học

2

2

4

TS Hiền

25

Kĩ thuật di truyền y học

2

5

10

TS Hiền

Tổng
60

120
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Sinh học - Di truyền

1

Kính hiển vi quang học và cách sử dụng kính hiển vi để quan sát một số loại tế bào

4

2.5

10

Ths Hoàng

2

Quan sát một số cấu trúc và hoạt động sống của tế bào

4

2.5

10

Ths Hoàng

3

Quan sát một số tế bào sinh duc,bộ NST người

4

2.5

10

Ths Hoàng

4

Phương pháp lập phả hệ,phân tích gia hệ và tính nguy cơ di truyền

4

2.5

10

Ths Hoàng

5

Phương pháp quan sát nếp vân da

4

2.5

10

Ths Hoàng

6

phương pháp lạp karyotyp

4

2.5

10

Ths Hoàng
Tổng
15

60
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương