BỘ MÔn giáo dục thể chất I. Danh sách cán bộ tham gia giảng


II. Kế hoạch đào tạo đại họctải về 3.24 Mb.
trang10/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.24 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

II. Kế hoạch đào tạo đại học

Đối tượng và khối lượng giảng dạy

TT

Đối tượng

Số SV

Số lớp

Số tổ

ĐVHT

(TC)

Giờ LT

Giờ TH

Giờ coi chấm thi

Tổng giờ

1

Y.K48.N1

650

8

16

4/1

480

240

134

854

2

YRHM.K8.N1

50

1

2

4/1

60

30

6

96

3

YHDP.K9.N1

100

2

4

4/1

120

60

22

202

4

D.K11.N1

120

2

4

4/1

120

60

20

200

5

ĐD.K12.N1

120

2

4

4/1

120

60

20

200

6

CĐKTXNAT.K7.N1

50

1

2

2/1

30

30

8

68

7

ĐC13

50

1

0
140

0

0

140

8

R26

120

2

0
280

0

0

280

9

CY.K47.N1

200

4

8

2/1

120

120

76

316

10

CD.K15.N1

100

2

4

1/1

30

60

12

102

12

ĐDTC.K12.N1

100

2

4

4/1

120

60

20

200

Tổng

1520

720

318

2558

1. Y.K48.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Sinh học – Di truyền

1

Thành phần nguyên tố của tế bào

8

1

8

Ths Hoàng

2

Nước và vai trò sinh hoc của nước

8

1

8

Ths Hoàng

3

Cacbonhidrat và vai trò sinh học

8

2

16

Ths Hoàng

4

Lipit và vai trò sinh học

8

1

8

TS Hiền

5

Protein và vai trò sinh học

8

2

16

TS Hiền

6

Axit nucleic và vai trò sinh học

8

2

16

TS Hiền

7

Các phương pháp nghiên cứu tế bào

8

1

8

Ths Hằng

8

Cấu tạo tế bào Eucaryote

8

4

32

Ths Hằng

9

Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào

8

1

8

Ths Giang

10

Các kiểu phân chia tế bào

8

2

16

Ths Giang

11

Đặc điểm của của sự chuyển hoá M và E

8

1

8

Ths Ngân

12

Các phương thức chuyển hoá M và E

8

3

24

Ths Ngân

13

Các phương pháp nghiên cứu di truyền y học

8

3

24

Ths Ngân

14

Bộ NST và bộ gen con người

8

6

48

Ths Ngân

15

Các vật thể đặc trưng cho giới tính ở người

8

1

8

Ths Giang

16

Di truyền đơn gen trên NST thường

8

4

32

Ths Giang

17

Di truyền giới tính và liên kết vơi giới tính

8

2

16

Ths Giang

18

Di truyền đa alen

8

2

16

Ths Giang

19

Di truyền đa gen và nhân tố

8

2

16

Ths Giang

20

Di truyền quần thể

8

4

32

Ths Giang

21

Đột biến NST và các bệnh có liên quan

8

5

40

TS Duy anh

22

Đột biến gen và các bệnh có liên quan

8

2

16

TS Duy anh

23

Bất thường bẩm sinh

8

2

16

TS Duy anh

24

Tư vấn di truyền y học

8

2

16

TS Duy Anh

25

Kĩ thuật di truyền y học

8

5

40

TS Duy anh

Tổng
60

480
* Thực hành

TT

Nội dung giảng dạy

Số tổ

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Sinh học - Di truyền

1

Kính hiển vi quang học và cách sử dụng kính hiển vi để quan sát một số loại tế bào

16

2,5

40

Ths Ngân

2

Quan sát một số cấu trúc và hoạt động sống của tế bào

16

2,5

40

Ths Ngân

3

Quan sát một số tế bào sinh duc,bộ NST người

16

2,5

40

Ths Giang

4

Phương pháp lập phả hệ,phân tích gia hệ và tính nguy cơ di truyền

16

2,5

40

Ths Giang

5

Phương pháp quan sát nếp vân da

16

2,5

40

Ths Giang

6

phương pháp lạp karyotype

16

2,5

40

Ths Ngân

Tổng
15

240
2. YRHM.K7.N1

* Lý thuyết

TT

Nội dung giảng dạy

Số lớp

Số giờ

Tổng giờ

Cán bộ giảng
Sinh học – Di truyền

1

Thành phần nguyên tố của tế bào

1

1

1

Ths Hằng

2

Nước và vai trò sinh hoc của nước

1

1

1

Ths Hằng

3

Cacbonhidrat và vai trò sinh học

1

2

2

Ths Hằng

4

Lipit và vai trò sinh học

1

1

1

TS Duy anh

5

Protein và vai trò sinh học

1

2

2

TS Duy Anh

6

Axit nucleic và vai trò sinh học

1

1

1

TS Duy Anh

7

Các phương pháp nghiên cứu tế bào

1

1

1

Ths Giang

8

Cấu tạo tế bào Eucaryote

1

4

4

Ths Giang

9

Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào

1

1

1

Ths Giang

10

Các kiểu phân chia tế bào

1

2

2

Ths Giang

11

Đặc điểm của của sự chuyển hoá M và E

1

1

1

Ths Ngân

12

Các phương thức chuyển hoá M và E

1

3

3

Ths Ngân

13

Các phương pháp nghiên cứu di truyền y học

1

3

3

Ths Ngân

14

Bộ NST và bộ gen con người

1

6

6

Ths Ngân

15

Các vật thể đặc trưng cho giới tính ở người

1

1

1

Ths Hoàng

16

Di truyền đơn gen trên NST thường

1

4

4

Ths Hoàng

17

Di truyền giới tính và liên kết vơi giới tính

1

2

2

Ths Hoàng

18

Di truyền đa alen

1

2

2

TS Hiền

19

Di truyền đa gen và nhân tố

1

2

2

TS Hiền

20

Di truyền quần thể

1

4

4

TS Hiền

21

Đột biến NST và các bệnh có liên quan

1

5

5

Ths Hằng

22

Đột biến gen và các bệnh có liên quan

1

2

2

Ths Hằng

23

Bất thường bẩm sinh

1

2

2

Ths Hằng

24

Tư vấn di truyền y học

1

2

2

TS Hiền

25

Kĩ thuật di truyền y học

1

5

5

TS Hiền

Tổng
60

60
: uploads -> media
media -> TÁC ĐỘng của enso đẾn thời tiếT, khí HẬU, MÔi trưỜng và kinh tế XÃ HỘI Ở việt nam gs. Tskh nguyễn Đức Ngữ
media -> Giới thiệu dòng case mid-tower Phantom 240 Thùng máy kiểu cổ điển Phantom với mức giá thấp chưa từng có
media -> Ecs giới thiệu loạt bo mạch chủ amd fm2+ hoàn toàn mới Nâng cao hỗ trợ đồ họa rời và hiện thị phân giải 4K tích hợp
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần: pie332 Tên học phần
media -> ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần mã số học phần : Tên học phần : Dược lý
media -> MỤc lục trang
media -> Ường Đại học y dược Thái Nguyên
media -> MỤc lụC Đinh Hoàng Giang*, Đàm Thị Tuyết 6
media -> MỤc lục kết quả nghiên cứU 22


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương