Bộ lao đỘng thưƠng binh


QUY ĐỊNH CƠ SỞ VẬT CHẤT TRONG THỰC HÀNHtải về 6.71 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/57
Chuyển đổi dữ liệu01.08.2022
Kích6.71 Mb.
#52776
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
VanBanGoc TT 12 2020 BLĐTBXH

QUY ĐỊNH CƠ SỞ VẬT CHẤT TRONG THỰC HÀNH,
THỰC NGHIỆM, THÍ NGHIỆM ĐÀO TẠO 
 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
 NGÀNH, NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 
Năm 2020 
 MỤC LỤC 
 
Trang 
Phần I. Phần thuyết minh 

Phần II. Quy định về tiêu chuẩn cho từng phòng, xưởng chức năng 

1. Quy định chung 

2. Phòng kỹ thuật cơ sở 

3. Phòng thực hành máy vi tính 
11 
4. Phòng học ngoại ngữ 
17 
5. Phòng thí nghiệm vật liệu 
23 
6. Phòng thực hành đo lường 
29 
7. Phòng thực hành CAD/CAM 
35 
8. Phòng điện cơ bản 
42 
9. Xưởng nguội cơ bản 
48 
10. Xưởng gia công cắt gọt vạn năng 
55 
11. Xưởng gia công cắt gọt CNC
61 
Phần III. Các tiêu chuẩn tham chiếu 
68 
 
 
 PHẦN I 
PHẦN THUYẾT MINH 
Quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm được áp 
dụng để thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo khu thực hành, thực nghiệm, thí 
nghiệm cho ngành, nghề cắt gọt kim loại trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm dùng để 
hướng dẫn chi tiết cho từng loại phòng/xưởng thực hành, thực nghiệm, thí 
nghiệm và đề xuất một số sơ đồ hướng dẫn bố trí, lắp đặt thiết bị trong từng 
phòng/xưởng để đạt hiệu quả cao trong đào tạo. 
Ngành, nghề cắt gọt kim loại được bố trí trong 10 phòng/xưởng gồm: 
1. Phòng kỹ thuật cơ sở 
2. Phòng thực hành máy vi tính
3. Phòng học ngoại ngữ 
4. Phòng điện cơ bản 
5. Xưởng nguội cơ bản 
6. Phòng thí nghiệm vật liệu 
7. Phòng thực hành đo lường 
8. Phòng thực hành CAD/CAM 
9. Xưởng gia công cắt gọt vạn năng 
10. Xưởng gia công cắt gọt CNC
Quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm cho 
ngành, nghề cắt gọt kim loại được áp dụng để lập kế hoạch đầu tư, thẩm định 
dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo khu thực hành, thực nghiệm, thí 
nghiệm ngành, nghề cắt gọt kim loại trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
trong phạm vi cả nước. 
tải về 6.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương