BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 0.62 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.62 Mb.
#708
1   2   3   4   5   6   7   8   9

I. LỚP 1. MÃ VÀ TÊN GỌI


MÃ CẤP 1

TÊN GỌI

10

Thăm dò, nghiên cứu và khai thác trái đất, khí quyển

11

Phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch sử dụng đất

12

Phát triển sản xuất và công nghệ nông nghiệp

13

Phát triển sản xuất và công nghệ công nghiệp

14

Phát triển, phân phối và sử dụng hợp lý năng lượng

15

Phát triển y tế và bảo vệ sức khoẻ con người

16

Phát triển giáo dục và đào tạo

17

Phát triển và bảo vệ môi trường

18

Phát triển xã hội và dịch vụ

19

Thăm dò, nghiên cứu và khai thác vũ trụ

20

Nghiên cứu do các trường đại học cấp kinh phí

21

Nghiên cứu không định hướng ứng dụng

22

Nghiên cứu dân sự khác

23

Đảm bảo an ninh, quốc phòng

II. LỚP 2. MÃ VÀ TÊN GỌI


MÃ CẤP 1

MÃ CẤP 2

TÊN GỌI

10
THĂM DÒ, NGHIÊN CỨU VÀ KHAI THÁC TRÁI ĐẤT, KHÍ QUYỂN
1001

Nghiên cứu chung về thăm dò và khai thác trái đất, khí quyển
1002

Thăm dò, điều tra khoáng sản, dầu mỏ, khí tự nhiên
1003

Thăm dò và khai thác đáy biển
1004

Thăm dò, khai thác vỏ trái đất, trừ vùng đáy biển
1005

Phát triển thủy văn
1006

Thăm dò, khai thác biển, đại dương
1007

Nghiên cứu khí quyển
1099

Các vấn đề khác về trái đất và khí quyển

11
PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1101

Nghiên cứu chung về cơ sở hạ tầng và quy hoạch chung về sử dụng đất
1102

Quy hoạch chung về sử dụng đất
1103

Quy hoạch và xây dựng đô thị
1104

Công trình dân dụng
1105

Hệ thống giao thông vận tải
1106

Hệ thống thông tin viễn thông, thông tin liên lạc
1107

Thuỷ lợi; Hệ thống cung cấp nước;
1199

Các vấn đề khác về phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch sử dụng đất

12
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
1201

Nghiên cứu chung về phát triển sản xuất nông nghiệp
1202

Trồng trọt
1203

Chăn nuôi
1204

Lâm nghiệp
1205

Thú y
1206

Thuỷ sản
1299

Phát triển các vấn đề nông nghiệp khác

13
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP
1301

Nghiên cứu chung về phát triển sản xuất và công nghệ công nghiệp
1302

Nâng cao hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh
1303

Phát triển kỹ thuật chế biến và chế tạo nói chung
1304

Khai thác, chế biến khoáng sản không phải năng lượng và các sản phẩm của chúng
1305

Công nghiệp hoá học và hoá chất
1306

Công nghiệp hoá dầu và sản phẩm phụ từ than đá
1307

Công nghiệp dược phẩm
1308

Công nghiệp sản xuất xe có động cơ (ô tô, xe máy, ..) và các phương tiện giao thông vận tải khác
1309

Sản xuất, chế tạo và sửa chữa thiết bị hàng không, vũ trụ
1310

Công nghiệp điện tử và công nghiệp liên quan đến điện tử (tivi, radio, thiết bị viễn thông,...)
1311

Công nghiệp chế tạo máy văn phòng và thiết bị xử lý dữ liệu (công nghiệp máy tính)
1312

Công nghiệp phần mềm
1313

Công nghiệp máy điện và thiết bị điện
1314

Công nghệ chế tạo máy không phải điện và điện tử
1315

Chế tạo dụng cụ và thiết bị (thiết bị khoa học, thiết bị đo lường, thiết bị và dụng cụ y tế, ...)
1316

Công nghiệp thực phẩm và đồ uống
1317

Công nghiệp dệt may và sản phẩm từ da
1318

Công nghiệp tái sử dụng chất thải
1319

Công nghiệp sản xuất các sản phẩm khác
1399

Các vấn đề khác về phát triển công nghiệp và công nghệ

14
PHÁT TRIỂN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ NĂNG LƯỢNG
1401

Nghiên cứu chung về phát triển, phân phối và sử dụng hợp lý năng lượng
1402

Năng lượng hoá thạch (than đá, dầu mỏ,..) và các dẫn xuất của chúng
1403

Năng lượng từ phân rã hạt nhân
1404

Quản lý chất thải và tái chế chất thải phóng xạ liên quan đến sản xuất năng lượng
1405

Năng lượng từ tổng hợp hạt nhân
1406

Năng lượng tái tạo (Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, v.v..), năng lượng mới
1407

Sử dụng hợp lý năng lượng
1499

Các vấn đề khác về sản xuất, phân phối và sử dụng năng lượng hợp lý khác

15
PHÁT TRIỂN Y TẾ VÀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI
1501

Nghiên cứu chung về phát triển y tế và bảo vệ sức khoẻ con người
1502

Nghiên cứu y học, điều trị tại bệnh viện, phẫu thuật,..
1503

Y học dự phòng
1504

Kỹ thuật y sinh học
1505

Y học bảo hộ và an toàn lao động
1506

Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
1507

Phòng, chống sự lạm dụng và nghiện ma tuý, chất gây nghiện
1508

Y tế cộng đồng
1509

Bệnh viện và tổ chức chăm sóc sức khoẻ
1599

Các vấn đề khác về phát triển y tế và bảo vệ sức khoẻ con người

16
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
1601

Nghiên cứu chung về giáo dục và đào tạo
1602

Giáo dục mẫu giáo, trước tuổi đến trường
1603

Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông
1604

Giáo dục và đào tạo trung học chuyên nghiệp
1605

Giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng
1606

Đào tạo thường xuyên; đào tạo lại
1607

Dạy nghề
1699

Phát triển giáo dục và đào tạo khác

17
PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1701

Nghiên cứu chung về môi trường
1702

Bảo vệ khí quyển và khí hậu
1703

Bảo vệ môi trường không khí
1704

Quản lý chất thải rắn
1705

Bảo vệ môi trường nước, nước mặt
1706

Bảo vệ đất
1707

Bảo vệ nước dưới đất
1708

Giảm thiểu và bảo vệ chống tiếng ồn và rung
1709

Bảo vệ nơi ở và các loài sinh vật, bảo vệ đa dạng sinh học
1710

Bảo vệ và phòng chống thiên tai, thảm hoạ tự nhiên
1711

Bảo vệ và phòng chống phóng xạ
1712

Bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên
1799

Phát triển và bảo vệ môi trường khác

18
PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
1801

Nghiên cứu chung về phát triển xã hội
1802

Phát triển văn hoá
1803

Quản trị kinh doanh và tổ chức
1804

Phát triển và hoàn thiện điều kiện lao động
1805

Hệ thống an sinh xã hội
1806

Phát triển hệ thống chính trị của xã hội
1807

Biến đổi xã hội, các quá trình xã hội
1808

Dịch vụ công; dịch vụ xã hội khác
1809

Quan hệ quốc tế
1899

Vấn đề khác về phát triển xã hội và dịch vụ

19
THĂM DÒ, NGHIÊN CỨU VÀ KHAI THÁC VŨ TRỤ
1901

Nghiên cứu chung về thăm dò và khai thác vũ trụ
1902

Thăm dò không gian, vũ trụ
1903

Các chương trình nghiên cứu ứng dụng về thăm dò, khai thác vũ trụ
1904

Các hệ thống phóng tên lửa đẩy
1905

Các phòng thí nghiệm trên vũ trụ và các chuyến bay vào vũ trụ
1999

Các vấn đề khác về vũ trụ

20
NGHIÊN CỨU DO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤP KINH PHÍ
2001

Toán học và thống kê
2002

Khoa học máy tính và thông tin
2003

Vật lý
2004

Hoá học
2005

Sinh học
2006

Khoa học về trái đất và môi trường liên quan
2007

Khoa học kỹ thuật và công nghệ
2008

Khoa học y, dược
2009

Khoa học nông nghiệp
2010

Khoa học xã hội
2011

Khoa học nhân văn
2099

Nghiên cứu không định hướng

21
NGHIÊN CỨU KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
2101

Toán học và thống kê
2102

Khoa học máy tính và thông tin
2103

Vật lý
2104

Hoá học
2105

Sinh học
2106

Khoa học về trái đất và môi trường liên quan
2107

Khoa học kỹ thuật và công nghệ
2108

Khoa học y, dược
2109

Khoa học nông nghiệp
2110

Khoa học xã hội
2111

Khoa học nhân văn
2199

Nghiên cứu không định hướng ứng dụng khác

22
NGHIÊN CỨU DÂN SỰ KHÁC

23
ĐẢM BẢO AN NINH, QUỐC PHÒNGBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN LOẠI DẠNG HOẠT ĐỘNG

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN

ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


I. LỚP 1. MÃ VÀ TÊN GỌI


MÃ CẤP 1

TÊN GỌI

1

Nghiên cứu khoa học

2

Phát triển công nghệ

3

Dịch vụ khoa học và công nghệII. LỚP 2. MÃ VÀ TÊN GỌI


MÃ CẤP 1

MÃ CẪP 2

TÊN GỌI

1
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
101

Nghiên cứu cơ bản
102

Nghiên cứu ứng dụng

2
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
201

Triển khai thực nghiệm
202

Sản xuất thử nghiệm

3
DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
301

Dịch vụ thông tin, thư viện, lưu trữ
302

Dịch vụ bảo tàng cho KH&CN
303

Dịch vụ dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN
304

Hoạt động điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên
305

Thống kê, điều tra xã hội
306

Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xét nghiệm
307

Dịch vụ tư vấn
308

Dịch vụ sở hữu trí tuệ
309

Hoạt động chuyển giao công nghệ
399

Dịch vụ khoa học và công nghệ kháctải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương