BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 0.62 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.62 Mb.
#708
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6

KHOA HỌC NHÂN VĂN


601


LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
60101

Lịch sử Việt Nam60102

Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực60103

Khảo cổ học và tiền sử60199

Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác (Lịch sử khoa học và công nghệ xếp vào 603(Triết học, đạo đức học và tôn giáo); Lịch sử của các khoa học chuyên ngành được xếp vào chuyên ngành tương ứng)


602


NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
60201

Nghiên cứu chung về ngôn ngữ60202

Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam60203

Nghiên cứu ngôn ngữ khác60204

Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung60205

Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam60206

Nghiên cứu văn học từng dân tộc, từng nước, khu vực khác60207

Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung60208

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam60209

Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác60210

Ngôn ngữ học ứng dụng60299

Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác


603


TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
60301

Triết học60302

Lịch sử và triết học của khoa học và công nghệ60303

Đạo đức học (trừ các vấn đề đạo đức học liên quan đến từng ngành cụ thể)60304

Thần học60305

Nghiên cứu tôn giáo60399

Các vấn đề của triết học và tôn giáo khác


604


NGHỆ THUẬT
60401

Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật60402

Mỹ thuật60403

Nghệ thuật kiến trúc60404

Nghệ thuật trình diễn (âm nhạc, kịch, múa, hát, xiếc, ...)60405

Nghệ thuật dân gian60406

Nghệ thuật điện ảnh60407

Nghệ thuật truyền thanh, truyền hình60499

Các vấn đề nghiên cứu nghệ thuật khác


699


KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁCBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN LOẠI MỤC TIÊU KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCNngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương