BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 0.62 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.62 Mb.
#708
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5

KHOA HỌC XÃ HỘI


501


TÂM LÝ HỌC
50101

Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),50102

Tâm lý học chuyên ngành (bao gồm cả liệu pháp điều trị rối loạn tâm sinh lý và tinh thần trong học tập, ngôn ngữ, nghe, nhìn, nói...)50199

Tâm lý học khác


502


KINH TẾ VÀ KINH DOANH
50201

Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh50202

Kinh doanh và quản lý50299

Kinh tế học và kinh doanh khác


503


KHOA HỌC GIÁO DỤC
50301

Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..50302

Giáo dục chuyên biệt (theo đối tượng, cho người khuyết tật,...)50399

Các vấn đề khoa học giáo dục khác


504


XÃ HỘI HỌC
50401

Xã hội học nói chung50402

Nhân khẩu học50403

Nhân chủng học50404

Dân tộc học50405

Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội50499

Xã hội học khác


505


PHÁP LUẬT
50501

Luật học50502

Tội phạm học50503

Hình phạt học (khoa học về hình phạt)50599

Các vấn để pháp luật khác


506


KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
50601

Khoa học chính trị50602

Hành chính công và quản lý hành chính50603

Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị50699

Khoa học chính trị khác


507


ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
50701

Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội; (Những khía cạnh địa lý tự nhiên xếp vào mục 105 (Các khoa học trái đất và môi trường liên quan), khía cạnh công nghệ của địa lý xếp vào mục 207 (Kỹ thuật môi trường ))50702

Địa lý kinh tế và văn hoá50703

Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị50704

Quy hoạch giao thông và các khía cạnh xã hội của giao thông vận tải (Vấn đề kỹ thuật và công nghệ giao thông vận tải xếp vào mục 20104 (Kỹ thuật giao thông vận tải )50799

Địa lý kinh tế và xã hội khác


508


THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
50801

Báo chí50802

Thông tin học (Khoa học thông tin - các khía cạnh xã hội) (Khía cạnh về tin học và công nghệ thông tin xếp vào mục 10202 (Khoa học thông tin ))50803

Khoa học thư viện50804

Thông tin đại chúng và truyền thông văn hoá - xã hội50899

Thông tin đại chúng và truyền thông khác


599


KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁCtải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương