BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 0.62 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.62 Mb.
#708
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP


401


TRỒNG TRỌT
40101

Nông hoá40102

Thổ nhưỡng học40103

Cây lương thực và cây thực phẩm40104

Cây rau, cây hoa và cây ăn quả40105

Cây công nghiệp và cây thuốc40106

Bảo vệ thực vật40107

Bảo quản và chế biến nông sản40199

Khoa học công nghệ trồng trọt khác


402


CHĂN NUÔI
40201

Sinh lý và hoá sinh động vật nuôi40202

Di truyền và nhân giống động vật nuôi40203

Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi40204

Nuôi dưỡng động vật nuôi40205

Bảo vệ động vật nuôi40206

Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi40299

Khoa học công nghệ chăn nuôi khác


403


THÚ Y
40301

Y học thú y40302

Gây mê và điều trị tích cực thú y40303

Dịch tễ học thú y40304

Miễn dịch học thú y40305

Giải phẫu học và sinh lý học thú y40306

Bệnh học thú y40307

Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)40308

Ký sinh trùng học thú y40309

Sinh học phóng xạ và chụp ảnh40310

Vi rút học thú y40311

Phẫu thuật thú y40312

Dược học thú ý40399

Khoa học công nghệ thú y khác


404


LÂM NGHIỆP
40401

Lâm sinh40402

Tài nguyên rừng40403

Quản lý và bảo vệ rừng40404

Sinh thái và môi trường rừng40405

Giống cây rừng40406

Nông lâm kết hợp40407

Bảo quản và chế biến lâm sản40499

Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác (Cơ khí lâm nghiệp xếp vào 20305.)


405


THUỶ SẢN
40501

Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản40502

Di truyền học và nhân giống thuỷ sản40503

Bệnh học thuỷ sản40504

Nuôi trồng thuỷ sản40505

Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản40506

Quản lý và khai thác thuỷ sản40507

Bảo quản và chế biến thuỷ sản40599

Khoa học công nghệ thuỷ sản khác


406


CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
40601

Công nghệ gen (cây trồng và động vật nuôi); nhân dòng vật nuôi;40602

Các công nghệ tế bào trong nông nghiệp40603

Các công nghệ enzym và protein trong nông nghiệp40604

Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp40605

Đạo đức học trong công nghệ sinh học nông nghiệp40699

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác


499


KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC (Những vấn đề thuỷ lợi xếp vào mục tương ứng. Thuỷ văn và tài nguyên nước xếp vào 10513 (Thuỷ văn và tài nguyên nước); Xây dựng công trình thuỷ lợi xếp vào 20105 (Kỹ thuật thuỷ lợi); Cơ khí thuỷ lợi xếp vào 20306 (Kỹ thuật và công nghệ cơ khí thuỷ lợi); Kỹ thuật bờ biển xếp vào 20708 (Kỹ thuật bờ biển);tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương